IBM Spectrum Discover

IBM Spectrum Discover'in işletmeniz için neler yapabileceğini keşfedin

Daha hızlı iş ve operasyon sonuçları için dosya ve nesne verilerini kolayca belirlemek, hazırlamak ve optimize etmek amacıyla yapay zeka organizasyonunu basitleştirin. Ek değer ve içgörüler için basit tek tıkla entegrasyon sayesinde IBM Watson Knowledge Catalog ile IBM Cloud Pak™ for Data'dan yararlanın. Yinelenen verilerin veya veri yönetişiminin maliyetleri artırması ve kuruluş açısından güvenlik riskleri oluşturması nedeniyle, organize edilmemiş verilerin yönetilmesi ve bakımı pahalıdır. IBM Spectrum Discover, güçlü veri içe alımı, veri eşleme, görselleştirme ve veri aktivasyonu özellikleriyle başarılı ve optimize edilmiş bir yapay zeka altyapısının oluşturulmasında kritik önem taşır.

Avantajlar

Zamandan tasarruf edin

Meta verileri oluşturulduğu anda yakalayarak yapılandırılmamış verilerin kataloglanmasını otomatikleştirin. IBM Spectrum Discover, IBM ve diğer satıcı firmalar tarafından sağlanan çok sayıda dosya ve nesne depolaması sistemini destekler.

Üretkenliği artırın

Depolama yöneticileri ve büyük veri havuzlarında içgörü arayışında olan herkes için üretkenliği artırmak adına sistem meta verilerini özel etiketlerle bir araya getirerek kapsamlı içgörüler sağlayın.

Kolaylıkla entegre edin

Yapay zeka, makine öğrenimi ve analitik iş akışlarında verileri etkinleştirmek ve daha kapsamlı içerik incelemesini düzenlemek için Action Agent API'si, özel etiketler ve ilkeye dayalı iş akışlarını kullanarak genişletilebilirlikten yararlanın.

IBM Spectrum Discover - temel özellikler

YENİ! IBM Cloud Pak for Data ile entegrasyon

Ürün sayfasını ziyaret edin

Basit tek bir tıklatma ile dışa aktarma işlemi sayesinde, IBM Spectrum Discover içinde düzenlenmiş meta veriler IBM Watson Knowledge Catalog ile kolayca entegre olur. Veri kullanıcıları daha sonra IBM Cloud Pak for Data ve IBM yapay zeka çözümlerini kullanarak kurumsal dosya ve nesne verilerinden yararlanabilirler.

YENİ! Verileri daha fazla ayrıntı düzeyi ile optimize etme

IBM Spectrum Discover artık, tanımlı veri ilkelerine dayalı olarak veri kapasitesinin ve veri konumlarının optimize edilmesine yardımcı olabilecek yeni bir ilke altyapısı içerir. Bu yeteneğin ilk yayın düzeyi, daha ayrıntılı kapasite optimizasyonu sağlamak üzere Spectrum Discover'da tanımlanan verileri ve özel etiketleri kullanarak IBM Spectrum Scale kapasitesini optimize eder.

Farklı türlerdeki dosya ve nesne depolaması sistemleri için destek

IBM Spectrum Scale, IBM Cloud Object Storage, IBM Spectrum Protect, Red Hat Ceph Storage, Dell-EMC Isilon, NetApp, Amazon S3 ve Windows SMB de dahil olmak üzere, şirket içinde ve bulut üzerinde hem IBM hem de IBM dışı depolama sistemlerini destekler.

Verilerin sınıflandırılması için ilkelere dayalı meta veri etiketleme

IBM Spectrum Discover kaynak depolama sistemlerinden sistem meta verilerini otomatik olarak yakalar, arama sonuçlarından özel meta veriler oluşturur ve Action Agent API'si kullanarak dosya başlıkları ve içeriğindeki anahtar sözcük meta verilerinin çıkarılmasını sağlar. Sonuç olarak tek bir merkezi çözüm kullanılarak yönetilen zengin bir dosya ve nesne meta verileri katmanı ortaya çıkar.

Gösterge panosu ve özelleştirilebilir raporlama

Gösterge panosu, tek bir bakışta kullanıcı ortamını gösterir. Kullanıcının neleri görüp neleri göremeyecekleri rol tabanlı erişim denetimleri kullanılarak belirlenir. Gösterge panosu, olası yinelenen dosyalar hakkındaki bilgileri ve kayıtlı depolama sistemlerinin kapasitesi ve kullanımını gösterebilir. Daha fazla kayıt ayrıntısı isteyen kullanıcılar için IBM Spectrum Discover, özelleştirilebilir raporlar sağlar. Hem özet hem ayrıntılı raporlar oluşturulabilir.

Yeniden tarama olmadan sürekli meta veri içe alımı

IBM Cloud Object Storage, IBM Spectrum Scale ya da Red Hat Ceph depolama ile kullanıldığında, yazılım meta verilerin sürekli olarak içe alınmasını sağlar. Yerleşik bağlaçlar, IBM ve Red Hat depolama sistemleri ile entegrasyon sağlar. Canlı etkinlik bildirimleri, sürekli meta veri alımını otomatikleştirir. Meta veri dizinlemesi, hızlı veri sorguları sağlar. Müşteriler, 8 saatlik bir gün içinde 1 milyara kadar dosyayı, saniyede 30.000'e kadar kaydı tarayabilir.

Hızlı arama sayesinde veri varlıklarının kısa sürede keşfi

Meta veri yönetim yazılımı, kullanıcıların dizinlenmiş kayıt alt kümelerini kısa sürede bulmalarına yardımcı olmak için hem bir arama çubuğu hem daha gelişmiş bir arama bölmesi sağlar. Arama sonuçları, arama ölçütleriyle ilişkili bilgileri içeren sütun halindeki bir tabloda görüntülenir. Kullanıcının görebilecekleri veya göremeyecekleri rol tabanlı erişim denetimleri kullanılarak belirlenir.

İçerik tabanlı etiketleme ve arama

Desteklenen dosya türlerinin içeriğinde bulunan kullanıcı tanımlı anahtar sözcüklerin kullanılmasına bağlı olarak özel meta veri etiketlerini uygulayın ve daha sonra bu etiketleri kullanarak düşük gecikme süreli aramalara sahip verileri bulun.

Güvenli ve genişletilebilir mimari

Rol tabanlı erişim denetimi, yalnızca yetkili kullanıcıların verilere erişmesini sağlar. Action Agent API, müşterinin geliştirdiği ve/veya üçüncü kişi yazılımlarıyla entegrasyonu destekler ve ilke motoru askıları otomatikleştirilmiş iş akışları sağlar.

Hassas verileri otomatik olarak saptama ve sınıflandırma

IBM Spectrum Discover, belirli türden hassas ya da kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri içeren verileri otomatik olarak belirler ve sınıflandırır.

Topluluk tarafından desteklenen üçüncü kişi uzantı kataloğu

IBM Spectrum Discover Action Agent Catalog, müşterilerin, kendi kodlarını yazmaları gerekmeksizin IBM Spectrum Discover yeteneklerini keşfetmeleri için topluluk tarafından desteklenen bir ekosistemden üçüncü kişi Action Agent'ları keşfetmelerini, kurmalarını ve yönetmelerini sağlar.

Sizin için doğru seçenek hangisi?

IBM Spectrum Discover Ücretsiz Deneme Sürümü

Yapılandırılmamış verileriniz için gücünü meta verilerden alan içgörüleri açığa çıkarın -- 90 gün boyunca ücretsiz.

Aylık Lisans

IBM Spectrum Discover için aylık lisans esnekliğinden yararlanın

Sürekli Lisans

Sürekli bir lisansın konforlu ve uzun süreli avantajlarını tercih eden kuruluşlar için idealdir