IBM Spectrum Copy Data Management sizin için neler yapabilir?

IBM® Spectrum™ Copy Data Management, gereksiz kopyalar oluşturmadan ya da değerli depolama alanında kullanılmayan kopya bırakmadan, kopyaları veri tüketicilerinin ihtiyaç duyduğu anda ve yerde veri tüketicilerinin kullanımına sunar. IBM Spectrum Copy Data Management, depolama ortamları için uygulama bilinçli anlık görüntü ve eşleme (replikasyon) yönetiminin düzenlenmesini sağlayan, "yerinde" bir kopya veri yönetimi yazılımıdır. Bu ürün, yerel ve hibrit bulut ve saha dışı bulut altyapınız genelindeki kopya verilerin kataloğunu oluşturur, yinelemeleri saptar ve kopya isteklerini mevcut kopyalarla karşılaştırır. Veri tüketicileri, ihtiyaç duydukları kopyaları oluşturmak için self servis portalı kullanarak iş çevikliği sağlayabilir. Kopyalama işlemleri ve iş akışları, tutarlılığı sağlamak ve karmaşıklığı azaltmak için otomatikleştirilir. IBM Spectrum Copy Data Management, daha hızlı değere dönüştürme için aracısız sanal makine olarak hızla devreye alır.

Avantajlar

Kopya yönetimini otomatikleştirin

Veri kopyalarına dayalı BT işlemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olun.

Yeni nesil koruma ve kurtarma

Neredeyse anlık korumanın yanı sıra hızlı ve ayrıntılı veri kurtarma sağlayan bir anlık görüntü alma ve eşleme modelini etkinleştirin.

Test ve geliştirmeyi otomatikleştirin

İstek üzerine otomatik olarak, zamanlamaya dayalı olarak ya da düğmeye basma kolaylığı ile dakikalar içinde altyapının hızlanmasını sağlayın.

Hibrit bulut desteği

Bulutun etkin maliyetli, elastik hesaplama altyapısından yararlanmak için canlı uygulama ortamlarının oluşturulmasını kolaylaştırın.

DevOps'u destekleyin

DevOps'u desteklemek ve altyapının hızlıca devreye alımı için geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut depolama altyapısından yararlanın.

IBM Spectrum Copy Data Management - Temel Özellikler

Veri kaynaklarını modernleştirin

Özet sayfasını okuyun (PDF, 179 KB)

DevOps'un otomatikleştirilmesinden, buluttaki verilerin bütünleştirilmesine kadar, iş iyileştirmesi için BT inovasyonları sürekli gelişme halindedir. Kuruluşlar bunları desteklemek için BT kaynaklarını modernleştiremediği sürece bu fırsatların çoğu ulaşılamaz durumda kalır. Modernleştirme, yeni kullanım senaryolarının benimsenmesinde kilit rol oynar. Veri koruması, olağanüstü durumdan kurtarma, raporlama ve iş analitiği, uygulama testi ve geliştirmesi ile DevOps gibi belirlenmiş süreçlerde verimliliklerin artırılmasında da bu esastır.

Altyapı maliyetlerini düşürün

Olağanüstü durum kurtarma, analitik, test, geliştirme ve DevOps da dahil olmak üzere birçok kullanım senaryosunda tek bir kopyadan yararlanarak altyapı maliyetlerini düşürün.

Mevcut altyapıdan yararlanın

Bu çözüm, BT ekibinin var olan altyapı ve verilerden verimli, otomatik, ölçeklenebilir ve kullanımı kolay bir biçimde yararlanmasını sağlar. IBM, NetApp ve Pure Storage gibi kurumsal depolama dizilerinde VMware, Microsoft SQL, Oracle, SAP HANA, Caché ve File System bilinçli anlık görüntüleri destekler.

Kopya yönetimini otomatikleştirin

Otomatik araçlarla mevcut depolama altyapısındaki kopya verilerin anlık görüntülerini, kasalarını, klonlarını ve eşlemelerini yaratın ve kullanın.

BT'yi modernleştirin

Donanım eklemeden, uygulama programlama arabirimlerine (API) dayalı olarak otomasyon, kullanıcı self servisi ve operasyon sağlayın.

Veri kaynaklarını denetleyin

Birimleri, anlık görüntüleri, sanal makineleri, veri depolarını ve dosyaları kataloglayın ve izleyin.

DBMS platformlarında verileri paylaşın

Tüm popüler veritabanı yönetimi sistemlerinin kopyalarını kolayca oluşturup paylaşın.

Self servis sağlayın

Dahili müşterilerin ihtiyaç duydukları kaynakları, ihtiyaç duydukları anda istemesi için kolay, self servis erişim sağlayın.