Öne çıkan özellikler

Çalıştırma zamanı yalıtımıyla yüksek güvenlikli çoklu kiracı desteği

Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve çalıştırma zamanı yalıtımıyla birçok kullanıcı ve grup için güvenlik yönünden zengin destek elde edin. Paylaşılan kaynaklarda Spark, Python, Anaconda, Dask gibi birden çok uygulamayı, çerçeveyi ve hizmeti de içerir.

Otomatikleştirilmiş ve dinamik hibrit bulut genişletme

Şirket içi ve bulut anasistemlerinin hibrit bir karmasına ilişkin destek sayesinde, ilke ve iş yükü talebine bağlı olarak, otomatik olarak kümenize ek kaynaklar ekleyip kaldırın.

Tek bölmede yönetim ve izleme

Yatay ölçeklenebilir, dağıtılmış bir altyapı genelinde yönetimi basitleştirin.

Basitleştirilmiş Spark ve uygulama yaşam döngüsü yönetimi

Spark ve diğer hesaplama çerçeveleri ve hizmetlerinin birden çok güncel ve farklı sürümünü güvenli bir çok kiracılı platformda çalıştırın.

Bütünleştirilmiş Spark dağılımı

Bütünleştirilmiş bir Spark dağılımıyla Apache Spark'ı kolayca devreye alın ve sürdürün.

Dinamik kaynak paylaşımı

Hesaplama kaynakları ve bellek için uygulama gereksinimlerine göre, esnek kaynak tahsisinin yanı sıra hesaplama ve depolama altyapısının bağımsız ölçeklemesini kullanın.