IBM SAN Volume Controller

SAN Volume Controller (SVC) işletmeniz için neler yapabilir

IBM Spectrum Storage™ ürün ailesinin bir parçası olan IBM Spectrum Virtualize™ yazılımını içerecek şekilde tasarlanan IBM SAN Volume Controller (SVC), kuruluşların başarı açısından kritik öneme sahip yeni büyük ölçekli iş yüklerini destekleyerek daha iyi veri ekonomisi elde etmelerine yardımcı olan kurumsal düzeyde bir depolama sistemidir. SVC sistemleri, mobil ve sosyal uygulamalardan gelen çok büyük veri hacimlerini işleyebilir, esnek hibrit bulut devreye alımlarına olanak tanıyabilir ve en son analitik teknolojilerinden içgörüler elde etmek için gereken performansı ve ölçeklenebilirliği sağlayabilir.

Avantajlar

Veri değerini iyileştirin

Kullanım oranını artırarak, veri azaltma kullanarak ve işle ilgili içgörülerin daha çabuk elde edilmesi için uygulamaları hızlandırarak veri depolama maliyetini düşürün.

Veri güvenliğini artırın

Verilerin ifşa olmasının önlenmesine yardımcı olun, veri ve uygulama mobilitesi ile bulut dahil olmak üzere tam olağanüstü durum kurtarma korumasını kapsayan eksiksiz bir yüksek düzeyde erişilebilirlik stratejisine olanak sağlayın.

Veri basitliğini zenginleştirin

Sıkı bir biçimde bütünleştirilmiş kurumsal düzeyde işlevler ve farklı markaların ürünlerinden oluşan depolama genelinde tutarlı yönetim sayesinde veri stratejisini tercih edilen altyapıdan bağımsız olarak destekleyin.

%99,9999 oranında erişilebilirlik elde edin

Kritik misyonlu uygulamalarınızı desteklemek için en yüksek erişilebilirlik düzeylerine sahip olun.

Siber tehditlere karşı koruma sağlayın

Bir saldırının ardından hızlı bir şekilde kurtarılabilen değiştirilemeyen ve yalıtılmış kopyalar sayesinde fidye yazılımlarına karşı bir savunma hattı ekleyin.

IBM SAN Volume Controller'ın Temel Özellikleri

Depolama işlevini geliştirme

IBM SAN Volume Controller (SVC), uygulamaların fiziksel depolamadan izole edilmesine yardımcı olması için IBM Spectrum Virtualize teknolojisini içerir. Bu özellik, depolama altyapısında değişiklikler yapıldığında bile uygulamaların kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesine olanak sağlar. Aynı zamanda, yeni ve mevcut depolamanın daha etkin hale getirilmesine de yardımcı olur. SVC, geleneksel olarak depolama sistemlerinde ayrı ayrı devreye alınan çok sayıda kurumsal düzeyde işlev içerir ve daha fazla esneklik ile daha düşük maliyet sağlar.

Hibrit bulutun devreye alınması yeni zorluklar getirir. Bu süreç, depolamanın bulut kapasiteli sistemlerle değiştirilmesi maliyeti olmadan nasıl uygulanır? Birden çok markadan ürünlerin bulunduğu bir ortamda çok sayıda bulut çözümünün yarattığı karmaşıklıktan nasıl kaçınılır? SVC ve genel bulutlardaki IBM Spectrum Virtualize, 500'den fazla desteklenen depolama sistemi için tek bir hibrit bulut çözümüyle verilerin buluta taşınmasına ya da bulut olağanüstü durum kurtarmasına olanak tanıyarak hem potansiyel maliyeti azaltır hem de devreye alımları hızlandırıp basitleştirir.

Veri azaltma

Veri azaltma havuzları, depolama kullanımını azaltmak için kullanılmayan kapasiteye ölçülü kaynak sağlanması, bu kapasitenin tekilleştirilmesi, sıkıştırılması, serbest bırakılması ve yeniden kullanılmasına yönelik gelişmiş teknolojileri destekler. Donanım destekli sıkıştırma sayesinde, veri azaltma havuzları, veri azaltımından yararlanabilecek aday veri aralığını önemli ölçüde genişletebilen birincil etkin verilerle kullanılabilir. Yeni ya da mevcut depolamaya uygulandığında, uygulama performansını korurken kullanılabilir kapasiteyi önemli ölçüde artırabilir.

Veri dirençliliği

Veri dirençliliği dijital çağda kritik öneme sahiptir. Verilerin yok olmasına yol açabilecek doğal afet, siber saldırı ve insan hatası gibi her türlü olaydan korunmanız ve bu olaylardan sonra hızla eski durumunuza dönmeniz gerekir. IBM SAN Volume Controller, kesintisiz veri taşıma, uzaktan ikizleme, IBM HyperSwap ve genişletilmiş küme teknolojilerine dayalı yüksek erişilebilirlik, %100 veri erişilebilirliği garantisi ve siber saldırılardan korunmaya yardımcı korumalı sabit kopyalar dahil olmak üzere, yüksek erişilebilirlik, iş sürekliliği ve veri güvenliği özelliklerini içeren bir dizi kapsamlı veri dirençliliği yetenekleri sağlar.

İyileştirilmiş uygulama erişilebilirliği

Büyük kuruluşlar uygulamada kesintiyi tolere edemez ve verilerin taşınması planlanmış kesinti süresinin en yaygın nedenlerinden biridir. SVC ile IBM Spectrum Virtualize veri sanallaştırması, verilerin bir depolama sisteminden diğerine ya da diziler arasında taşınmasına olanak sağlarken aynı zamanda verilere erişimin devam etmesine imkan tanır. Bu işlev, daha eski depolama yenisiyle değiştirilirken, yük dengeleme çalışması kapsamında ya da katmanlı depolama altyapısı içerisindeki verilerin disk sürücülerden flaş depolamaya taşınması sırasında kullanılabilir.

Katmanlı depolamanın devreye alınması, depolama maliyetlerinin denetlenmesi için önemli bir stratejidir. Ancak bugüne kadar, aynı satıcı firmadan bile olsa, farklı türlerdeki depolama arasında bulunan yönetim ve işlev farklılıkları katmanlı depolamanın uygulanmasını operasyonel açıdan karmaşık hale getirmekteydi ve devreye alımları sınırlamaktaydı. Yapay zeka tabanlı Easy Tier ile otomatikleştirilmiş depolama katmanları oluşturma, flaş depolamanın ya da çok sayıda disk sürücü katmanının daha verimli kullanımına olanak sağlayarak performansın daha düşük maliyetli bir biçimde artırılmasına yardımcı olabilir.

%99,9999 veri erişilebilirliği

Veri erişilebilirliği, işiniz açısından hayati öneme sahiptir: herhangi bir kapalı kalma süresi, müşteri sadakati ve finansal maliyetlerin kaybı dahil olmak üzere sizi anında etkiler. Geçerli yazılımlarla SVC sistemleri, %99,9999 oranında veri kullanılabilirliği sunar. Tek hata noktasına sahip olmayan bu sistemler, kurumsal kanıtlanmış denetim yazılımı ve G/Ç ile eşzamanlı bakım gerçekleştirme yeteneğini içerir. Ayrıca, bulut tabanlı IBM Storage Insights, erişilebilirliği daha da artırmak için yapılandırma hatalarını tespit eder.

Birden çok yerde yüksek erişilebilirlik

IBM HyperSwap işlevi, iki veri merkezindeki depolamayı ve sunucuları destekler. Çözüm, bu yapılandırmada, her iki veri merkezindeki sunucuların verilere eşzamanlı olarak erişmesine olanak sağlar ve arıza durumunda otomatik olarak yedek sisteme geçiş yapar. Bu yapılandırma, VMware vMotion ya da PowerVM Live Partition Mobility gibi sunucu veri mobilitesi işlevleri ile birleştirildiğinde, birbirinden 300 km'ye kadar uzaklıkta bulunabilecek iki veri merkezi arasında kesintisiz depolama ve sanal makine mobilitesine imkan tanır.

Yapay zekaya dayalı yönetim ve proaktif destek

IBM Storage Insights hakkında daha fazla bilgi edinin

IBM Storage Insights, depolama kapasitesi ve performansındaki eğilimleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur ve destek gerektiğinde çözümü hızlandırır. Storage Insights, Broadcom ve Cisco tarafından sağlanan SVC ve ağ kapsamında yönetilen blok depolama için durum, kapasite ve performansı tek bir ekranda izler. Tahmine dayalı, yapay zeka tabanlı analitiği kullanarak olası sorunların problem haline gelmeden belirlenmesine yardımcı olur. Destek gerektiğinde, sorun bildirim kayıtlarını basitleştirerek ve log yüklemelerini otomatikleştirerek çözümün hızlandırılmasına yardımcı olur.

Ölçeklenebilirlik ve performans

SVC, entegre ve modüler olan ölçeklenebilir bir sistemdir. SVC motorları, yüksek erişilebilirlik için çiftler halinde devreye alınır; bir sistem bir ila dört çift içerir. SVC sistemleri daha üstün performans için daha çok motorla kesintisiz olarak yükseltilebilir. Farklı fiyat/performans ihtiyaçlarına uyacak şekilde iki motor modeli vardır. 32 Gb/s fiber kanal, 10 Gb/s ethernet ve 25 Gb/s ethernet gibi ağ seçenekleri mevcuttur. SVC iSCSI, fiber kanal, FC-NVMe, iWARP ve RoCE iletişim kurallarını destekler.

Basitleştirilmiş yönetim

IBM Spectrum Virtualize yazılımı, merkezileştirilmiş yönetim için kullanımı kolay bir grafiksel arayüz sağlar. Sistem yöneticileri, bu tek arayüz aracılığıyla, yapılandırma, yönetim ve hizmet görevlerini farklı satıcı firmalardan olsa bile, çok sayıda depolama sistemi çapında tutarlı bir biçimde yerine getirebilir ve bu özellik de yönetimi önemli ölçüde basitleştirerek hata riskinin azaltılmasına yardımcı olur. SVC; Container Storage Interface (CSI), Red Hat Ansible, Microsoft System Center Operations Manager ve VMware vCenter'ı destekler.

Sunucu sanallaştırmayı tamamlama

Sunucu sanallaştırma ve konteynerleştirme, sunucu tahsis işlemini hızlandırmaya ve maliyetini düşürmeye yardımcı olur; depolama sanallaştırmanın da depolama için benzer avantajları vardır. SVC'de IBM Spectrum Virtualize; IBM PowerVM, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Red Hat OpenShift, CRI-O ve Kubernetes gibi sunucu sanallaştırma ve konteynerleştirme teknolojilerini tamamlar.