Rhapsody - Designer for Systems Engineers nasıl çalışır?

Sistem davranışını doğrulamak için simülasyon ve model yürütmesi

IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Designer for Systems Engineers, tasarım seviyesinde hata ayıklama yapılması için canlandırma özelliklerini kullanarak model kusurlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Canlandırma desteği sayesinde daha yüksek bir soyutlama seviyesinde hata ayıklama tasarımı. Ayrıca, olayları dahil ederek, operasyonları çağırarak ve modelde adım adım ilerleyerek, durum şemalarında (statechart) vurgulanan aktif durumları da görüntüleyebilirsiniz. SysML parametrik şemaları için parametrik kısıtlamayı çözme aracını kullanarak ticari çalışma analizini ve mimari dengelemeleri kolaylaştırır.

Tasarımı basitleştirmek için gereksinim analizi ve izlenebilirlik

SysML ve UML modellemesi sayesinde, karmaşık gereksinimleri görselleştirebilir ve tasarımın tutarlı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu yazılım, model içinde izlenebilirlik bilgilerini sağlayarak, gereksinimleri tasarım öğelerinde ve test senaryolarında depolamanıza imkan verir. Tasarıma kadar olan ve tasarımdan gelen tüm gereksinimlerin izlenebilirliğini destekleyerek, bir gereksinim değişikliğinin tasarımı nasıl etkilediğini görmenizi sağlar. Ayrıca, modelin tam ve tutarlı olmasını iyileştirmeye yardımcı olan statik model kontrolü analizini içerir.

Tasarımları paylaşmak ve gözden geçirmek için ekipler arası iş birliği

Rhapsody - Design for Systems Engineers, tasarımları genişletilmiş bir ekiple paylaşmanıza ve gözden geçirmenize olanak tanıyarak, farklı ortamlar genelinde tutarlı tasarımları geliştirmenin karmaşıklığını yönetmenize yardımcı olur. Tasarım ve geliştirme işlevlerini uyumlu tek bir ortamda entegre eder ve modelleri hızla sıralamak ve düzenlemek için gelişmiş bir model tarayıcısını içerir. Yazılım ayrıca, ekiplerin paralel olarak çalışabilmesi için model öğelerine ilişkin grafik modeli karşılaştırmalarını ve birleştirmesini de içerir.

Tasarımları grafiksel olarak kaydetmek için görsel geliştirme

Bu yazılımı kullanarak, UML, SysML AUTOSAR ve Gerçek Zamanlı Yerleşik sistemlerin Modellemesi ve Analizi (MARTE) ya da Veri Dağıtımı Hizmeti (DDS) ile karmaşık gereksinimleri görselleştirebileceksiniz. IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Design for Systems Engineers, özel şemalar ve şema öğeleri oluşturmak için DSL'yi destekler. Statik model kontrol analizi sayesinde, tasarım tutarlılığını da iyileştirir.

Diğer IBM ELM ürünleriyle entegrasyon

Rhapsody - Designer for Systems Engineers, diğer IBM ELM ürünleriyle entegrasyonu gerçekleştirmenize yardımcı olur: Requirements Management DOORS® Family, Workflow Management & Rhapsody - Architect for System Engineers. Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı Mimari Çerçevesi (DoDAF), Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Mimari Çerçevesi (MODAF) ve DoDAF/MODAF Birleşik Profili (UPDM) için nesneler oluşturabilirsiniz. Rhapsody - Tools and Utilities Eklenti Yazılımını kullanarak, bir tasarımın görsel örnekleri için grafik panoları geliştirin.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Designer for Systems Engineers yazılım gereksinimlerine buradan ulaşılabilir:

Donanım gereksinimleri

IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Designer for Systems Engineers donanım gereksinimlerine buradan ulaşılabilir:

Satın almadan önce deneyin