IBM Engineering Requirements Management DOORS Next nasıl çalışır

Etkili gereksinim yönetimi için doğru aracı kullanın

Şirket içinde ve bulutta kullanılabilen IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, karmaşık ürünler ve sistemler için gereksinimleri yakalamak, izlemek ve analiz etmek için araçlar sunar. Doğrudan gereksinim aracında oluşturulmuş değişiklik ve yapılandırma yönetimi ile proje maliyetlerinizi kontrol altına alın.

Şeffaflık kazanın, yinelenen işleri azaltın, yeniden kullanılabilirliği artırın

Tüm gereksinimlerinize güvenli, merkezi ve erişilebilir bir konumda erişin. Hangi değişikliklerin yapıldığını, bunları kimin yaptığını, ne zaman yapıldıklarını ve neye etki ettiklerini anlayın. Geliştirme yaşam döngüsü boyunca, öncelikleri ve gereksinimleri düzenleyin, izleyin ve bağlayın. Belge bağlamında geçmişi, incelemeleri ve tartışma yorumlarını görüntüleyin.

Eşzamanlı düzenleme ile proje çevikliğini geliştirin

Eşzamanlı düzenleme, otomatikleştirilmiş sürüm oluşturma ve etkin önceliklendirme yollarıyla işbirliği ve proje çevikliğini artırın. Çakışma ya da kesinti olmaksızın birden çok kullanıcı genelinde gerçek zamanlı olarak gereksinim veritabanlarına erişin. Tümleşik terimler sözlüğüyle terminolojinin tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlayın. Özelleştirilebilir panolar ve otomatik raporlamayla bilgileri görselleştirin. Çıktıları zengin özellikli bir web istemcisinde düzenleyin, yazın ve analiz edin.

Bulutta daha hızlı hareket edin

Donanım, tahsis ya da kurulum gerektirmeyen bulut ortamına taşınarak işletme maliyetlerini optimize edin ve peşin sermaye maliyetlerini azaltın. Yerleşik yüksek kullanılabilirlik, yedeklilik ve yedek sisteme geçişi destekleyen altyapıya sahip güvenilir ve güvenli veri merkezi olanaklarını elde etmek için abonelik tabanlı hizmetler ile ölçeklendirin.

Değişikliklerin izlenebilirliğini ve görünürlüğünü artırın

Daha hızlı etki değerlendirmesi ve daha iyi kalite için değişikliği ürün yaşam döngüsü genelinde yönetin. Tek tek yönetilen bilgi ve yapay nesnelerle bilgileri daha fazla ayrıntı düzeyi ile keşfedin. Sürükle ve bırak izlenebilirliği yoluyla değişiklik isteklerini gereksinimlere bağlayarak değişikliklerin etkisini hızla değerlendirin. Sertifikasyon ve uyumluluk için kanıtlanmış modelleri ve şablonları kullanın.

Canlı bir iş ortağı ekosistemine katılın

Çözüm ortağı web sitesini ziyaret edin

Gereksinim yönetiminin zorluklarını anlayan çözüm ortaklarıyla birlikte çalışın. Gereksinimleri verimli bir şekilde yönetmede sektör liderleri arasına katılmak için doğru araçları, eğitimi, uzmanlığı ve desteği edinin. IBM Engineering yolculuğunuzu hızlandırmaya yardımcı olacak yetkili satıcılar ve teknoloji Çözüm Ortaklarına yönelik güncellenmiş bir görünüm için Çözüm Ortağı sayfamızı ziyaret edin.

Farklı disiplinlerden kişilerden oluşan ekiplerde işbirliğini güçlendirin

Tek sunuculu ya da tamamen web tabanlı bir gereksinim çözümü ile çok disiplinli ürün geliştirme ekipleri arasında daha güçlü işbirliği geliştirin. Disiplinler, saat dilimleri ve ekipler arasında tek bir sunucu çözümüne erişin. İş akışı yönetimi, test yönetimi ve model tabanlı sistem mühendisliği (MBSE) için ya da Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) desteği aracılığıyla tamamlayıcı IBM olanaklarıyla bütünleştirin.

Requirements Quality Assistant ile gereksinimlerinizi geliştirmek için yapay zekayı kullanın

Gereksinim geliştirirken zamandan tasarruf etmenize ve kaynakları optimize etmenize yardımcı olabilecek INCOSE Yönergelerine dayanarak gereksinimleri değerlendirmek ve öneriler sağlamak için IBM Engineering Requirements Quality Assistant uygulamasını kullanın.

Sürüm ve değişken yönetimiyle üretkenliği artırın

Ürün sürümlerini ve değişkenleri etkili bir şekilde yöneterek değerli mühendislik çalışmalarını yeniden kullanın. Mühendislik disiplinleri genelinde verilerin tutarlı bir şekilde gelişmesini sağlayan bir temel çizgisi oluşturun. Üretkenliği ve kaliteyi en üst düzeye çıkarmak için değişkenler ve programlarda temel çizgiyi kullanın.

Teknik ayrıntılar

Teknik belirtimler

Yazılım gereksinimleri

IBM Yazılım Ürün Uyumluluğu Raporlarını kullanarak IBM Engineering Requirements Management DOORS Next için yazılım gereksinimlerini keşfedin.

Donanım gereksinimleri

IBM Yazılım Ürün Uyumluluğu Raporlarını kullanarak IBM Engineering Requirements Management DOORS Next için donanım gereksinimlerini keşfedin.