Ölçeklenebilir bir çözümle gereksinim yönetimini geliştirin

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, verimliliği ve kaliteyi en üst düzeye çıkarmak için ekipler ve proje katılımcıları arasındaki iletişimi ve işbirliğini optimize etmek için ölçeklenebilir bir çözüm sağlar. Yasal düzenlemelere ve standartlara uyumluluğu sağlarken gereksinimlerdeki değişikliği yakalamanıza, izlemenize, analiz etmenize ve yönetmenize olanak verir. DOORS Next ile, kuruluş ve tedarik zinciriniz genelinde proje kapsamı ve maliyet yönetimini geliştirebilirsiniz. Bu yazılım şirket içinde ve bulutta kullanılabildiğinden, ortamınıza en uygun şekilde yerleştirebilirsiniz.

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next'in Avantajları

Ürün Kalitesini artırın

Karmaşık ürünler ve sistemler için gereksinimleri yakalayın, izleyin ve analiz edin. Doğrudan gereksinim aracında oluşturulmuş değişiklik ve yapılandırma yönetimi ile proje maliyetlerinizi kontrol altına alın.

Uyumluluğu yönetin

Tüm ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca, mühendislik yapıtları ve yazılım da dahil olmak üzere test yoluyla gereksinimlerin izlenebilirliği yönetin.

Maliyeti azaltın

Ekiplerinizin geliştirme maliyetlerini düşürmesine, pazara sunma süresini kısaltmasına ve kalite maliyetini düşürmesine yardımcı olmak için riski en aza indirin ve performansı artırın.

Mühendislikte verimliliği artırın

Gereksinim kalitesini değerlendiren ve INCOSE Yönergelerine dayalı öneriler sağlayan Requirements Quality Assistant eklentisiyle Watson AI kullanarak daha iyi gereksinimleri daha hızlı yazın.

SaaS ile değer elde etme süresini kısaltın

Hızlı bir şekilde çalışmaya başlamak için bulutu kullanın. Ekibiniz bakım yerine iş hedeflerinize ve teknolojik yeniliklerinize odaklanabilir.

Tüm alanlarda gereksinim gelişimini destekleyin

Sistem mühendisliği, çevik, yalın, SAFe ®, sürekli mühendislik ve DevOps dahil olmak üzere tüm mühendislik alanlarının tüm formlarında gereksinim yönetimi yoluyla yazılımı ve sistem mühendisliğini destekleyin.

Requirements Management DOORS Next'in Özellikleri

  • Etkili gereksinim yönetimi için doğru aracı kullanın
  • Şeffaflık kazanın, yinelenen işleri azaltın, yeniden kullanılabilirliği artırın.
  • Eşzamanlı düzenlemeyle proje çevikliğini iyileştirin
  • Bulutta daha hızlı hareket edin
  • Değişikliklerin izlenebilirliğini ve görünürlüğünü artırın
  • Sürüm ve değişken yönetimini kullanarak üretkenliği artırın
  • Çok disiplinli ekipler arasındaki işbirliğini güçlendirin
  • Requirements Quality Assistant ile gereksinimlerinizi geliştirmek için yapay zekayı kullanın

Alıntılar