Otomatikleştirilmiş belge oluşturma için gereksinim izlenebilirliği

Publishing, devreye alınan Jazz™ araçlarınız ve üçüncü taraflara ait araçlarınız genelinde, ister resmi incelemeler, ister sözleşmeyle ilgili yükümlülükler ya da düzenleyici gözetim ya da özel amaçlı kullanım için gerekli olsun, belge stilinde raporların oluşturulmasını otomatikleştirir. PDF, HTML, Word, Excel ya da XSL gibi biçimlerde yüksek kaliteli bir gereksinim izlenebilirliği matrisi oluşturmanıza olanak tanır. Yerleşik yetenekler, manuel çalışmanın ve hata riskinin azaltılmasına yardımcı olmak için bir dizi veri kaynağından verileri çeker. Kullanıma hazır şablonlar, projelerinizin daha hızlı bir şekilde işletilmesini sağlamaya yardımcı olur. Bir araç grubu; sürükle ve bırak, başlatma ve ön izleme yeteneği gibi kullanımı kolay özellikler sağlar.

Avantajlar

Yüksek kaliteli belgeler oluşturur

Birden fazla kaynaktan veri içeren bileşik raporların yanı sıra esnek biçimlendirmeye sahip yüksek kaliteli belgeler üretirken, gereksinim izlenebilirliğini destekler.

Birden fazla çıktı biçimini destekler

Tek bir şablondan birden fazla hedef biçimine eşzamanlı belgeler oluşturmanızı sağlar.

Önceden tanımlanmış şablonları içerir

Özel rapor tasarımı için bir grafik şablonunu düzenleme ortamı sunar.

Bir kaynaktan ya da pek çok kaynaktan veri çeker

Birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirmenizi ya da tek bir kaynaktan veri çekmenizi sağlar.

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing Özelikleri

  • Karmaşık stil ve biçim gereksinimlerini karşılar
  • Şık, kolay okunan, birden fazla kaynak içeren belgeler oluşturur
  • Gereksinim izlenebilirliği matrisini güçlü biçimde oluşturur
  • Kullanım kolaylığı için veri ayrımı yapmayan bir araç sağlar
  • Daha hızlı çalışmaya başlamak için şablonları kullanır
  • XML ve REST aracılığıyla üçüncü taraflara ait uygulamaların verilerine erişir
  • Belgeler için gereksinim izlenebilirliğini destekler