IBM® PowerVC™ ekranı

İşletmeniz için neler yapabilir

IBM® PowerVC™, gelişmiş bir sanallaştırma ve bulut yönetimi olanağıdır. OpenStack teknolojisine dayalı olan bu ürün, IBM Power Systems™ üzerinde çalışan IBM AIX®, IBM i ve Linux sanal makineleri (VM) için yalın hale getirilmiş sanallaştırma yönetimi ve bulut devreye alma olanağı sağlar. Bu olanak, Power Systems sunucuları üzerinde özel bulut yetenekleri oluşturmak ve sistem yöneticilerinin üretkenliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Daha yüksek düzeyde bulut düzenleyiciler aracılığıyla bulut ortamlarıyla daha iyi entegre olabilir.

Avantajlar

Hızla devreye alma

Basit kurulum ve yapılandırma, değer elde etme süresini kısaltarak zamandan ve BT maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Kullanımı kolay

Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü resmi eğitim maliyetinden tasarruf sağlar ve uzmanlık becerisi gerektirmez.

Verimli kullanım

Kaynak havuzlama ve yerleştirme ilkeleri kaynak kullanımını iyileştirerek önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar ve BT üzerindeki talep yükünü azaltır.

Kaynak kontrolü

Anasistem gruplaması, yönetilen kaynaklar toplamının bir altkümesi için ayrı ilke tabanlı denetim sağlar.

İş yüklerini dengeleme

Dynamic Resource Optimizer, bir anasistem grubu içinde etkin iş yükü dengelemesi için ilke tabanlı otomasyon sağlar.

Temel Özellikler

  • Daha kolay sanallaştırma ve bulut yönetimi
  • Sanal makineleri kolayca çoğaltarak tutarlılık ve hızlı devreye alma
  • Yeni iş yüklerini self servis yöntemiyle buluta tahsis etme
  • Otomatikleştirilmiş G/Ç kaynakları yapılandırması
  • İlke tabanlı iş yükü yerleşimiyle kolaylaştırılan yönetim
  • Sanal görüntü yönetimi (sanal makine yakalama dahil)
  • IBM Cloud Paks ile entegrasyon
  • Basitleştirilmiş SAP HANA devreye alımı