Demo: IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics yazılımı demosunu gösteren dizüstü bilgisayar ekranı

Bu kılavuzlu kısa demoda finansal planlamacı rolünü üstlenerek zamanında ve güvenilir gelir planları için derinlikli bir "ne yapmalı" analizi yaratılması konusunda pratik deneyim edinin.

→ Veri içgörülerini eyleme dönüştürün

IBM Planning Analytics Workspace ile bir planlama şablonu oluşturun

IBM Planning Analytics Workspace ile bir planlama şablonu oluşturun Örnek bir bütçe hazırlayın

Eğitici program: IBM Planning Analytics for Microsoft Excel

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel yazılımı eğitici programını gösteren dizüstü bilgisayar ekranı

Verileri analiz etmek ve iş sorularını yanıtlamak için interaktif bir sürükle ve bırak ortamını kullanın.  

→ Örnek bir bütçe hazırlayın

Demo: IBM Planning Analytics for Microsoft Excel

Demo: IBM Planning Analytics for Microsoft Excel Rapor yaratın

Demo: IBM Planning Analytics uygulamaları oluşturma

IBM Planning Analytics uygulamaları oluşturma demosunu gösteren dizüstü bilgisayar ekranı

IBM Planning Analytics'te, planlama, bütçeleme, tahmin, raporlama ve analiz için görsel olarak zengin bir arayüz ve kullanıma hazır yetenekler ile uygulamalarınızı oluşturun.

→ Daha iyi iş uygulamaları oluşturun

Sorularınız mı var? Bir IBM uzmanıyla bağlantı kurun

Sorularınız mı var? Bir IBM uzmanıyla bağlantı kurun Bir randevu alın