İş Dirençliliği için Planlama sanal etkinliğini isteğe bağlı izleyin

Beklenen ve beklenmedik aksaklıklar için plan yapmak üzere geleneksel çalışma şekillerini yeniden gözden geçirin.

Finansal Planlama ve Analiz (FP&A) nedir?

Finansal planlama ve analiz (FP&A), finansal yönetimi destekleyen ve karar alma sürecini iyileştiren planlama, bütçe oluşturma ve tahminde bulunmayı içeren bir dizi faaliyettir. Kuruluşlar operasyonel, finansal ve stratejik hedeflere ulaşmak için finansal planlama ve analize güvenir. Finansal analistler, işin nasıl gerçekleştirileceğini yansıtmak üzere tasarlanmış tahminler geliştirir. Kaynak veriler; nakit akışı, Microsoft Excel elektronik tabloları, iş eğilimleri, fark analizi, geçmiş veriler ve senaryo modellemesini kapsar. Analistler, bu finansal veriler sayesinde bütçe ve tahminlerin gerçek finansal performansla nasıl karşılaştırılacağını ve verimlilik hedeflerine ve mali stratejilere en iyi yaklaşımın nasıl olacağını değerlendirebilirler.

Finansal Planlama ve Analizin Geleceği: Dijital Dönüşüm

CFO'ların ve üst düzey yönetimin güvenilir verilere dayalı kararlar almaları için Finansal Planlama ve Analiz ekibinin yapacağı doğru tahminlere ihtiyacı vardır. Kurumsal verilerini entegre etmek, yönetmek ve analiz etmek isteyen kuruluşlarla yeni bir finans dönüşümü çağına girerken, Finansal Planlama ve Analizin iş tanımı, stratejik ve "önce dijital" yaklaşımını benimseyecektir.

Finansal Planlama ve Analiz profesyonelleri, genellikle geçici bir şekilde oluşturulan ve iş birimleri genelinde ayrı ayrı tutulan Excel elektronik tablolarında planlama ve tahmin yapmayı bırakıyorlar. Planlamaya yönelik "önce dijital" yaklaşımı, kuruluşların süreç otomasyonu, çeviklik, şeffaflık ve veriye dayalı kararlar üzerine odaklanan stratejileri benimsediğini ifade ediyor.

Finansal Planlama ve Analiz ekipleri şimdi, planları değiştirmelerine, bütçeleri gerçek zamanlı olarak yeniden tasarlama veya değiştirmelerine ve karar alma sürecini hızlandırmak için planlamayı iş birimlerine entegre etmelerine olanak sağlayan çözümleri benimsiyor, bu nedenle planların ve tahminlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini iyileştiriyorlar.Güçlü bir iş stratejisi oluşturmak için güvenilir bir finans modeline ihtiyaç var. Bunun için, planlama, tahmin ve finansal raporlama için özel olarak tasarlanmış, operasyonel verimliliği artıran ve içgörüler oluşturan çözümler gerekiyor. Çözümün seçilmesi, finans sorumlusu, Finansal Planlama ve Analiz yöneticisi ve diğer kurumsal paydaşların da dahil olduğu önemli bir karar.

L' Oreal, planlama ve analitik süreçlerini IBM çözümleriyle kolaylaştırıyor. FP&A'yı nasıl dönüştürdüklerini öğrenin.

Modern FP&A çözümleri iş sonuçlarını yönlendiriyor

Performans izleme

%91, bütçeye karşı gerçek performansı izleyebiliyor

Tahminleri hızlandırma

Bir tahmini tamamlama süresinde %50 iyileşme

Test senaryoları

Olasılık analizi yürütme olasılığı 1,58 kat daha fazla

Dirençli olarak gelişebileceğinizden emin misiniz?

Demolar

Demoyu izleyin

FPA ve IBM Planning Analytics with Watson

FP&A ve IBM Planning Analytics with Watson (07:24)

Çözümü çalışırken izleyin

IBM Planning Analytics with Watson çözümünün çok sayıda birimden oluşan büyük bir kuruluş tarafından bir finansal plan oluşturma ve izleme amacıyla nasıl kullanılabileceğini, bu sayede finans ekiplerinin kuruluş çapında gerçek zamanlı verilere erişmesi keşfedin.

Gelir planı oluşturun

IBM Planning Analytics içinde gelir planı

Gelir planı oluşturun

Profesyonellerin planlama, bütçe oluşturma ve tahminde bulunma zorluklarını aşmasına yardımcı olan patentli, yenilikçi işlevselliği keşfedin.

Öne çıkan kaynaklar

Yazılım seçimi kılavuzu

Sizin için en iyi planlama, bütçe oluşturma ve tahmin çözümünü bulun.

Finansal ve operasyonel planları ilişkilendirmek

Planlamada başarılı olmanın ve daha güçlü sonuçlar elde etmenin sırlarını öğrenin.

Finans Dairesinde Değişim

Ventana, finansal operasyonlardaki dijital dönüşümün önündeki engelleri değerlendiriyor.