IBM Planning Analytics: Bileşenler

IBM Planning Analytics ile iki kullanıcı arabirimi arasında tercih yapabilirsiniz: Standart web arabirimi olan IBM Planning Analytics Workspace ya da geleneksel elektronik tablo arabirimine sahip IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. İkisi birlikte kullanılabilir ve siz de arzu ettiğiniz şekilde birinden diğerine geçiş yapabilirsiniz. Her iki arabirim de gücünü bellek içi hesaplama motoru IBM TM1®'den alır.

IBM Planning Analytics Workspace

Bu özelleştirilebilir, web tabanlı arabirim, finans kullanıcıları, maliyet merkezi sahipleri ve iş yöneticileri için devreye alınabilir. Kullanıcılar, temel performans göstergelerinin tek ve tutarlı bir görünümü doğrultusunda performansı ölçebilir ve izleyebilir ve işletme karneleri, gösterge panoları ve raporlar oluşturabilir.  

→ Daha fazla bilgi edinin

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel

Bu seçenek, modern bir planlama çözümünün gücünden yararlanırken aynı zamanda bildiğiniz Excel arabiriminde çalışmanıza olanak sağlar. Grafik oluşturma ve yerleşik işlevler gibi yetenekler de dahil olmak üzere tüm Excel işlevlerini ve biçimlendirmesini kullanmaya devam edebilirsiniz.

→ Daha fazla bilgi edinin

IBM TM1

IBM Planning Analytics'in kalbinde, hangi arabirimi tercih ettiğiniz fark etmeksizin, IBM TM1'in kanıtlanmış gücü yer alır. Bu güçlü, bellek içi (gerçek zamanlı) hesaplama motoru, kullanıcıların kelimenin tam anlamıyla herhangi bir veri hiyerarşisi ve boyutu kombinasyonunda veri analizi için gelişmiş, çok boyutlu modeller oluşturmasına olanak sağlar.  

Alıntılar

Özellikler

Planlama, bütçeleme ve tahmin

Planları, bütçeleri ve tahminleri hızla oluşturun, ön saflardan girdiler toplayın ve yüzlerce, hatta binlerce kullanıcıya ölçekleyin. Tavandan tabana hedefleri tabandan tavana planlara uyarlayın ve uyumlu bir görünüm için planları birbirine bağlayın.

Raporlama

Bir dizi performans raporlaması, izleme ve ölçüm yeteneğini deneyimleyin. Temel performans göstergelerinin tek, tutarlı görünümüyle, planları değerlendirebilir, performans eksikliklerini belirleyebilir ve sorunların temel nedenlerini tanılayabilirsiniz.

İşletme karneleri ve gösterge panoları

Planlarla ve bütçelerle bağlantılı işletme karneleri ve gösterge panoları geliştirin ve ardından, bunları kurumsal performansa ilişkin hızlı ve kolay anlaşılır içgörü için kuruluş genelinde paylaşın.

Otomatikleştirilmiş görselleştirmeler

İçgörüleri karar alıcılarla paylaşmak için otomatik olarak cazip görselleştirmeler oluşturun. 25'ten fazla çizelge, tablo, eşlem, grafik ve görüntü ve ayrıca metin ve video arasından tercih yapın.

Kişisel senaryo modellemesi

Gelişmiş korumalı alana alma yetenekleri ile gelişmiş modeller oluşturun ve bunları saklayın. Değişiklikleri uygulamaya karar vermeden önce alternatif eylem planlarının etkisini anında görmek için iş varsayımlarını ve model senaryolarını kolayca test edin.

Çok boyutlu senaryo modellemesi

Bilgileri sentezleyin, eğilimleri belirleyin, işlemsel verilerin ayrıntılarına inin ve daha derinlemesine ayrıntılı analiz için verileri parçalara ayırın. Güçlü TM1 hesaplama motoru üzerinde oluşturulan IBM Planning Analytics, büyük veri kümelerinin derinlemesine analiz edilmesine olanak sağlar.

Güçlü hiyerarşiler

Hiyerarşilerle geleneksel küp tabanlı analizin sınırlamalarından kendinizi kurtarın. Ürünlerin, müşterilerin, bölgelerin ve daha fazlasının niteliklerini açıklamak için "öznitelikleri" kullanarak derinlemesine, ayrıntılı analiz gerçekleştirin.

Excel'i tanıyın

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ile, yalnızca elektronik tablolara dayanan manuel süreçlerin hatalarından ve sürüm denetimi sorunlarından kaçınabilir ve aynı zamanda tanıdık Excel arabirimini kullanmaya devam edebilirsiniz. Tüm Excel işlevlerini ve biçimlendirmesini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Veri entegrasyonu

IBM Planning Analytics; TM1, Oracle Hyperion ve SAP Business Warehouse (BW) da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen verileri birleştirebilir. Uyumluluk riskine neden olan ve az sayıdaki teknik kaynaklar bakımından yük oluşturan özel entegrasyonlara duyulan gereksinimi azaltır.

Gerçek zamanlı veri erişimi

Bellek içi veri tabanı yetenekleri, sonuçların mümkün olduğunca doğru ve güncel olmasının sağlanması için verileri gerçek zamanlı olarak yeniler. Kurumsal Kaynak Planlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemlerinden elde edilen veriler de dahil olmak üzere dahili ve harici verilerden yararlanın.

Kurumsal ölçekte veri hacimleri

Büyük veri hacimleri, çözümün veri seyrekliğini (bir başka deyişle sıfır değerli hücreler) yönetme becerisi tarafından desteklenir. Bu durum, özellikle yüz binlerce stok tutma birimini (SKU) kolayca depolayabilen perakendeciler gibi kuruluşlar bakımından hayati önem taşır.

İş akışı görünürlüğü

Hızlandırılmış iş akışı yönetimi, süreç görünürlüğü sağlar. Yöneticilere, iş akışının durumu hakkında incelemecilere bilgi veren kolay anlaşılır, renklerle kodlanmış simgeleri kullanarak her katılımcının durumunu takip etme imkânı tanır.

Next Steps

Satın almadan önce deneyin

Şimdi satın alın ve başlayın