Yeni IBM Sterling Supply Chain Ürün Grubunu keşfedin

Öne çıkan özellikler

Merkezileştirilmiş iş ortağı sisteme alımı

IBM Sterling Partner Engagement Manager, toplanan tüm iş ortağı verileri için kayıt sistemi olarak görev yapar. Kapsamlı bir iş akışı, rol tabanlı denetim ve kullanıcı görevlendirme yeteneği sayesinde, Partner Engagement Manager ürününü hem akış yukarı iş ortağı sisteme alma görevleri (sözleşmelerle ilgili ve hukuki süreçler) hem de akış aşağı birimler arası belge alışverişleri (promosyonlar ve hedefli girişimler) için kullanabilirsiniz. Partner Engagement Manager; IBM Sterling B2B Integrator, IBM Sterling File Gateway veya REST yeteneğine sahip diğer uygulamalar tarafından toplanan sisteme alma verilerini yüklemek için RESTful API'lerinden yararlanır.

Ticari ortak ve iş kullanıcısı self servisi

Partner Engagement Manager, hem iş kullanıcılarının hem de iş ortaklarının, BT müdahalesi olmaksızın kendi kendine sisteme katılabileceği ve ilgili iletişim bilgilerini ve iletişim profili bilgilerini kendi kendine yönetebileceği bir self servis portalı sunar. Partner Engagement Manager, sisteme alma ve bakım için kullanıma hazır akışlar ile akışları özel olarak tanımlama yeteneğini ve ayrıca küresel işletmeler arası ticaret topluluğu çapında merkezi bir etkinlik ilerleme durumu izleme özelliği sunar.

Kampanya yönetimi

Sponsor yöneticiler, tanımlanmış başlangıç ve bitiş tarihleriyle Partner Engagement Manager kampanyaları başlatabilir. Partner Engagement Manager etkinliklerini ihtiyaç doğrultusunda etkileşimli olarak yürütmelerine olanak tanınması için etkinlikler iş ortaklarıyla paylaşılabilir. Sponsorlar, iş ortaklarını gruplara (bağımsız özniteliklerin bir derlemi) veya bağımsız özniteliklere ekleyerek ve kampanyalara katılacak iş ortaklarını bu öznitelikler (Doğu bölgesi, seviye 1, seviye 2, kurumsal sağlık hizmetleri sağlayıcıları ve perakende) doğrultusunda seçerek iş ortağı ilişkilerini yönetebilir.

Hibrit devreye alma seçenekleri

Hizmet Olarak Sunulan Yazılım tabanlı bir uygulama olan Partner Engagement Manager, hibrit devreye alma modellerini desteklemek üzere tasarlandı ve hem şirket içi hem de bulut tabanlı uygulamalar arasında bir köprü oluşturabilir. Modüler mimari, genişletilebilirliğe olanak tanımak için RESTful API'lerinden yararlanır; Docker görüntülerinin dahil edilmesi ise belirli düzeyde taşınabilirlik sağlar ve belirli bir Partner Engagement Manager eşgörünümünün bir Docker konteynerinde barındırılmasına imkan tanır.

Next Steps

IBM Sterling Partner Engagement Manager'ın özelliklerini keşfedin