Yeni IBM Sterling Supply Chain Ürün Grubunu keşfedin

İş ortaklarını sisteme almanın daha hızlı ve otomatikleştirilmiş bir yolu var

Sisteme alma grafiği

IBM® Sterling Partner Engagement Manager, yeni iş ortaklarının sisteme alınması için gerekli olan süreyi ve kaynakları önemli ölçüde azaltır ve aynı zamanda mevcut iş ortaklarını yönetir ve onlarla olan iş ilişkisinin devamını sağlar. Partner Engagement Manager, sisteme alma sürecini otomatikleştirerek yüksek maliyetli manuel hataları sınırlar ve iş ortakları kendi kayıtlarını tutabildiğinden verimliliği artırır.

Çözüm özetini okuyun (PDF, 208 KB)

İnteraktif infografiği görüntüleyin

Yakından inceleyin

IBM Sterling Partner Engagement Manager hakkındaki bu teknik genel bakış aracılığıyla IBM'in iş ortağını sisteme alma sürecini optimize etmeye yönelik yaklaşımını anlayın ve sisteme almayla bağlantılı olarak yaşadığınız zorlukları azaltın.

Teknik genel bakış belgesini okuyun (PDF, 205 KB)

Yakından inceleme grafiği

IBM Sterling Partner Engagement Manager avantajları

İş ortağını sisteme alma süreçlerini optimize edin

İlerleme gösterge panoları etkinliği, performansı ve hizmet seviyesi sözleşmelerine uyumu izlerken siz de manuel ve yinelenen görevleri ortadan kaldırmak için iletişim ve sertifika verilerini merkezi olarak yönetin.

Gelir elde etme süresini kısaltın

Genişletilebilen bir self servis platform aracılığıyla uygulamalar çapında sisteme alma süresini kısaltın, kuruluşunuz çapındaki iş ortağı ilişkilerinin yönetilmesine yardımcı olun ve iş ortağı topluluklarıyla işbirliğini teşvik edin.

Esnek devreye alma seçenekleri

BT stratejinize ve veri güvenliği gereksinimlerinize bağlı olarak özel, genel ve yerel bulut seçenekleri arasından tercih yapın veya bir hibrit yaklaşımını benimseyin.

Temel özellikler

  • Merkezileştirilmiş iş ortağını sisteme alma süreci
  • Ticaret ortağı ve iş kullanıcısı self servisi
  • Kampanya yönetimi
  • Hibrit devreye alma seçenekleri