Ayrı duran iki kişi ile bir araya gelen iki diğer kişinin üzerine yerleştirilen bir saat

İş ortaklarını alıştırmanın daha hızlı, otomatikleştirilmiş bir yolu var

IBM® Sterling Partner Engagement Manager, mevcut iş ortakları yönetilip elde tutulurken yeni iş ortaklarını alıştırmak için gereken süreyi ve kaynakları önemli ölçüde azaltır. Partner Engagement Manager, onboarding sürecini otomatikleştirerek yüksek maliyetli manuel hataları sınırlar ve iş ortakları kendi kayıtlarını tutabildiğinden verimliliği artırır.

Çözüm özetini okuyun (PDF, 208 KB)

Daha yakından bakın

IBM Sterling Partner Engagement Manager hakkındaki bu teknik genel bakış aracılığıyla IBM'in iş ortağı onboarding sürecini optimize etmeye yönelik yaklaşımını anlayın ve onboarding acınızı dindirin.

Teknik genel bakış belgesini okuyun (PDF, 205 KB)

Ayrı duran iki kişi ile bir araya gelen iki kişinin üzerine bir simge yerleştirilmiştir

IBM Sterling Partner Engagement Manager tarafından sunulan avantajlar

İş ortakları için onboarding süreçlerini optimize edin

İlerleme durumu panoları etkinliği, performansı ve hizmet seviyesi sözleşmelerine (SLA) uygunluğu izlerken siz de manuel ve yinelenen görevleri ortadan kaldırmak için iletişim ve sertifika verilerini merkezi olarak yönetin.

Gelir elde etme süresini kısaltın

Genişletilebilen bir self servis platform aracılığıyla uygulamalar çapında onboarding süresini kısaltın, kuruluşunuz çapındaki iş ortağı ilişkilerinin yönetilmesine yardımcı olun ve iş ortağı topluluklarıyla işbirliğini teşvik edin.

Esnek devreye alma seçenekleri

BT stratejinize ve veri güvenliği gereksinimlerinize bağlı olarak özel, genel ve yerel bulut seçenekleri arasından tercih yapın veya bir hibrit yaklaşımını benimseyin.

Temel özellikler

  • Gerekli süreyi ve kaynakları azaltan, merkezileştirilmiş ve kolaylaştırılmış on-boarding süreci sunar.
  • Hem iş kullanıcılarının, hem de iş ortaklarının, BT müdahalesi olmadan kendi onboarding süreçlerini kendilerinin yürütebileceği ve kendi profillerini kendilerinin yönetebileceği self servis portalı sağlar.
  • İş ortaklarının verilerini yönetmek için güvenli bir yöntem uygulayarak hataları ve riskleri sınırlandırırken genel performansı artırır.
  • Self servis özellikleri ve bulut standardında API'leri kullanarak kullanıcılarınızın, uygulamalarınızın ve arka uç sistemlerinizin IBM Sterling Partner Engagement Manager ile kesintisiz bir şekilde çalışmasına imkan verir.