Göstergeleri olan bir televizyon ekranı gösterge panosuna bakan bir kadın

IBM Z Operations Insight Suite işletmeniz için neler yapabilir?

IBM Z® Operations Insight Suite operasyonel analitik ürünleri büyük veriyle ilgili birçok engelin üstesinden gelir. Bu çözümler, IBM Z operasyon verilerinin analizi ve temel işlemleri için tek noktadan kontrol imkanı sunar. Kuruluşunuzun z/OS® tabanlı veri merkezinin operasyonlarına ilişkin kapsamlı içgörüler edinmesi için ihtiyaç duyduğu tek noktadan veri toplama olanağıdır. IBM Z Operations Insight Suite şunları içerir: IBM Z Performance and Capacity Analytics V3.1 IBM Z Operations Analytics V4.1 IBM Z Common Data Provider V2.1

Avantajlar

İçgörülere daha hızlı erişim

zIIP'ye uygun işlemlerle birlikte gerçek zamanlıya yakın veri toplama ve düzenleme sayesinde ek yükünüzü azaltabilir ve neredeyse gerçek zamanlı analizler yapabilirsiniz.

Modern görselleştirme

Cognos® Analytics'te sağlanan temel performans ölçümleri ve kapasite planlamasıyla ilgili kullanıma hazır gösterge panoları elde edin. Splunk ve/veya Elastic Stack.

Gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin edin

Var olan kapasite ve büyüme eğilimlerini temel alarak gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin etmek için yerleşik tahmin yeteneklerini kullanın.

Sorun çözmeyi hızlandırın

BT operasyonları ortamınızın durumuyla ilgili somut içgörüler elde edin, sorun belirleme, ayrıştırma ve onarım sürecini hızlandırın.

Geçmiş verilerini ileride kullanmak için kaydedin

Performans raporlaması, hizmet seviyesi yönetimi ve operasyonel planlamada kullanmak üzere, kurumsal BT kullanımına dair geçmiş bilgilerine kolay erişim için log verileri toplayın.

Kesintileri azaltın

Olağan sistem davranışını temel almak, operasyonel olağandışı durumları proaktif olarak belirlemek ve bu durumlar ortaya çıktığında operasyon ekibini bilgilendirmek için makine öğrenimini kullanın.

IBM Z Operations Insight Suite - temel özellikler

  • Temel performans ölçümlerinin sürekli olarak düzenlenmesi
  • Kullanıma hazır gösterge panoları
  • Gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını öngörmenizi sağlayan tahmin yetenekleri
  • R4HA ve Tailored Fit Pricing için gelişmiş raporlama
  • Kuruluş genelinde operasyon görünürlüğü
  • Olağandışı iş yükü davranışlarını saptama