Genel bakış

OpenPages Third Party Risk Management

İş performansını artırmak için üçüncü taraf iş bağlantılarının etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Aksaklıkların azaltılmasına ve bir satıcının teslimat yapamaması nedeniyle kuruluşun uyum çerçevesine, markasına veya operasyonlarına gelebilecek olası olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olur. Satıcılarla paylaşılan özel bilgileri korur ve ağ kaynaklarına doğrudan erişimin kötüye kullanılmasını önler.

Ürün modülü ne işe yarar?

Nasıl çalışır

Sorun / olay yönetimi

Olay yönetimi gösterge panosunun yer aldığı ürün ekran görüntüsü

Sorun / olay yönetimi

Düzeltici eylem konusunda satıcılarla işbirliğini geliştirmek için sistematik bir araştırma ve çözüm süreci aracılığıyla satıcı riski sorunlarına kılavuzluk eder. Satıcı sorunlarıyla ilgili gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Üçüncü taraf anketleri

Sorun gözden geçirme iş akışının yer aldığı ürün ekran görüntüsü

Üçüncü taraf anketleri

Satıcı riskine ilişkin araştırmaların ve anketlerin oluşturulması, dağıtılması ve izlenmesi sürecini kolaylaştırır ve standart hale getirir; satıcıların değerlendirme puanlarına bağlı olarak nitelendirilmelerine yardımcı olur.

Üçüncü taraf entegrasyonları

Security Scorecard derecelendirmelerini gösteren ürün ekran görüntüsü

Üçüncü taraf entegrasyonları

BT güvenliği referans puanları konusunda SecurityScorecard'ın, SIG Anketleri konusunda ise Shared Assessments'ın yardımıyla, belirli bir noktada gerçekleştirilen zaman alan satıcı değerlendirmelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Diğer ürün modülleri

Yönetişim, risk ve uyumluluk süreçlerinizi kolayca otomatikleştirin

IBM OpenPages with Watson, belirli risk ve uyumlulk zorluklarıyla mücadele etmek için size faaliyet alanına yönelik ürün modüllerini devreye alma yeteneği sunar. Tek bir tümleşik ortam içinde ihtiyaç duyduğunuz ürün modüllerini seçin.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Operasyonel riskleri belirleme, ölçme, izleme, analiz etme ve yönetme sürecini otomatikleştirin.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Uçtan uca etkili mevzuata uygunluk yönetimi sağlayın.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Güçlü model yönetişimi, raporlama ve uyumluluk sergileyin.

IBM OpenPages IT Governance

BT risklerine yönelik bütünsel bir bakış açısı elde edin ve bu riskleri iş süreçleri ile eşleştirin.

IBM OpenPages Internal Audit Management

İç denetimleri otomatikleştirip yönetin, daha kapsamlı risk ve uyum yönetimi faaliyetleri yürütün.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Şirketinizi iş sürekliliğine hazırlayın ve işleri aksatan olaylar karşısında çalışanları koruyun.

IBM OpenPages Policy Management

İlke ve prosedürlerinizi iç ve dış yükümlülükleriniz doğrultusunda güncel tutun.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Sarbanes-Oxley ve benzeri finansal raporlama düzenlemelerine uymanın maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltın.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Tam veri gizliliği ve yönetişimi için BT ile uyum arasındaki siloları ortadan kaldırın.