Genel bakış

OpenPages Internal Audit Management

İç denetçilerin kuruma ait yönetişim, risk ve uyumluluğa departmanlar arası bir bakış açısıyla bakmalarını sağlar. Kuruluşların, kendi denetim evrenlerini verimli bir şekilde planlamalarına, yürütmelerine, raporlamalarına ve gözden geçirmelerine yardımcı olur. Güvenlik açıklarını ve/veya iyileştirme fırsatlarını belirlemek için en iyi uygulama denetim ortamını, belgelendirilmiş olan ile karşılaştırma ve fark analizleri gerçekleştirme imkanı sunar.

Ürün modülü ne işe yarar?

Nasıl çalışır

Çalışma belgesi iş akışları

Yönetişim, risk ve uyumluluk iş akışı

Çalışma belgesi iş akışları

Yerleşik bir yönetişim, risk ve uyumluluk iş akışı özelliği, süreçleri otomatikleştirmek, faaliyetleri başlatmak, görevleri atamak, paydaşları bilgilendirmek, son teslim tarihlerini planlamak ve bu tarihlere uymak için iş akışı eşgörünümlerini yönetir.

Denetim raporları

Denetim raporu

Denetim raporları

Tek tıkla oluşturulan denetim raporları, uygun verilerin tümünü merkezi havuzdan çeker. Gantt Grafikleri ve diğer görseller, planlamada yardımcı olacak verileri görmenin hızlı yollarını kullanıcıya gösterir.

Denetimi kapatma süreci

Close Audit yardımcısı

Denetimi kapatma süreci

Close Audit yardımcısı, bir denetim özeti sağlamanın yanı sıra kapanış durumuna ilişkin hazırlık detaylarını ve denetimle ilgili bileşenlerin tümünü sağlayarak denetimi kapatma sürecinin otomasyonunu kolaylaştırır.

Diğer ürün modülleri

Yönetişim, risk ve uyumluluk süreçlerinizi kolayca otomatikleştirin

IBM OpenPages with Watson, belirli risk ve uyumluluk zorluklarının üstesinden gelmeniz için size faaliyet alanına yönelik ürün modüllerini devreye alma yeteneği sunar. Tek bir tümleşik ortam içinde ihtiyaç duyduğunuz ürün modüllerini seçin.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Operasyonel riskleri belirleme, ölçme, izleme, analiz etme ve yönetme sürecini otomatikleştirin.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Uçtan uca etkili mevzuat uyumluluğu yönetimi sağlayın.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Güçlü model yönetişimi, raporlama ve uyumluluk sergileyin.

IBM OpenPages IT Governance

BT risklerine yönelik bütünsel bir bakış açısı elde edin ve bu riskleri iş süreçleri ile eşleştirin.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Şirketinizi iş sürekliliğine hazırlayın ve işleri aksatan olaylar karşısında çalışanları koruyun.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Satıcı firmalarınızın her biriyle ilgili riskleri en aza indirin ve iş sonuçlarını iyileştirin.

IBM OpenPages Policy Management

İlke ve prosedürlerinizi iç ve dış yükümlülükleriniz doğrultusunda güncel tutun.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Sarbanes-Oxley ve benzeri finansal raporlama düzenlemelerine uymanın maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltın.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Tam veri gizliliği ve yönetişimi için BT ile uyumluluk arasındaki siloları ortadan kaldırın.