IBM® OpenPages with Watson

İşinize bütünsel, entegre bir risk bakış açısı getirin

IBM OpenPages sayesinde, kullanıcılarınıza tam zamanında bilgi sunabilir, böylece günlük çalışmalarında risk farkındalığı daha yüksek kararlar almalarını sağlayabilirsiniz. OpenPages, ortak bir veri modeli kullanarak hızlı değer elde etme süresi için çevik geliştirmeyi desteklemek üzere oluşturulmuştur.

Kullanım senaryonuz olgunlaştıkça sizinle birlikte büyüyen, ölçeklenebilir bir yönetişim, risk ve uyumluluk platformu, OpenPages'in kapsamlı veri entegrasyonu araç seti ile gelişmiş analitikten ve yapay zeka yeteneklerinden yararlanır. Çeviklik ve esneklik ile maliyetleri düşürmenizi ve riskleri yönetmenizi sağlar.

OpenPages çözüm özetini okuyun (PDF, 3,5 MB)→

Nasıl çalışır

Dinamik gösterge panoları

Dinamik gösterge panosunun ekran resmi

Dinamik gösterge panoları

Gösterge panoları, artan verimliliği ve risk yönetimini destekler. Sistem yöneticileri ve kullanıcılar, sorumluluklara bağlı olarak görünümleri, görselleştirmeleri, pencere araçlarını (widgets), görev sekmelerini ve açılış sayfası seçeneklerini özelleştirebilirler.

Yerleşik iş akışları

Akış şemasının ekran görüntüsü

Yerleşik iş akışları

İş akışı özelliği, bir program doğrultusunda, isteğe bağlı olarak veya bir nesne oluşturulduktan sonra çalıştırılabilir. İş akışları, yeni kullanım senaryosu geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı arayüzü aracılığıyla oluşturulur ve değiştirilir.

Görev odaklı kullanıcı arayüzü

Dinamik gösterge panolarının ekran görüntüsü

Görev odaklı kullanıcı arayüzü

Görev görünümleri, kuruluş içindeki tüm iş kolları için sıfır eğitim olanağı sağlar. Görev odaklı bir kullanıcı arayüzü, kullanıcılar için karmaşık süreçleri ve işlemleri bile sorunsuz hale getirir. Kullanıcılar sık kullanılanları, ısı haritalarını, kardeş ilişkilerini ve daha fazlasını ekleyebilirken; yönlendirmeler sayesinde temel alanlar hızlı ve dinamik bir şekilde oluşturulur.

Hesaplama motoru

Bir hesaplama motorunun ekran görüntüsü

Hesaplama motoru

Farklı risk ile ilgili faaliyetler için değerleri otomatik olarak ayarlayabilen hesaplamalar oluşturun. Örneğin, denetim etkinliğinin ve harita temel risk göstergelerinin (KRI) arkasındaki içsel riski hesaplayın.

Tek veri havuzu

Akış şemasının ekran görüntüsü

Tek veri havuzu

Standartlaştırılmış kitaplıklar, kapsamlı REST API'leri ve tek bir veri modeli, insan hatalarını ve veri tutarsızlıklarını önlemek için tutarlı bir risk ve uyumluluk görünümü sağlar.

Veriler ve yapay zekayla gizli riskleri ortaya çıkarın

IBM OpenPages with Watson veri ortağı ağı

Sektör lideri veri sağlayıcıları ile stratejik ortaklıklar. REST API'si bağlayıcıları, iş ortağı verilerinin doğrudan OpenPages'e aktarılmasını standart hale getirir.

Ascent logosu
Promontory logosu
Reg-Room logosu
Security Scorecard logosu
Supply Wisdom logosu
Thomson Reuters logosu
Wolters Kluwer logosu

Ürün modüllerimize bakın

Yönetişim, risk ve uyumluluk süreçlerinizi kolayca otomatikleştirin

IBM OpenPages with Watson, belirli risk ve uyumluluk zorluklarının üstesinden gelmeniz için size faaliyet alanına yönelik ürün modüllerini devreye alma yeteneği sunar. Tek bir tümleşik ortam içinde ihtiyaç duyduğunuz ürün modüllerini seçin.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Operasyonel riskleri belirleme, ölçme, izleme, analiz etme ve yönetme sürecini otomatikleştirin.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Uçtan uca etkili mevzuat uyumluluğu yönetimi sağlayın.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Güçlü model yönetişimi, raporlama ve uyumluluk sergileyin.

IBM OpenPages IT Governance

BT risklerine yönelik bütünsel bir bakış açısı elde edin ve bu riskleri iş süreçleri ile eşleştirin.

IBM OpenPages Internal Audit Managementp

İç denetimleri otomatikleştirip yönetin, daha kapsamlı risk ve uyumluluk yönetimi faaliyetleri yürütün.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Şirketinizi iş sürekliliğine hazırlayın ve işleri aksatan olaylar karşısında çalışanları koruyun.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Satıcı firmalarınızın her biriyle ilgili riskleri en aza indirin ve iş sonuçlarını iyileştirin.

IBM OpenPages Policy Management

İlke ve prosedürlerinizi iç ve dış yükümlülükleriniz doğrultusunda güncel tutun.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Sarbanes-Oxley ve benzeri finansal raporlama düzenlemelerine uymanın maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltın.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Tam veri gizliliği ve yönetişimi için BT ile uyumluluk arasındaki siloları ortadan kaldırın.