Genel bakış

OpenPages Data Privacy Management

Özel verilerin kuruluşunuz genelinde nasıl kullanıldığını tam olarak anlayın. Yerleşik yapay zeka, otomasyon ve güvenlik sayesinde, hassas verilerin kuruluşunuzda nasıl kullanıldığına, depolandığına ve bu verilere nasıl erişim sağlandığına ilişkin eksiksiz, gerçek zamanlı bir görünüm elde edin. Risk izleme sürecini hızlandırmak için hangi verilere erişildiğini ve ne zaman erişildiğini görün. Doğruluk derecesini iyileştirmek, denetim süresini kısaltmak ve kuruluş genelinde girişimleri hızlandırmak için özel veri raporlamasını otomatikleştirin.

Ürün modülü ne işe yarar?

Nasıl çalışır

Gizlilik görevlisi gösterge panosu

Gizlilik görevlisi gösterge panosunu gösteren ürün ekran görüntüsü

Gizlilik görevlisi gösterge panosu

Gösterge panosu, varlıkların yetki alanına göre dökümü ve gizlilik değerlendirmelerinin durumu dahil olmak üzere veri varlıklarıyla ilgili tüm bilgileri sunar. Yararlı bağlantılar ve gizlilikle ilgili görevler de ayrıca kullanıcıya atanır.

Gizlilik değerlendirmesi

Kişisel bilgi toplama formunu gösteren ürün ekran görüntüsü

Gizlilik değerlendirmesi

Gizlilik ekiplerinin ilgili gizlilik anketleri oluşturmalarına ve bu anketleri tamamlanmak üzere veri sahiplerine dağıtmalarına olanak sağlayan yerleşik anket değerlendirme işlevselliğinden faydalanarak, kuruluşunuzdaki veri varlıklarının uyum içinde olmasını sağlayın.

Sorun yönetimi

Yeni sorun oluşturma formunu gösteren ürün ekran görüntüsü

Sorun yönetimi

Değerlendirme sürecinde tanımlanan gizlilik sorunları, yerleşik sorun yönetimi yeteneği kullanılarak araştırılabilir ve ele alınabilir; bu durum sorunları çözmek için gizlilik görevlileri ile veri sahipleri arasında bir iş birliği doğmasına imkan tanır.

Diğer ürün modülleri

Yönetişim, risk ve uyumluluk süreçlerinizi kolayca otomatikleştirin

IBM OpenPages with Watson, belirli risk ve uyumluluk zorluklarının üstesinden gelmeniz için size faaliyet alanına yönelik ürün modüllerini devreye alma yeteneği sunar. Tek bir tümleşik ortam içinde ihtiyaç duyduğunuz ürün modüllerini seçin.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Operasyonel riskleri belirleme, ölçme, izleme, analiz etme ve yönetme sürecini otomatikleştirin.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Uçtan uca etkili mevzuat uyumluluğu yönetimi sağlayın.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Güçlü model yönetişimi, raporlama ve uyumluluk sergileyin.

IBM OpenPages IT Governance

BT risklerine yönelik bütünsel bir bakış açısı elde edin ve bu riskleri iş süreçleri ile eşleştirin.

IBM OpenPages Internal Audit Management

İç denetimleri otomatikleştirip yönetin, daha kapsamlı risk ve uyumluluk yönetimi faaliyetleri yürütün.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Şirketinizi iş sürekliliğine hazırlayın ve işleri aksatan olaylar karşısında çalışanları koruyun.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Satıcı firmalarınızın her biriyle ilgili riskleri en aza indirin ve iş sonuçlarını iyileştirin.

IBM OpenPages Policy Management

İlke ve prosedürlerinizi iç ve dış yükümlülükleriniz doğrultusunda güncel tutun.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Sarbanes-Oxley ve benzeri finansal raporlama düzenlemelerine uymanın maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltın.