IBM OpenPages with Watson'un kuruluşunuza sağlayabileceği toplam ekonomik etkiyi hesaplayın.

IBM OpenPages with Watson™ nedir?

Etki

İş akışını dönüştürür

2,500

Citi'nin, IBM'in Veri ve Yapay Zeka teknolojisinin yardımıyla bankanın 2.500 denetçisinin günlük iş akışını nasıl yeniden tasarladığını ve dönüştürdüğünü görün.

Yüksek düzeyde ölçeklenebilir

2,500+

2.500'den fazla eş zamanlı ön ofisten arka ofis kullanıcısına destek sağlayarak, sürekli risk izleme ve gözetim sağlar.

Kendi maliyetini karşılar

218%

Forrester TEI raporuna göre, yasal düzenleme cezalarını önleyerek ve risk yönetimi çalışmalarını azaltarak, kuruluşların nasıl %218 oranında yatırım getirisi elde ettiğini görün.

Avantajlar

Eğitim gerektirmeyen kullanıcı arayüzü

Görevleri tamamlamak için modern, görev odaklı bir kullanıcı arayüzü ile üç iş kolunun tamamında Yönetişim, Risk ve Uyumluluğun benimsenmesini destekleyin.

Yapay zeka uzmanlığı

Yapay zeka ile ilgili sınıflandırmalarla belgeleri 50'nin üzerinde dile çevirin, bir yönetişim, risk ve uyumluluk sanal asistan ile 7/24 destek elde edin, olay raporlamada doğruluğu ve verimliliği artırın.

Üçüncü taraf entegrasyonları

Yönetişim, risk ve uyumluluk süreçlerini üçüncü kişi bağlayıcılarıyla bütünleştiren, kapsamlı REST API'leriyle veri entegrasyonu sağlayın.

Tahmine dayalı içgörüler

Self servis veri keşfi ve içgörüler için IBM Cognos Analytics ile kuruluş genelinde risk durumuna ilişkin içgörü sağlayın.

İş akışlarını otomatikleştirme

Yönetişim, risk ve uyumluluk süreçlerini dakikalar içinde otomatikleştirin ve yapılandırılabilir iş akışlarıyla değer elde etme süresini kısaltın. Yeni seçenekler, sürükle ve bırak işlevselliğini ve iş akışı değişkenlerini içerir.

İstediğiniz yerde devreye alma

IBM OpenPages çözümünü, ister IBM Cloud Pak for Data aracılığıyla herhangi bir buluta ister güvenlik duvarınızın arkasına, istediğiniz yere dahil edin.

Özellikler

Operasyonel verimliliği artırın

Genişletilebilir, entegre bir risk yönetimi çözümü ile ekibinizi geçmişten geleceğe taşıyın. Ortak bir nesne modeli ile tümüyle yapılandırılabilir ve ileriye dönük bu kurumsal çözüm, on binlerce kullanıcıya ölçeklenebilir.

Müşteri öyküleri

SCOR SE

SCOR, az bir çabayla şirket genelinde kullanıcı etkileşimini artırmak, süreçleri kolaylaştırmak ve risk değerlendirmelerini güçlendirmek için IBM OpenPages with Watson'ı kullanıyor.

HypoVereinsbank

HypoVereinsbank, raporlama süreçlerini otomatikleştirmek ve 3.000'den fazla dahili kontrolün takibini basitleştirmek üzere IBM OpenPages with Watson kullanarak, personel kaynaklarının %33'ünü serbest bırakıyor.

General Motors

General Motors, daha akıllı kararlar almaya ve maliyetleri düşürmeye yardım etmek için denetim, risk ve kontrol yönetimi etkinliklerini IBM OpenPages with Watson ile bütünleştiriyor.

Ürün modüllerimize bakın

Yönetişim, risk ve uyumluluk süreçlerinizi kolayca otomatikleştirin

IBM OpenPages with Watson, belirli risk ve uyumluluk zorluklarının üstesinden gelmeniz için size faaliyet alanına yönelik ürün modüllerini devreye alma yeteneği sunar. İhtiyaç duyduğunuz ürün modüllerini tek bir entegre ortam içinde seçin.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Operasyonel riskleri belirleme, ölçme, izleme, analiz etme ve yönetme sürecini otomatikleştirin.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Uçtan uca etkili mevzuat uyumluluğu yönetimi sağlayın.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Güçlü model yönetişimi, raporlama ve uyumluluk sergileyin.

IBM OpenPages IT Governance

BT risklerine yönelik bütünsel bir bakış açısı elde edin ve bu riskleri iş süreçleri ile eşleştirin.

IBM OpenPages Internal Audit Management

İç denetimleri otomatikleştirip yönetin, daha kapsamlı risk ve uyumluluk yönetimi faaliyetleri yürütün.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Şirketinizi iş sürekliliğine hazırlayın ve işleri aksatan olaylar karşısında çalışanları koruyun.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Sağlayıcılarınızın her biriyle ilgili riskleri en aza indirin ve iş sonuçlarını iyileştirin.

IBM OpenPages Policy Management

İlke ve prosedürlerinizi iç ve dış yükümlülükleriniz doğrultusunda güncel tutun.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Sarbanes-Oxley ve benzeri finansal raporlama düzenlemelerine uymanın maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltın.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Tam veri gizliliği ve yönetişimi için BT ile uyumluluk arasındaki siloları ortadan kaldırın.