Varlıklardaki arızaları tahmin edin

Maximo Predict ile, zamanlanmış bakımdan koşul bazlı eyleme geçiş yapın ve makine öğrenimi ve veri analitiği uygulayarak, gelecekteki arıza olasılıklarını tahmin edin ve varlık arızalarını ve bunların maliyetlerini azaltın. Artık bütünleşik IBM Maximo Application Suite setinin bir parçası olan Maximo Predict; varlık verileri, kullanım ve ortamdaki kalıplara bakıp bunları bilinen sorunlarla ilişkilendirerek güvenilirlik mühendisleri ve bakım yöneticilerinin arızaları tahmin edip verileri ve puanlamaları paylaşmalarına yardımcı olur.

Maximo Predict - temel yetenekler

  • Nesnelerin İnterneti sensörlerinden, operasyonlardan, BT ve EAM sistemlerinden alınan verileri kullanır
  • Beş adet kullanıma hazır, popüler, tahmine dayalı model şablonu ve ilişkili görselleştirmeleri içerir
  • Özel modeller oluşturmak için kapsamlı bir analitik API'leri kitaplığını içerir
  • Watson Machine Learning'i kullanarak tahmine dayalı modelleri puanlar
  • Koşul izlemenin iyileştirilmesi için model puanları, Maximo Health ile kolayca bütünleştirilir

Maximo Predict - temel avantajlar

Planlanmamış kapalı kalma sürelerini ve riskleri azaltın

Varlık arızalarını tahmin edin ve kesintileri önlemek için gerekli önlemleri alın.

Bakım maliyetlerini azaltın

Erken uyarılara dayalı olarak arıza oluşmadan önce zamanlanan bakımı etkinleştirip varlıklar için gereksiz bakım çalışmalarını engelleyin.

Varlık kullanımını artırın

Bakım sorunlarını tahmin edebildiğinizde ve iş üzerindeki hataları azalttığınızda mevcut varlıkları daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Varlıkların ömrünü uzatın

Operasyonel performans faktörlerini belirleyin, bakım uygulamalarını ve güvenilirliğini artırın.

Üretim verimini artırın

Daha yüksek verim için endüstriyel imalat, üretim süreçleri ve ürünlerini daha verimli ve güvenilir hale getirin.

Koşul bazlı bakıma geçiş yapın

Maximo Health ile, varlık kullanılabilirliğini artırmak ve yenileme planlamasını iyileştirmek için varlık sensörlerinin yanı sıra hava durumu, varlık kayıtları ve çalışma geçmişi gibi diğer kaynaklardan alınan Nesnelerin İnterneti verilerini kullanarak varlıklarınızın durumunu yönetin. Artık bütünleşik IBM Maximo Application Suite setinin bir parçası olan Maximo Health birleşik, genel bir görünüm sağlar. Varlık durumuna ilişkin içgörüler sayesinde varlık kullanılabilirliğini artırabilir ve hangi varlıklarla ilgilenmeniz gerektiğini bulabilirsiniz.

Maximo Health - temel yetenekler

  • Filo çapında görünüme ve varlık durumu ayrıntılarına sahip sezgisel, tek gösterge panosu 
  • Sensör verileri entegrasyonu
  • Varlıkların durumuna dayalı bildirimler ve eylemler
  • Tipe ya da gruba göre esnek varlık durumu puanları

Maximo Health - temel avantajlar

Varlıklardaki arızaların maliyetini ve sıklığını azaltın

Sensör verilerini gönderen ve yüksek maliyetli arızaları azaltmaya yardımcı olacak otomatik işlemleri başlatan kayıtlı Nesnelerin İnterneti cihazlarıyla varlık koşullarını izleyin.

Varlıkların kullanılabilirliğini artırın

Varlık arızalarını azaltmak ve kesinti süresini en aza indirmek için koşulları, maliyetleri, performansı ve kalan kullanım ömrünü takip edin.

Koruyucu bakımı optimize edin

Gereksiz koruyucu bakım yapmak yerine varlıkların durumuna ilişkin içgörülere göre harekete geçmek için varlık kayıtlarını ve sensör verilerini birleştirin.

Operasyonel riski azaltın

Varlıkların durumuna ilişkin daha derin bir görünüm, doğru varlıklara odaklanmanıza yardımcı olur.

Sabit varlık yenileme kararlarını daha hızlı alın

Varlıklarınızın net bir görünümünü sağlayan güçlü analitikle yenileme planlamasını daha doğru ve verimli hale getirin.