IBM Maximo Predict: Varlıklardaki arızaları tahmin edin

Varlık arızalarını ve bunların maliyetlerini azaltmak amacıyla IBM Maximo Predict ile makine öğrenmesi ve veri analitiği uygulayarak gelecekteki arıza olasılığını tahmin etmek için zaman planlamalı bakımı aşarak kondisyona dayalı eyleme geçin. Artık entegre IBM® Maximo Application Suite platformunun bir parçası olan Maximo Predict, güvenilirlik mühendislerinin ve bakım yöneticilerinin arızaları tahmin etmesine ve veri ve puanlamaları paylaşmasına yardımcı olmak için varlık verilerinde, kullanımda ve ortamda kalıplar arar ve bu kalıpları bilinen her türlü sorunla ilişkilendirir.

Maximo Predict'in temel yetenekleri

  • IoT sensörlerinden, operasyonlardan, BT ve EAM sistemlerinden alınan verileri kullanır
  • Beş adet popüler tahmine dayalı model şablonunu ve ilişkili görselleştirmeleri içerir
  • Özel modeller oluşturmak için kapsamlı bir analitik API'leri kitaplığını içerir
  • IBM® Watson Machine Learning kullanarak tahmine dayalı modelleri puanlar
  • Model puanları, iyileştirilmiş kondisyon izleme için IBM Maximo Health ile kolayca entegre edilir

Maximo Predict'in temel avantajları

Planlanmamış kapalı kalma sürelerini ve riskleri azaltın

Varlık arızalarını tahmin edin ve kesintileri önlemek için gerekli önlemleri alın.

Bakım maliyetlerini azaltın

Erken uyarılara dayanarak zamanlanan bakımı arıza oluşmadan önce etkinleştirerek varlıklar için gereksiz bakım çalışmalarını önleyin.

Varlık kullanımını artırın

Bakım sorunlarını tahmin edebildiğinizde ve iş üzerindeki hataları azalttığınızda mevcut varlıkları daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Varlıkların ömrünü uzatın

Operasyonel performans faktörlerini belirleyin, bakım uygulamalarını ve güvenilirliğini artırın.

Üretim verimini artırın

Daha yüksek verim için endüstriyel imalat, üretim süreçlerini ve ürünlerini daha verimli ve güvenilir hale getirin.

IBM Maximo Health: Kondisyona dayalı bakıma geçiş yapın

Maximo Health ile, varlık kullanılabilirliğini artırmak ve yenileme planlamasını iyileştirmek için varlık sensörlerinin yanı sıra hava durumu, varlık kayıtları ve çalışma geçmişi gibi diğer kaynaklardan alınan Nesnelerin İnterneti verilerini kullanarak varlıklarınızın sağlığını yönetin. Şimdi entegre IBM Maximo Application Suite platformunun parçası olan Maximo Health birleşik, genel bir görünüm sağlar. Varlıkların sağlığına ilişkin içgörüler sayesinde varlık kullanılabilirliğini artırabilir ve hangi varlıklarla ilgilenmeniz gerektiğini bulabilirsiniz.

Maximo Health'in temel yetenekleri

  • Filo genelinde görünüm ve sağlık bilgileri sunan kullanımı kolay, tek gösterge panosu
  • Sensör verileri entegrasyonu
  • Sağlık durumuna dayalı bildirimler ve eylemler
  • Tipe ya da gruba göre esnek sağlık puanları

Maximo Health'in temel avantajları

Varlıklardaki arızaların maliyetini ve sıklığını azaltın

Varlıkların kondisyonunu, sensör verileri gönderip otomatik işlemleri başlatarak masraflı arızaları azaltmaya yardımcı olan kayıtlı IoT cihazlarıyla izleyin.

Varlıkların kullanılabilirliğini artırın

Varlık arızalarını azaltmak ve kesinti süresini en aza indirmek için kondisyonları, maliyetleri, performansı ve kalan kullanım ömrünü takip edin.

Koruyucu bakımı optimize edin

Gereksiz koruyucu bakım yapmak yerine varlıkların sağlığına ilişkin içgörülere göre harekete geçmek için varlık kayıtlarını ve sensör verilerini birleştirin.

Operasyonel riski azaltın

Varlıkların durumuna ilişkin daha derin bir görünüm, doğru varlıklara odaklanmanıza yardımcı olur.

Sabit varlık yenileme kararlarını daha hızlı alın

Varlıklarınızın net bir görünümünü sağlayan güçlü analitikle yenileme planlamasını daha doğru ve verimli hale getirin.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?