Sağlık araştırması hizmetleri

IBM® Watson Health® hizmetleri; sonuç araştırması, ticarileştirme ve pazar erişimi alanlarında çalışan yaşam bilimleri profesyonellerinin kapsamlı içgörüler elde etmesini sağlar. Gerçek yaşam verilerini ve gelişmiş veri bilimini kullanarak çalışmalar ve diğer analizler tasarlayıp yürütmek için IBM’in bu alanlardaki uzmanlarıyla birlikte çalışın

Numune alan bir hemşire

Hizmetler

Sağlık Ekonomisi Sonuç Araştırması

Daha yakından bakın (PDF, 1,6 MB)

Zengin veriler, özenli tasarım ve gelişmiş metodolojiler kullanarak gerçek yaşam kanıtlarına dayalı içgörüler sağlar.

Tedaviniz için boyut, bölümleme, hasta yolculuğu ve hastalık etkisi sağlar.

Literatür tabanlı araştırma

Ayrıntıları edinin (PDF, 4,7 MB)

Araştırma sorularını ele alır, uzmanlar ve akademik alanda eğitim görmüş bilim insanları aracılığıyla birincil çalışmaları ve veri analizlerini bilgilendirir.

Paydaşların sorularını yanıtlayan ekonomi modelleri oluşturmak için, epidemiyolojik ve klinik veriler ile ekonomi verilerini toplu bir girdi seti olarak bünyesinde toplar.

Doğru bilimsel kanıtları kullanarak, değerin doğru kişilere etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olur.