ABD'nin en büyük özel mülkiyetli talep veritabanlarından biri

IBM® MarketScan® Research Databases, üç ana talep veritabanı, bir hasta taburcu veritabanı ve bir elektronik sağlık kaydı (EHR) veritabanından oluşur. Ayrıca, talep verilerini diğer hasta ve çalışan verileriyle birleştiren çok sayıda bağlantılı veritabanı, veri seti ve dosya içerir.

Oturarak tabletini kullanan bir kadın

Commercial Database

Her yıl ABD'de işverenlerin yaptırdığı özel sağlık sigortası kapsamındaki çalışanları, bu çalışanların eşlerini ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri kapsayan, 203 milyonu aşkın kişiye ait işverenlerden ve sağlık planlarından alınan tıp ve ilaç verilerinden oluşur.

Medicare Supplemental Database

Medicare kapsamındaki ödeme payını (Yarar Miktarı Koordinasyonu veya COB olarak ifade edilir), işveren tarafından ödenen payı ve hastanın cebinden ödediği harcamaları içerir.

Multi-State Medicaid Database

Yatarak tedavi hizmetleri ve yatan hasta kabulleri, ayakta tedavi hizmetleri ve reçeteli ilaçların kayıtları dahil olmak üzere, birden çok eyaletteki kayıtlı 48 milyondan fazla kişinin tıbbi, cerrahi ve reçeteli ilaç deneyimini içerir.

Health and Productivity Management (HPM) Database

İşe gelememe, kısa ve uzun süreli sakatlık ve çalışan tazminatına ilişkin verileri, tıbbi/cerrahi talepler ve ayakta tedavi ilaç verileriyle birleştirme fırsatı için bağlantılı verilere erişin.

Benefit Plan Design (BPD) Database

MarketScan Commercial ve MarketScan Medicare Supplemental Databases veritabanlarında belirtilen sağlık planlarının bir alt kümesi için yarar planı özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi içerir.

Lab Results Database

Ayakta tedavi ilaç verileri ve kaydı ile laboratuvar test sonuçlarını içeren bağlantılı bir talep ve laboratuvar sonuçları veritabanıdır.

Health Risk Assessment (HRA) Database

Hasta davranışlarının, aksi halde kullanılamayabilecek klinik değişkenlere ilişkin hastaların bildirdiği veriler de dahil olmak üzere, sağlık sonuçlarına katkısını değerlendirmek için özel veriler sağlayan, bağlantılı bir talep ve HRA veri setidir.

Dental Database

Diş tedavisi taleplerini sağlık taleplerine bağlayan entegre tıp, ilaç ve diş tedavisi veritabanlarıdır. Araştırmacıların diş bakımı, ağız sağlığı için ilaç kullanımı ve sağlık durumları arasındaki ilişkiyi araştırmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Hospital Drug Database

Öncelikli olarak hastane faturalama sistemlerinden türetilen bu veritabanı, yatarak tedavi ortamında ilaç kullanımı dahil olmak üzere hastane bakımını anlamak için kullanılabilen ayrıntılı ve kapsamlı veriler sağlar.

Weather Database

Araştırmacıların, belirli hastalıklar üzerindeki hava durumuyla ilişkili tetikleyicileri ve hava durumunun hastaların durumunu nasıl ağırlaştırabileceğini analiz etmelerine olanak tanımak için, hasta düzeyinde coğrafi olarak bölümlere ayrılmış hava durumu verileriyle bağlantılı ABD talep verileri sunar.

Inpatient Drug Linked Data Set

MarketScan Research Databases ve hasta taburcu kayıtlarından hastaları eşleştirerek, yatarak tedavinin ilaç kullanımı üzerindeki potansiyel etkisini araştırmaya yardımcı olur.