Yaşam bilimleri için tasarlanmış veri, araç ve hizmet seçenekleri

Yaşam bilimleri kuruluşlarının, tedavilerine duyulan ihtiyacı ve bu tedavilerin değerini sağlık hizmetleri sağlayıcılarına, ödeme yapanlara ve hastalara kanıtlamaları gerekir; bu da tüm bakım sürecine yayılan hasta düzeyindeki bütünleşik kanıtları gerektirir.

IBM® MarketScan® Research Databases, ABD'deki özel ve kamuya ait şirketler tarafından sigortalanmış, kimlik bilgileri gizlenmiş özel nitelikli taleplerden oluşan en uzun soluklu ve en büyük veri derlemini sağlayarak size yardımcı olabilir.  

  • 265 milyondan fazla hasta için kimlik bilgileri gizlenmiş tıbbi talepler, ilaç talepleri ve diş ile ilgili talepler
  • Laboratuvar sonuçları
  • Üretkenlik verileri — işyerinde bulunmama, kısa ve uzun vadeli engellilik ve işçi tazminatı
  • Sağlık riski değerlendirmeleri (HRA)
  • Hastane taburcu işlemleri
  • Elektronik tıbbi kayıtlar (EMR)  

IBM'in bütünleşik analitik araçlarıyla ya da bu araçlara sahip olmadan mülkiyet verilerini lisanslama ve IBM hizmetleri ekibiyle çalışma da dahil olmak üzere bu verilerden, kuruluşunuz için en işe yarayacak biçimlerde içgörüler elde edebilirsiniz. Bu seçenekler, tedavilerinizin klinik ve ticari değerini ve uygulanabilirliğini etkili ve güvenli bir şekilde göstermenize yardımcı olur.  

Yeni MarketScan teknik belgesini okuyun →

Bir kitap ve elleriyle bir bilgisayara bakan kadın

Ürünler ve hizmetler

Veritabanları ve veri kümeleri

Ayrıntıları edinin

Üç temel talep veritabanı, bir hastane taburcu bilgileri veritabanı ve bir elektronik sağlık kayıtları (EHR) veritabanı. Bağlantılı veritabanları, veri kümeleri ve dosyalar, talepleri diğer verilerle birleştirir.

Analitik araçları

Ayrıntıları edinin

Araştırma süresini azaltmak, tedavileri eşlemek, pazar hacimlerini ve fırsatlarını tahmin etmek için, programlama becerisi gerektirmeyen bulut tabanlı yazılımlar.

Küresel veriler, titiz tasarım ve gelişmiş metodolojiler yardımıyla gerçek dünya kanıtlarından içgörüler elde etmek için sağlık ekonomisi ve sonuçları araştırması.

Maliyet farklarının analiz edilmesi

Kullanım senaryosu: Araştırmacılar, MarketScan Veritabanlarından alınan, depresyona yönelik iki farklı reçeteli terapiye ilişkin gerçek dünya maliyet verilerini karşılaştırdılar: selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI'ler) ve trisiklik antidepresanlar (TCA'lar).  

Bulgular: Veriler, TCA'ların iki yıllık ortalama maliyetinin daha düşük olduğunu, ancak TCA'ları kullanan hastalar için toplam tedavi maliyetinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Oturarak bilgisayar ekranına bakan bir adam
Örnek toplayan bir hemşire

Aşı sonuçlarının ölçülmesi

Kullanım senaryosu: CDC araştırmacıları, MarketScan Veritabanlarını kullanarak varisella (su çiçeği) aşısının etkisi üzerine geçmişe dönük, popülasyona dayalı bir çalışma yaptılar.

Bulgular: Verilere göre, 1994-2002 yılları arasında hastaneye yatışlarda yüzde 88 ve ayakta tedavilerde yüzde 59 oranında düşüş yaşandı. Tahmini doğrudan tıbbi harcamalar yüzde 74 oranında azaldı ve böylece 62,8 milyon ABD doları tasarruf sağlandı.

Ekonomik maliyetlerin değerlendirilmesi

Kullanım senaryosu: Araştırmacılar, ABD'de obezitenin ekonomik etkilerini ölçmek amacıyla MarketScan sağlık risk değerlendirmelerinden (HRA) ve Health and Productivity Management (HPM) Veritabanlarından yararlandılar.  

Bulgular: Taleplerden ve Health and Productivity Management (HPM) verilerinden sağlanan hasta düzeyindeki doğrudan ve dolaylı maliyetlerin analizi, şiddetli obezite hastalarının toplam sağlık masraflarının daha yüksek olduğunu ve normal kiloya sahip bireylerden daha fazla çalışma süresi kaybı yaşadıklarını ortaya koydu.

Markette konserve yiyecek seçen bir kadın
bir masadaki 3 ilaç

Dolaylı maliyetlerin tahmin edilmesi

Araştırmacılar, bipolar ilaç tedavilerine uymama ve üretkenlikte yaşanan kayıplar arasındaki ilişkiyi incelediler.  

Bulgular:Veriler, hastaların yalnızca yüzde 35,3'ünün ilaç tedavilerine uydukları ve tedavilerine uymayan hastaların daha yüksek bir dolaylı maliyete sahip olduklarını gösterdi. Varsayımsal olarak, bipolar tedavisi için ilaç yazılan tüm çalışanların tedavilerine uymaları durumda bir işveren 578,378 ABD doları tasarruf elde edebilir.

Avantajlar

Araştırma ve analizi basitleştirin

265 milyondan fazla birbirinden farklı hastadan sağlanan hasta düzeyindeki bilgilerin tek bir kaynaktan sunulması, bilgilere yönelik erişimi ve analizi kolaylaştırır. Farklı veri türleri, araçlar ve hizmetlerin tek bir satıcı firmadan alınması, zamandan ve çabadan tasarruf edilmesine yardımcı olabilir.

Gerçek dünya maliyetlerini keşfedin

Bilgiler, hekim ziyaretlerinden, ruh sağlığı hizmeti gibi bazı hizmetleri hariç tutan sağlık hizmetleri programlarına kadar tüm vakaları kapsar. Bu bilgiler, daha kapsayıcı ve doğru maliyet ve tedavi çalışmaları yürütmeye yardımcı olmak amacıyla dolaylı maliyetler de dahil, gerçek dünya maliyetlerini yansıtır.

Araştırmaları genişletin ve geliştirin

Hastane taburcu işlemleri, EMR, talepler, işe gelmeme, engellilik ve işçi tazminatı dahil olmak üzere bağlantılı veriler, hastalık alanlarındaki araştırmaları genişletmenize, ilaç tedavilerini birleştirmenize, ağız sağlığı ile olan ilişkileri analiz etmenize ve daha fazlasına yardımcı olabilir.

Özelleştirilmiş içgörüler geliştirin

Birden çok bakım ortamından elde edilen derin özel mülkiyetteki veriler; sezgisel, self-servis araçlarımızla ve/veya veri bilimcilerden oluşan ekibimiz tarafından analiz edilerek benzersiz araştırma gereksinimlerinizi karşılamak üzere özelleştirilmiş içgörüler geliştirmenizi sağlar.

Kapsamı genişletin ve doğruluğu artırın

Tam olarak ödenmiş ve karara bağlanmış talepler, tam ödeme veya ücret bilgileri, tüm ayakta tedavi hizmetleri ve reçeteli ilaç bilgileri gibi güçlü, yüksek kaliteli kodlama verileri, araştırmalarınızın kapsamını ve doğruluğunu artırmanıza yardımcı olabilir.

Sağlık planlarındaki verileri takip edin

MarketScan Veritabanları; işveren, yönetilen bakım kuruluşları, hastaneler ve yaşlı/yoksul insanlara yönelik sağlık sigortaları (Medicare/Medicaid) gibi çeşitli kaynaklardan türetildiğinden, bireyler sağlık planlarını değiştirseler bile hasta düzeyindeki veriler izlenmeye devam eder.

Benzersiz hasta popülasyonlarını inceleyin

Geçtiğimiz yılın tamamıyla birlikte MarketScan Veritabanları, işveren tarafından sağlanan sağlık sigortası ile 36,4 milyondan fazla hastayı içeriyor. Bu kapsam, örnek boyutundan ödün vermeden oldukça belirli bir hasta segmentasyonuna ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Sırtınızı güvenilir bir çözüm ortağına yaslayın

2.400'ün üzerindeki hakemli araştırma ve dergide alıntılanan veri kümeleri; yaşam bilimleri, kamu kuruluşları ve akademik kuruluşlar tarafından yürütülen araştırmaları desteklemek amacıyla kalite, detay ve güvenilirlik sunar.

Hemen başlayın

Güçlü bir araştırma temeli oluşturmaya başlamanın en iyi yollarından biri, size aşağıdaki konularda yardımcı olabilecek bir IBM temsilcisiyle görüşme planlamak olacaktır: 

  • İlk soruları yanıtlama ve MarketScan verileri, analitik araçları ve hizmetleriyle ilgili daha fazla arka plan ve ayrıntı sağlama
  • MarketScan ürün ve hizmetleriyle ilişkili olarak projenizin kapsamını belirleme
  • Gereksinimlerinize en uygun veri kümeleriyle ilgili önerilerde bulunma
  • Bütçe ve zaman çerçevesine göre seçenekleri daraltma