IBM Insurance Information Warehouse hakkında bilgi edinmek için bu 3 bölümlük web semineri dizisini izleyin

Sigortacılık sektörüne ilişkin sözlükler ve veri modelleri

masasında çalışan kadın

IBM Insurance Information Warehouse, işle ilgili sözlükler, veri ambarı tasarım modelleri ve analiz şablonları sağlayan ayrıntılı bir sektör planıdır. Veri mimarisi, veri yönetişimi ve veri ambarı girişimlerinin geliştirilmesini hızlandırmaya yardımcı olur. IBM Insurance Information Warehouse veri modeli, stratejik sigorta veri girişimleri için kapsamlı, ölçeklenebilir ve esnek bir çerçeve sağlar.

Avantajlar

Maliyeti ve proje riskini azaltın

Güçlü altyapı teknikleri, veri yönetimi yöntemleri, zengin işlevsel içerik ve bir uygulama yol haritası, veri ambarı geliştirme maliyetlerini düşürmeye ve proje risklerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Yasal düzenlemelere uyumluluk desteği

Çözüm, doğru düzeyde veri ayrıntılandırması sağlayarak, raporlamayla ilgili yasal düzenlemelere uyumluluk sorunlarının ele alınmasına yardımcı olur. Örnekler arasında GDPR, CCPA, IFRS ve Solvency II bulunur.

Veri konsolidasyonu

Finansal ve aktüeryal verileri konsolide etmek, size daha fazla kontrol sağlarken, gereksinimlerin kapsamını belirlemek, sonrasında özelleştirme yapmak ve veri ambarı genişletmeleri gerçekleştirmek için gereken süreyi de azaltır.

Temel özellikler

İş terimleri

Hiçbir modelleme veya soyutlama söz konusu olmadan, iş terimleri, sigortacılık sektöründe yer alan sektör kavramlarını sade bir dille tanımlar. Açık bir biçimde tanımlanan iş terimleri, bir kuruluş içinde standartlaştırmayı ve iletişimi desteklemeye yardımcı olur. Veri modelleriyle eşleme, veri gereksinimlerinin kuruluş çapında ortak bir resmini oluşturmayı ve BT veri yapılarını bu gereksinimleri esas alarak dönüştürmeyi mümkün kılar.

Boyutsal ambar modeli

Boyutsal ambar modeli, kuruluş seviyesinde iş gereksinimlerini, boyutsal bir veri havuzunun tasarımına ayrılmış verimli, işe özgü yapılara dönüştürmek için gereken veri tasarım desteğini sağlar. Kapsamlı mantıksal veri modelleri, tüm finansal hizmet verilerini analitik için verimli bir yerleşim düzeninde depolamak için gereken önceden tanımlanmış veri ambarı yapılarını içerir.

Destekleyici içerik

Destekleyici içerik, belirli bir etki alanındaki raporlama dışı gereksinimleri kaydeder ve bunları veri ambarı modeli varlıkları, ilişkileri ve nitelikleriyle ilişkilendirir. İş standartları ve diğer gereksinimlerden iş terimlerine, atomik ve boyutsal ambar modellerine kadar hem harici hem de dahili terimleri eşleme yöntemi sağlar.

Veri gizliliği ve veri koruması (GDPR/CCPA) desteği

IBM çözümü, gizlilik verilerinin keşfedilmesine ve yönetilmesine yardımcı olabilecek, sektöre özgü bir sözlük sağlar. Bu sözlük; yasal düzenleme raporlaması için temel performans göstergesi şablonlarını ve bir GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ve CCPA (California Tüketici Gizliliği Yasası) terminolojisi hiyerarşisini içerir. Sözlük ve temeldeki veri ambarı modelleri; kuruluşların, kurumsal veri mimarilerinin, veri korumayla ilgili sorunlar hakkında rapor oluşturmak için gerekli veri çıktılarını sunabilmesini sağlamalarına yardımcı olur.

Analitik gereksinimler

Analitik gereksinimler, iş performansı ölçümü ve raporlaması için en yaygın sorguları ve analizleri yansıtırken, özel amaçlı raporlama ve karar desteği gibi diğer analitik işlevleri de destekler. Risk, finans, uyumluluk, müşteri ilişkileri yönetimi ve iş kolu kullanıcılarından alınan yaygın iş raporlaması ve analizi isteklerini ele alan, 140'tan fazla önceden tanımlanmış iş raporlaması gereksinimi şablonu sağlanır.

Solvency II

IBM Insurance Information Warehouse, Solvency II uygulamalarını hızlandırmak ve esnek, amaca uygun bir risk yönetimi ambarı oluşturmak için gereken modelleme araçlarını ve gereksinimlerin toplanmasına yönelik desteği sağlar. Modeller esnek, ölçeklenebilir bir çözüm oluşturur ve risk yönetimi için kritik iş verilerinin birleşik bir görünümünü sunar. Solvency II kapsamı, varlık yönetimi desteği; bilanço; primler, talepler ve masraflar; reasürans, hayat sigortası ve hayat dışı sigortaya ilişkin teknik koşulları içerir. Veri noktası modeli 2.3.0 ile uyumludur.

IFRS desteği

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) 17, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanmış sigorta sözleşmesi standardıdır. IFRS 7 ve IFRS 9, finansal enstrümanları destekler. IBM Insurance Information Warehouse, bu standartları iş kullanıcılarına uygun dilde hazırlanmış bir sözlük içinde açıklayarak gereksinimlerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu terimler sözlüğü, bilgi ambarına ilişkin çeşitli kullanım senaryolarını desteklemek için gereken veri yapılarını açıklayan veri modelleriyle eşlenmiştir.

İş verileri modeli

Bu, çeşitli iş gereksinimlerinin bir araya getirildiği ve bir varlık ilişkisi biçiminde modellendiği ilk noktadır. Bu bileşen; operasyonel veri depoları, ambarlar ve veri marketleri gibi özel amaçlar için ayrı modellere dönüşebilen ortak tasarım yapılarını içerir. Sigortacılık sektörü için tasarlanan iş veri modeli, binlerce iş tanımını içerir ve tüm sigortacılar için ortak olan verilerin kuruluş çapında bir görünümünü sağlar.

Atomik ambar modeli

Atomik ambar modeli, bir sigortacının bir veri ambarı için genel olarak ihtiyaç duyduğu veri yapılarından oluşan mantıksal bir modeldir. Kapsamlı mantıksal veri modelleri, tüm finans hizmeti verilerini, geçmişe ait ve atomik veriler için verimli bir yerleşim düzeninde depolamak üzere gereken önceden tanımlanmış veri ambarı yapılarını içerir.

İlginizi çekebilecek diğer ürünler

IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse

Bir kurumsal veri ambarı veya iş zekası çözümünün, finansal hizmetlere ilişkin iş gereksinimleri esas alınarak tasarlanmasını hızlandırır.

IBM Banking Process and Service Models

İş süreci yönetimi ve hizmet odaklı mimarilerin analizine ve tasarımına yardımcı olabilecek, önceden tanımlanmış, finansal hizmetlere özgü sözlükler, iş akışları, etkinlikler ve hizmetler, arayüzler ve bileşenler.

IBM Data Model for Energy and Utilities

Kurumsal yönetişim ve analitik projelerini hızlandırmaya yardımcı olabilecek, önceden tanımlanmış, enerji ve altyapı hizmetlerine özgü sözlükler, temel performans göstergeleri (KPI) ve veri yapıları.

IBM Unified Data Model for Healthcare

Kurumsal yönetişim ve analitik projelerini hızlandırmaya yardımcı olabilecek, önceden tanımlanmış, sağlık hizmetlerine özgü sözlükler, temel performans göstergeleri (KPI) ve veri yapıları.