Veri entegrasyonu topluluğuna katılın

Verilerinizi güvenilir bilgilere dönüştürün

IBM InfoSphere® Information Server for Data Quality, sürekli olarak verileri temizlemenize ve veri kalitesini izlemenize olanak sağlar, verilerinizi güvenilir bilgilere dönüştürmenize yardımcı olur. Çözüm, verilerinizi ve ilişkilerini anlamanıza; veri kalitesini sürekli olarak analiz etmenize ve izlemenize; verileri temizlemenize, standartlaştırmanıza ve eşleştirmenize; veri kökenini güncel tutmanıza yardımcı olacak uçtan uca veri kalitesi araçları sunar.

IBM InfoSphere Information Server for Data Quality avantajları

Veri temizleme işlevselliği sağlar

Tanımladığınız iş kuralları doğrultusunda kaynak verilerin incelenmesini, bilgilerin standardizasyonunu ve kayıtların eşleştirilmesini otomatikleştirir.

Veri kalitesini izler ve sürdürür

Hatalı ya da tutarsız verilerin yayılmasını azaltmak için veri kalitesini sürekli olarak analiz etmenize ve izlemenize olanak sağlar.

Esnek devreye alma seçenekleri sunar

Yeni uygulamaları, verileri ve hizmetleri hızla kullanıma sunmanıza ve bunları ister şirket içinde ister bulut üzerinde veya her ikisinde birden olsun, en uygun konuma yerleştirmenize imkan tanır.

IBM InfoSphere Information Server V11.7.1'deki yenilikleri görün

Temel özellikler

Veri kalitesi ve yönetimi

Veri kalitesi sorunlarını açığa çıkarır ve iş hedeflerinize uyarlanmış metrikleri kullanarak bir düzeltme planı oluşturur. Bir veri yönetişimi programını yönetmenize yardımcı olur. Yinelemeleri, gruplandırmaları (house-holding) ve diğer pek çok işlemi ortadan kaldırmak için kayıtları eşleştirir.

Veri standartlaştırma ve doğrulama

Veri zenginleştirme veya veri temizleme gibi iş gereksinimleriniz için veri standardizasyonu süreçlerinin özelleştirilmesine yönelik çevik, işe odaklı bir ortamın sürdürülmesine yardımcı olur. Veri doğrulama kuralları, sıralama ve etki analizi için esnek bir çıktı tablosu yapılandırması dahil olmak üzere veri doğrulama özellikleri sunar.

Sınıflandırma işlevleri

Kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerin, özel nitelikli verilerin ve diğer veri sınıflarının nerede depolandığını belirler. Ayrıca, kredi kartı, vergi mükellefi numaraları ve ABD telefon numarası dahil olmak üzere, üç düzine önceden tanımlanmış veri sınıfını kullanarak bir sütunda yer alan verilerin türünü de belirler. Üç tip veri sınıfını oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak sağlar: geçerli değerler listesi, düzenli ifade (regex) ve Java™ sınıfı.

Sertifikalar

Doğrudan bir Apache Hadoop kümesi içinde veri profili oluşturma, sınıflandırma, inceleme, standardizasyon, eşleştirme, yinelenen veriler arasından gerekli olanların saklanması (survivorship), adres doğrulama ve izleme işlevlerini destekler. Ayrıca, Hadoop kümesi üzerinde çalışırken USAC ve AVI adresi temizlemeyi ve doğrulamayı da destekler. IADB için Oracle Connector sertifikasyonunu içerir.

Şirket içinde ya da bulut üzerinde

Daha kısa sürede değer elde edin ve Data Quality yeteneklerinin avantajlarını InfoSphere Information Server on Cloud kapsamında bulut üzerinde tecrübe edin.

Diğer veri entegrasyonu ürünleri

IBM InfoSphere DataStage®

Verileri şirket içinde ve bulut üzerinde taşıyan ve dönüştüren işlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve çalıştırılması için yüksek düzeyde ölçeklenebilen bir veri entegrasyonu aracı.

IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition

Kaliteli verileri anlamanıza, yönetmenize, oluşturmanıza, dönüştürmenize, bu verilerin bakımını yapmanıza ve bu verileri teslim etmenize yardımcı olacak, uçtan uca bilgi entegrasyonu yetenekleri edinin.

IBM InfoSphere Information Server for Data Integration

Güvenilir ve zengin bağlam içeren bilgileri daha iyi anlayın, temizleyin, dönüştürün, izleyin ve sağlayın.

InfoSphere Information Server on Cloud

Gücünü IBM Cloud® altyapısından alan ve tamamen özelleştirilebilen, kapsamlı bir veri entegrasyonu ve yönetişimi platformu sağlar.