IMS Recovery Solution Pack for z/OS ayrıntıları

IMS Database Recovery Facility for z/OS

Verileri paralel olarak işleyerek ve veritabanındaki veri kümelerini eşzamanlı olarak kurtararak, veritabanlarını kurtarmak için gereken süreyi kısaltın ve kurtarma sürecini hızlandırın. IBM® IMS™ Database Recovery Facility for z/OS®, yeni görüntü kopyaları yaratmanızı, dizinleri yeniden oluşturmanızı ve kurtarılan veritabanlarını doğrulamanızı sağlamak için diğer IMS araçlarıyla bütünleşir.

IMS High Performance Change Accumulation

Veritabanı değişikliklerini hızlı, güvenli ve doğru bir şekilde birleştirin ve paralel işleme sayesinde, değişiklik biriktirme gruplarını oluşturmaya yönelik hızlı bir süreçten yararlanın. Interactive System Productivity Facility (ISPF) arabirimi, IMS High Performance Change Accumulation olanağını özelleştirmeyi, ayarlamayı ve yürütmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, alternatif bir toplu arabirim de sağlanır.

IMS Index Builder for z/OS

IMS Index Builder sayfasını ziyaret edin

Dizin oluşturma, yeniden düzenleme, bakım ve kurtarma işlemlerini hızlandırın. Bu araç, birden fazla dizini bir iş adımında oluşturur. Araç, IMS dizinlerini, birincil veri deposu için kullanılan geleneksel kaldırma ve yeniden yükleme süreçlerini kullanarak kurtarmak veya yeniden düzenlemek yerine, bunları yeniden oluşturmanıza olanak tanır.

IMS High Performance Image Copy for z/OS

IMS High Performance Image Copy sayfasını ziyaret edin

Veritabanı veri kümelerine ilişkin kurtarma ve hızlı veritabanı kopyalama özelliklerini elde edin. Otomatikleştirilmiş işlem, toplu bir görüntü kopyasını almadan önce veritabanını çevrimdışı duruma alabilir ve işlemin ardından yeniden başlatabilir. Bir IMS standart görüntü kopyalama veri kümesinden ya da sıkıştırılmış bir görüntü kopyası veri kümesinden kopyalar oluşturun. Aynı manyetik bantta birden çok görüntü kopyasından yığın oluşturarak manyetik bant sayısını azaltın ve yeniden düzenleme araçları çalışır durumdayken görüntü yedekleri alın.

IMS Recovery Expert for z/OS

En hızlı, en az maliyetli yedekleme ve kurtarma yöntemini sağlayarak, kazara yaşanabilecek veri kaybını ya da bozulmayı önleyin. IMS Recovery Expert, kurtarma süresini en aza indirmek ve kurtarma noktası hedeflerini karşılamak amacıyla, kurtarma varlıklarını analiz eden ve optimum kurtarma prosedürlerini sağlayan entegre, akıllı kurtarma ve olağanüstü durumdan kurtarma yöneticilerini içerir.

Olasılıkları finanse ediyoruz

IBM yazılım, hizmet, sistem ve çözümlerine ilişkin esnek ödeme seçenekleri ve rekabetçi ücretlerle satın alma gücünüzü maksimum düzeye çıkarın.