IMS Fast Path Solution Pack özellikleri

IMS DEDB Online Structure Change

DEDB bölgelerini çevrimdışı hale getirmeksizin DBD tanımlarını değiştirin, modülleri rastgele hale getirin ve düzenleme/sıkıştırma yordamlarını segmentlere ayırın. Alan verisi kümelerini değiştirmek için tek bir /DBR komutu kesintisi gereklidir.

Autonomics Director desteği

IBM Tools Base'de yer alan Autonomics Director, sürekli veritabanı izleme ve bakım görevlerini otomatikleştirerek IMS sağlığının ve performansının sürdürülmesine yardımcı olur. Veritabanlarını ve veritabanı gruplarını otomatik olarak keşfeder, sağlık istatistiklerini kullanarak veritabanı değerlendirmelerini başlatır ve operasyonların en yoğun olduğu zamanlardan kaçınır. Autonomics Director, IMS sistem şebekesi arıza durumunda otomatik olarak yedek sisteme geçiş ve iş yükü yönetiminin gücünden yararlanır. IMS Fast Path Solution Pack, Fast Path veritabanları için desteği Autonomics Director'a ekler.

IMS High Performance Image Copy ile veritabanı veri setlerini hızlı bir şekilde yedeklemek ve kurtarmak için yüksek hızlı veritabanı kopyasını elde edin. Bu araç, bir toplu görüntü kopyası oluşturmadan önce veritabanını otomatik olarak çevrimdışı duruma getirebilir ve süreç tamamlandıktan sonra yeniden başlatabilir. Birden fazla görüntü kopyasının aynı manyetik banda kaydedilmesi sayesinde, kullanılan manyetik bant sayısı azaltılır. Görüntü yedeklemeleri, veritabanı yeniden düzenlemeleri sırasında otomatik olarak alınabilir ve bu da veritabanlarının yeniden düzenlendikten sonra hemen kullanılmasına olanak sağlar.

IMS Database Repair Facility

Onarımları hızla gerçekleştirerek, VSAM ve OSAM kullanılarak düzenlenmiş IMS veritabanlarınızın bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini geliştirin. IMS Database Repair Facility'nin interaktif yetenekleri, işaretçi veya veri hatası onarımlarını kısa sürede yapmanıza yardımcı olur ve bu da etkilenen veritabanının yalnızca çok kısa bir süre için çevrimdışı duruma alınmasına gereksinim duyulması anlamına gelir.

Operasyonlar için gerekli olan çok sayıdaki IMS kaynağının doğrulanması, karşılaştırılması, eşlenmesi, kurtarılması, raporlanması ve yeniden oluşturulması için yardım alın. ACB (Uygulama Kontrol Bloğu), DBD (Veritabanı Tanımı), PSB (Program Spesifikasyonu Bloğu) ve MFS (İleti Biçimi Hizmeti) kitaplıklarının tutarlı olmasını ve tam bütünlüğe sahip olmasını sağlar.

IMS Fast Path Advanced Tool

Entegre edilmiş araç işlevlerini kullanarak işleme verimliliğini artırın ve yönetim görevleri için gerekli olan zamanı ve kaynakları önemli ölçüde azaltın. IMS Fast Path Advanced Tool, eşzamanlı kaldırma, yeniden yükleme, yeniden düzenleme, yeniden yapılandırma, analiz DMAC yazdırma ve veritabanının tüm alanlarını etkilemeksizin çok sayıda DEDB alanını dışa aktarma işlemlerini tek adımda gerçekleştirmeye olanak sağlar.

Bir IMS çevrimiçi sistem ortamı kurmaksızın DEDB'leri analiz edin, bakımını, ayarlarını ve geçisini yapın. DEDB Pointer Checker, DEDB Tuning Aid ve DEDB Unload/Reload dahil olmak üzere bu güçlü araçlar, veritabanı yönetiminin, bakımının ve performans ayarlamalarının iyileştirilmesi için veritabanı bütünlüğü doğrulaması gibi çeşitli yardımcı programlar ve işlevler ile aynı zamanda özet raporlar ve ayrıntılı analiz raporları sunar.

Online Pointer Checker, Online Data Extract, Online Area Extender, Online Expert Reorganization ve Online DMAC Print yardımcı programları dahil olmak üzere IMS Fast Path Online Tools olanaklarını kullanarak IMS DEDB veritabanlarınızın performansını yönetme ve sürdürme biçiminizi iyileştirin. Bu görevler, IMS veritabanını çevrimdışı duruma getirmeden gerçekleştirilebilir.

Management Console for IMS and Db2 desteği

Management Console for IMS and Db2 sayfasını ziyaret edin

IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS ile karmaşık sistem ortamlarının yönetimini basitleştirin ve çözümü iyileştirin. IMS Fast Path Solution Pack, Management Console for IMS and Db2 tarafından sağlanan web tarayıcı arabiriminde Fast Path veritabanlarının değerlendirmesini içerir.

Online Space Management yardımcı programı

Çevrimiçi IMS DEDB veritabanları için yeniden düzenleme ve alan genişletme görevlerini kolaylaştırın. Bu yardımcı program, IMS veritabanı yöneticilerinin DEDB bölgelerini çevrimdışı duruma getirmeksizin DEDB bölgelerinin alan kullanımını yönetmesine yardımcı olan gelişmiş işlevler sunar.

Olasılıkları finanse ediyoruz

IBM yazılım, hizmet, sistem ve çözümlerine ilişkin esnek ödeme seçenekleri ve rekabetçi ücretlerle satın alma gücünüzü maksimum düzeye çıkarın.