IBM Information Management System 15'in ayrıntıları

Verilerin yaygın biçimde şifrelenmesi

Belgeleri okuyun

IMS günlüğünde yer alan tam işlevli VSAM veritabanlarında ve seçilmiş diğer veri kümelerinde bulunan verileri, şifreleme ilkesine uygun şekilde, minimum CPU ek yüküyle ve hiçbir uygulama değişikliği ve Hizmet Seviyesi Sözleşmesinin etkisi olmaksızın şifreleyerek, IBM® z/OS® verilerini koruyun ve uyumluluğu basitleştirin.

Tanılamada geliştirilmiş veri gizliliği

Bloğu okuyun

Hassas müşteri verilerini koruma gereksinimi hiç bu kadar büyük olmamıştı. IBM z15 üzerindeki IMS 15.2 verileri sayesinde, tanılamada geleneksel olarak kullanılan veri dökümlerinden kaldırılmalarını sağlamak için IMS depolamasındaki verileri hassas olarak etiketleyebilirsiniz.

IMS'e özgü performans iş yükü anormalliklerini belirleyin

Teknik belgeyi okuyun (PDF, 1,6 MB)

Merkezileştirilmiş anabilgisayar iş yükleri ve bunlar arasındaki bağımlılıklar, performans sorunlarının ayrıştırılmasını ve çözülmesini zorlaştırabilir. IBM z/OS Workload Interaction Correlator, performans anormalliklerini dinamik bir biçimde tanımlamak ve ilişkilendirmek için IMS gibi ara katman yazılımlarının özet verilerinden yararlanır ve bu anormalliklerin ayrıştırılmasını ve çözülmesini kolaylaştırır.

Mobil denetlenebilirlik ve raporlama

Belgeleri okuyun

Denetlenebilirlik ve güvenlik sayesinde, özgün kullanıcı kimliklerini, dağıtılmış ortamlardan IBM IMS™ ürününe yayın. Ayrıca mobil işlemler için iş yüklerini de rapor edebilirsiniz. IMS 15, mobil işlemleri ve bunların kullandığı işlem miktarını takip etmek ve raporlamak için IBM z/OS Workload Manager ile birlikte çalışır.

RACF terminali kullanıcı güvenliği geliştirmeleri

Belgeleri okuyun

IMS Connect seçeneğini kullanarak, RACF parola uygulaması için RACF® istatistik toplama özelliğini etkinleştirin. Aynı zamanda IMS ve IMS Connect tarafından kullanılabilen özel RACF karakterlerini de parolalarda kullanabilirsiniz.

JVM 64 bit desteği ve JVM takibi

Belgeleri okuyun

Yerel JAVA uygulamaları için 64 bit depolama ve verimli bellek yönetimine olanak sağlayın. IMS, geçen çalıştırma zamanı, kullanılan yığın bellek, işlenen iş parçacıkları ve daha fazlası da dahil olmak üzere, belirtilen zaman aralıklarında, IMS'ye bağımlı bölgelerde çalışan JVM'ler için kullanım istatistiğini yakalayabilir. İstatistik, Sistem Yönetimi Olanağında (SMF) görüntülenebilir. Ayrıca, iyileştirilmiş güvenlik, esneklik ve JVM ayarları denetimi için bağımlı bölgede bulunan başlangıç JCL'sinde yeni bir DD bildirimini de (//STDENV DD) kullanabilirsiniz.

İyileştirilmiş OTMA mesaj işleme

Belgeleri okuyun

Ağır OTMA işlemlerini gerçekleştiren uygulamalara sahip olan müşteriler, mesaj hacimleri nedeniyle mesaj bildiriminin, TPIPE temizliğinin ve TPIPE taşma kontrolünün performans üzerinde yarattığı etkiyi tanır. IMS 15.2 ile bazı OTMA mesajları paylaşılan kuyruk ortamında işlenebilir; bunun yeni değiştirilen TPIPE temizleme süreci ve iyileştirilen TPIPE taşma kontrolü ile birleştirilmesi sayesinde OTMA mesajlarının işlenmesinde yeni verimlilikler elde etmeyi bekleyebilirsiniz.

Performans ve ayarlar

Belgeleri okuyun

DFSMS Media Manager'ın donanım özelliklerinden yararlanmak için IMS Logger ürününü kullanarak performansın en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olun. STORAGE OBTAIN yerine CPOOL'u kullanarak, CPU kullanımını iyileştirin. Eşzamanlı aktif iş parçacıkları olan MINTHRDS'in sayısına yönelik yeni bir parametre, tek bir veri deposu için eşzamanlı aktif iş parçacığının minimum sayısını ayarlamanıza olanak tanır. ESAF bağlantı iş parçacığının yönetilmesi, ESAF'ın IMS bağlantıları üzerindeki ek yükü azaltır.

IMS Connect geliştirmeleri

Belgeleri okuyun

En fazla bağlantı noktası sayısını 50'den 200'e çıkarın. Boşta olan bağlantı noktaları için zaman aşımı belirtmek üzere destek eklendi. Bir mükerrer kopya tespit edildiğinde, yeni bir özgün müşteri kimliği oluşturulması için bir seçenek eklendi.

Değer birimi fiyatlandırma seçeneği

İlgili nitelikleri karşılayan IBM Z Yeni Uygulama Lisans Ücretine tabi mantıksal bölümlerde devreye alınmış olan uygulamalar veya iş yükleri için IMS TM ile IMS DB'nin bir kerelik ücrete tabi sürümleri sunuluyor.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

IMS 15, aşağıda belirtilen minimum sürüm, yayın veya değişiklik düzeylerini gerektirir (söz konusu sürümler, IBM tarafından sağlanmaya ve desteklenmeye devam ettiği sürece):

  • IBM z/OS ile IBM Z® sistemleri işlemcisi
  • Java
  • IRLM
  • IBM Db2®, IBM CICS®, IBM WebSphere® MQ ve IBM WebSphere Application Server
  • COBOL

Donanım gereksinimleri

IMS 15, z/Architecture® kipinde yalnızca IBM System z10® işlemcisinde veya daha yükseğinde çalışır.