Veritabanı yönetimini dönüştürür

IBM Data Studio; IBM Db2® for Linux®, UNIX and Microsoft Windows için veritabanlarının geliştirilmesine ve yönetilmesine olanak sağlayan entegre ve modüler bir ortam sunar. Ayrıca, IBM Db2 for z/OS®, IBM Db2 for i, IBM Informix® ve IBM Big SQL için işbirliğine dayalı veritabanı geliştirme araçları sağlar.

sunucu odası

Avantajlar

Birçok veritabanını yönetir

Farklı türde veritabanı ortamlarını kolayca yaratmanıza ve yönetmenize imkan tanır. Kurumsal veritabanı devreye alımlarını basitleştirmek amacıyla bir devreye alma yöneticisi sağlar.

Veritabanı geliştirmeyi hızlandırır

Veritabanı geliştirmeyi hızlandırmak için gelişmiş sorgu doğrulama, nesne yönetimi ve sistem devreye alma özelliklerini kullanır.

İşbirliğini geliştirir

BT işbirliğini geliştirmek için entegre bir ortam ile paylaşılan bir platform sağlar.

Big SQL'i destekler

Big SQL bağlantısı ve belirli Big SQL dil kurallarını kullanarak ayrıştırıcı desteği sağlar.

Öne çıkan özellikler

Veritabanı geliştirmeyi hızlandırın

Geliştiricilere optimize edilmiş çerçeveleri kullanarak hızla yüksek kaliteli kod yazmaları için olanaklar sağlayın. Veri varlıklarını modelleyerek ve veritabanı tasarım süreçlerini otomatikleştirerek pazara sunma süresini kısaltın ve uyumluluğu artırın.

Ekipler arası işbirliğini geliştirin

Veritabanı, uygulama ve veri erişimi gereksinimlerini kapsayan bir geliştirme sürecini kullanarak işbirliği yapın. Paylaşılan ilkeler, modeller ve yöntemler kullanarak veri kalitesini ve tutarlılığını artırın. Görevler arasında paylaşılan bir çözümle üretkenliği artırın.

Gelişmiş veritabanı testlerine olanak sağlayın

Kurumsal veritabanı testi süreçleriyle ilişkili riskleri, maliyetleri ve süreyi azaltın ve hizmet seviyesi sözleşmelerini karşılama yeteneğinizi artırın. Üretim iş yüklerini yakalayarak ve yeniden yürüterek titiz test yeteneği ekleyin. Büyütmeleri ve geçişleri test etme yeteneğinizi artırın ve ayar değişikliklerini uygulayın.

Veritabanı geliştirmeyi ve yönetimini iyileştirin

Veritabanı durumu izlemeyi ve iş yönetimini merkezileştirin. Nesneleri, izinleri ve bağımlılıkları değiştirmek için değişiklik yönetimi yeteneklerini kullanın. Sorguları en iyi performans için ayarlayın ve Db2 geçiş projelerini otomatikleştirin. Db2 10.5 FP5 ve sonraki sürümler için yerel şifrelemeyi destekler. IBM InfoSphere® Data Architect, Rational Application Developer ve Rational Developer for z/OS sistemleriyle kabuk paylaşımına olanak sağlayan bir Eclipse SDK'den yararlanın.

Başlangıç yapın

Başlangıç yapın Ürünü yükleyin