İşletmeniz için neler yapabilir

i2 Analyst's Notebook Premium, zengin veri odaklı bir ortamda başarısı kanıtlanmış analitik araçlarının tek noktadan entegre edilmesini sağlar.

i2 Analyst’s Notebook Premium, analistlerin ve araştırmacıların, giderek artan yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri hacimleri içindeki ağları, kalıpları ve eğilimleri keşfetmenin getirdiği çok katmanlı zorluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

Çok boyutlu analizle ilişkili maliyetleri ve süreleri azaltabilen yerel bir havuzla zengin analiz yetenekleri sunar.

Veri maliyetlerini azaltın

Birbirinden bağımsız kaynaklardaki zeka ve çeşitli bilgilerin etkin veri yönetimi için tek kullanıcılı bir ortamdan yararlanın.

Daha fazla bilgiyi ortaya çıkarın

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerde ve yerel havuz depolamasında eşzamanlı olarak uygulanabilecek kesin ve kesin olmayan arama özelliğini ve bilgi keşfi potansiyel görsel sorgularını artırın.

Karmaşık verileri kolaylaştırın

Kişileri, bağlantıları ve modelleri hızlıca vurgulayın, bu bilgileri özetleme ve sunum amaçları için destekleyici verileri düzenleyen, kullanımı kolay ve görsel grafiklerle paylaşın.

Temel Özellikler

  • Optimize edilmiş, analize hazır veriler
  • Birden çok arama tekniği
  • Güçlü görsel analiz
  • Boyutlu görsel analiz
  • Yerel bilgi havuzu

Ürün resimleri