Guardium ile diğer çözümlerin karşılaştırmasını merak ediyor musunuz? Ayrıntıları buradan öğrenin.

Guardium ile diğer çözümlerin karşılaştırmasını merak ediyor musunuz? Ayrıntıları buradan öğrenin. Modern veri güvenliğini karşılaştırın

8 Haziran'da, EMA ve IBM, veri güvenliği bulguları ve Guardium Insights sürüm 3.0 hakkında bilgi verdi.

Karmaşık bir bulut dünyası için basit veri güvenliği

Birçok bulut veri kaynağı, yalnızca tekil kaynağı izleyen güvenlik kontrolleriyle birlikte gelir. Bunun sonucunda görünürlük parçalara ayrılır ve bu da veri gizliliği, güvenliği ve uyumluluğunu riske atar. Guardium Insights sayesinde, veri güvenliğini merkezileştirerek, uyumluluk için gereken zamanı kısaltarak ve sıfır güven yaklaşımını desteklemek için veri kaynakları genelinde riskli kullanıcı davranışlarını anlayarak çoklu bulut ortamları değişip büyüdükçe uyarlama ve ölçekleme yapabilirsiniz. Konteynerleştirilmiş mimari temel alınarak oluşturulan Guardium Insights, bir kuruluşun gereksinim duyduğu her yerde esnek bir şekilde devreye alınabilen basit ancak güçlü bir platformdur. Bu platform, buluttaki iş hedeflerini engellemeksizin veri güvenliği hedefleriyle uyumluluk sağlar.
Guardium Insights Dashboard'un ekran görüntüsü

Modernize edilmiş bir güvenlik operasyonları merkezi için bağlantılı güvenlik sunan Cloud Pak for Security hakkında daha fazla bilgi edinin

Modernize edilmiş bir güvenlik operasyonları merkezi için bağlantılı güvenlik sunan Cloud Pak for Security hakkında daha fazla bilgi edinin Pazar kılavuzunu okuyun (PDF, 14.1 MB)

Hızlandırılmış Uyumluluk

Otomatikleştirilmiş uyumluluk denetimi ve raporlama süreçleri, denetim amacıyla hazırlık yapılması ve denetimin gerçekleştirilmesi için harcanan saatlerin %75 oranında azaltılmasına yardımcı olabilir.

Akıllı Eylem

Veri güvenliğine ilişkin merkezi görünürlük ve gelişmiş analitik, veri risklerinin daha hızlı belirlenmesine ve içgörülerin güvenlik ekipleri genelinde paylaşılmasına yardımcı olarak, veri ihlali olasılıklarının %40 oranında azaltılmasına yardımcı olur.

Her Yerde Devreye Alınabilir

Kuruluşların %34'ü iki bulut kaynağı kullanır, %11'i ise üçten fazla kullanır. Kubernetes konteynerlerinde devreye alınan Guardium Insights, büyümeye uygun olarak ölçeklenebilir ve uyarlanabilir.

Temel Özellikler

 • Hibrit çoklu bulutta merkezileştirilmiş izleme
 • Riskleri belirlemek, analiz etmek ve risk almak için gelişmiş analitik
 • Uyumluluğu karşılamak için otomatikleştirilmiş iş akışları ve uzun vadeli depolama
 • Esnek devreye alma ve ölçekleme için modernize edilmiş mimari
 • Kritik misyonlu güvenlik ve BT araçları ile entegrasyon
 • Eğilimleri anlamak ve paydaşları bilgilendirmek için hızlı raporlama

Yaygın kullanım senaryoları

 • Veri güvenliği görünürlüğünü merkezileştirin

  Sorun

  Karma bir çoklu bulut ortamında, iş genişletmeye ya da süregelen dijital dönüşüme yardımcı olması için yeni genel ve özel bulut veya şirket içi veritabanları eklendikçe veriler katlanan hızda artar. Tüm veri varlıklarının görünürlüğünü merkezileştirmenin bir yolu olması gerekir.

  Çözüm

  Guardium Insights, hibrit bulut genelinde yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri merkezileştirmek için Guardium Data Protection, AWS Kinesis ya da Microsoft Azure ürünlerine bağlanabilir. Bu videoda, daha fazla veri görünürlüğü elde etmek için—bu örnekte Guardium Data Protection'a—bağlanmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenin. Bu, daha kapsamlı içgörüler sağlanmasına, tehditlerin tespit edilmesine ve kullanıcı davranış kalıplarının belirlenmesine yardımcı olur.

 • Kullanıma hazır raporlar oluşturun

  Sorun

  Bir denetim, ihlal, risk analizi ya da yüksek öncelikli başka bir olay durumunda, bilgilerin hızlı bir şekilde derlenip gerçek zamanlıya yakın bir şekilde yenilenmesi gerekir. Birçok kez, teknolojik sınırlamalar veya veri güvenliği verilerinin tek bir platform içinde merkezileştirilmemesi nedeniyle, veri güvenliği raporlarının alınması saatler sürebilir.

  Çözüm

  Bu videoda, Guardium Insights'ta kullanıma hazır, self-servis bir rapor oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu izleyebilirsiniz. Başka bir yerde saatler sürebilen bir görevin, saniyeler içinde yapılabilen bir göreve nasıl dönüştüğünü görün. Bu şablonlar, kuruluşların, paydaşlara değişiklikleri bildirmek, yasal düzenlemelere uyumluluğu sağlamaya yardımcı olmak veya iyi bir veri güvenliği hijyeni elde etmek için üretebileceği sık kullanılan raporlar esas alınarak oluşturulur.

 • Tamamen özel gelişmiş raporlar oluşturun

  Sorun

  Her kuruluş farklıdır ve çoğu zaman veri güvenliği ekipleri, yalnızca kullanıma hazır raporlama şablonlarına güvenemez. Sistem yöneticilerinin özel parametreleri oluşturmak için yapması gereken önemli iş miktarı nedeniyle birçok kez özel raporların hazırlanması saatler alabilir, raporun çalıştırılıp dağıtımının planlanması bunu daha da uzatabilir.

  Çözüm

  Bu da özel parametreleri ve filtreleri tanımlamak için yalnızca dakikalar sürecek şekilde Guardium Insights'ta hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu videoda, sıfırdan rapor oluşturmadaki her bir adımı keşfetmek için aşağıdaki zaman damgalarını kullanın. 0:00 - 1:42 – Adlandırma, etiketleme ve rapor aralığını belirleme 1:43 - 3:18 – Rapor parametrelerini ayarlama 3:19 - 5:51 – Kullanıcılara ve gruplara göre gelişmiş filtreler 5:52 - 8:01 – Sıfırdan yeni bir rapor oluşturma

 • SOC genelinde veri güvenliği sorunlarına ilişkin görünürlük elde edin

  Sorun

  Veri güvenliği herkesin işi olmalıdır. Bir veri ihlalinin yükselmeye devam eden maliyeti, birbirinden bağımsız ekiplerin güvenlik görünürlüğünü engelleyen silolar ve hibrit bulut ortamları büyüdükçe genişleyen bir tehdit ortamı nedeniyle, tehditler için işbirliğine dayalı müdahaleyi desteklemeye yardımcı olmak amacıyla veri güvenliği ekipleri ile daha büyük güvenlik kuruluşu arasında verilerin paylaşılması zorunlu ancak zor hale geldi.

  Çözüm

  Guardium Insights'ın önemli bir işlevi, IBM Cloud Pak for Security vakaları ile entegrasyon yeteneğidir. Bu entegrasyon sayesinde, Guardium Insights içinde oluşturulan bir sorun kaydı—yani genellikle ilgili veritabanına erişmeyen bir kullanıcı tarafından yapılan beklenmeyen büyük çaplı veri çıkarma işlemi—Cloud Pak for Security ile eşlenebilir ve platform içinde bir vaka olarak açılabilir, bu da güvenlik operasyonları merkezindeki (SOC) güvenlik analistlerine daha fazla görünürlük sağlar. Bu, işlevler arası inceleme ve olay müdahalesini destekleyerek işbirliğinin artırılmasına yardımcı olur. Bu videoda, bu entegrasyonun nasıl yapılandırıldığını ve sorun kayıtlarının nasıl paylaşıldığını görün.

 • Entegrasyon yoluyla araç fazlalığından kurtulun

  Sorun

  Çoğu kuruluş veri güvenliği operasyonlarında farklı sorun kaydı oluşturma platformları ve diğer ilgili BT ve güvenlik sistemlerini kullanırlar, ancak bunlar birbirleri ile iyi entegre olmadığından bunların birlikte daha verimli bir şekilde birlikte çalışabilmesinin bir yolunu bulmak için mücadele ederler.

  Çözüm

  Dijital dönüşüme yönelik bir kuruluşta, güvenlik konusunda çok fazla nokta çözüm vardır. Bu videoda Guardium Insights'ın diğer güvenlik ve veri uygulamalarıyla veri güvenliği bilgilerini paylaşmak için REST API'lerinden nasıl yararlandığını ve farklı araçların bağlanmasına ve daha uyumlu bir veri güvenliği stratejisi oluşturulmasına nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

 • Yaygın, kritik güvenlik platformlarıyla entegrasyon

  Sorun

  Genel entegrasyonların dışında, veri güvenliği araçlarının iletişim kurması gereken Splunk gibi kritik misyonlu güvenlik platformları vardır. Veri güvenliği verilerinin düzgün bir şekilde paylaşıldığından emin olmak için bu işlem hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

  Çözüm

  Kesinlikle, Guardium Insights'ın önemli bir özelliği, IBM Cloud Pak for Security SOC'den IBM Security Qradar SIEM'e kadar Güvenlik portföyünün geri kalanıyla entegre olabilme yeteneğidir. Ancak müşterilerimizin güvenlik yazılımları arasında başka araçlar da vardır ve daha fazla veri güvenliği kontrolü istediğinde kullanılan araç Splunk'tur. Bu videoda Guardium Insights'ın kritik veri güvenliği olay verilerini paylaşmak için Splunk ile nasıl hızlı bir şekilde entegre olabileceğini izleyin.