İşiniz için yüksek erişilebilirlik

IBM® Sterling Global Mailbox 6.0, şirketlerin coğrafi açıdan dağıtık lokasyonlarda kullanılabilen, güçlü ve güvenilir bir veri depolama çözümü sayesinde, yüksek erişilebilirlik özellikli operasyonlara ve yedekliğe yönelik talepleri karşılamalarına yardımcı olur. Bu çözüm, kesintiye karşı dayanıklılık ve olağanüstü durum kurtarma için aktif-aktif iletişimleri gerçek zamanlıya yakın olarak destekler. 

Global Mailbox, IBM Sterling B2B Integrator ve IBM Sterling File Gateway için sunulur ve IBM Sterling Control Center ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.

IBM Sterling Global Mailbox'ın avantajları

Yüksek erişilebilirlik operasyonlarını güvenceye alır

Aktif-aktif iletişim de dahil olmak üzere, yüksek erişilebilirliği sürdürmek ve olağanüstü durumlarda etkili dayanıklılık ve kurtarma işlevi elde etmek için gerekli yetenekleri sağlar.

Gerçek zamanlı veri eşleme

Olağanüstü durum kurtarmaya yönelik özel olarak oluşturulmuş yaklaşımlara ve yedekleme veritabanlarına duyulan gereksinimi ortadan kaldıran gerçek zamanlı veri eşlemesi.

Yapılandırılabilir coğrafi dağıtım

Performansa ve müşteri hizmeti seviyesine ilişkin gereksinimleri karşılamak için esnek ve yapılandırılabilir coğrafi dağıtım seçenekleri.

Öne çıkan özellikler

  • Operasyonların her zaman çalışır durumda olmasını sağlar
  • Olağanüstü durumda dayanıklılık ve kurtarma
  • Yapılandırılabilir coğrafi dağıtım
  • Kullanımı kolay ve sezgisel kullanıcı arabirimi