IBM Environmental Intelligence Suite arayüzü

Daha sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji tahmini

Çevreyle ve iklim değişimiyle ilgili giderek artan endişeler, aralıklı yenilenebilir enerji kaynakları alanında hızla artan kapasiteyle birlikte, yenilenebilir enerji üretimi için tahminleri dünya çapında hayati bir teknoloji haline getirdi. Yenilenebilir enerji üretiminin doğru şekilde tahmin edilebilmesi, dünyanın gücünü sürdürülebilir enerjiden alan bir geleceğe geçişinde önemli rol oynuyor.

Environmental Intelligence Suite kapsamındaki IBM Renewables Forecasting, IBM Global Business Services tarafından sunulan ve rüzgar ile güneş çiftliği varlıkları için yüksek doğruluk oranına sahip tahminler üreten bir çözüm. Yapay zekadan ve gelişmiş analitikten, gelişmiş ölçüm cihazlarından ve sınıfının en iyi hava durumu verilerinden yararlanarak altyapı operatörlerinin yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonunu artırmalarına ve aynı zamanda operasyonel verimlilikleri, direnci ve güvenilirliği optimize etmelerine yardımcı oluyor.

Renewables Forecasting ürününün avantajları

Operasyonel verimlilikleri optimize edin

Yenilenebilir kaynakların kullanımını türbin ya da çiftlik düzeyinde artırırken aynı zamanda operasyonel maliyetleri ve öngörülemeyen kesintileri azaltın.

Şebeke direncini ve güvenilirliğini artırın

Şebeke direncini ve güvenilirliğini güçlendirmek için rüzgar ve güneş enerjisi tahmin doğruluğunu artırın.

Sonsuz şekilde entegre edin

Kurumsal varlık yönetimi ve kaynak planlaması uygulamalarıyla entegre edin, iş avantajlarını ve maliyet tasarruflarını artırın ve aynı zamanda potansiyel aksaklıklara karşı durum farkındalığı elde edin.

Başarı öyküleri

Rüzgar ve güneş çiftliği

Omega Energy

Omega Energy, Brezilya'da yenilenebilir enerji tahminlerini iyileştirmek için gelişmiş hava durumu verilerini ve yapay zeka içgörülerini kullanıyor.

Gün batımında aktarım kulesi

Mercados EMI

Mercados EMI, yapay zeka tabanlı bir talep tahmini çözümü ile güç kaynağını dengeliyor.

Enerji santralinin içi

Bruce Power

Bruce Power, veri ve yapay zekayla temiz enerji dönüşümüne yön veriyor ve operasyonların güvenilirliğini, verimliliğini ve güvenliğini artırıyor.

Sonraki adımı atmaya hazır mısınız?