Ormandaki iletim kulesinin havadan görünümü

Enerji, çevre ve altyapı hizmetleri

İklim değişimi ve şiddetli hava olayları, kesintilerden artan enerji tüketimi oranlarına kadar enerji ve altyapı hizmetleri şirketleri üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Hızlı ve etkili bir biçimde tepki verilmemesi kârlılığa ve müşteri memnuniyetine zarar verebilir. Enerji ve altyapı hizmetleri kuruluşlarının müşteri odaklı ve mevzuata uygunluğa dayalı çevresel farkındalıklarını gösterirken aynı zamanda enerji dönüşümüne ve net sıfır karbon gündemine öncülük etmeleri bekleniyor. Dekarbonizasyon trendi, yenilenebilir projeleri hızlandıracak ve sektörde yeni teknolojilerin kullanımını artıracak. Çevrenin operasyonları, varlıkları ve müşterileri nasıl etkileyeceğine dair daha derin içgörüler sayesinde sağlayıcılar daha bilgiye dayalı, proaktif kararlar alabilirler.

→ Pedernales Electric Co-op kuruluşunun Environmental Intelligence Suite kapsamındaki IBM Vegetation Management ile üyelerine nasıl tasarruf sağladığını öğrenin (Video, 02:24)

Seyahat ve taşımacılık

İklim krizi, mevcut seyahat ve taşımacılık işletme modellerinde aksaklığa neden oluyor, havayolu şirketlerini ve havaalanlarını daha verimli, güvenli ve kârlı yer operasyonları yürütülmesini sağlamak için hava durumu ve iklim içgörülerini bütünleştirmeye zorluyor. Havaalanı ve havacılık sektörü liderlerinin iş süreçlerini baştan yaratmak ve hava olaylarının operasyonlarını, varlıklarını, çalışanlarını ve müşterilerini nasıl etkileyeceğini daha iyi tahmin etmek için gelişmiş analitiği ve akıllı iş akışlarını devreye almaları gerekiyor.

→ Nieuport Aviation firmasının Environmental Intelligence Suite ürünüyle yer operasyonlarını nasıl iyileştirdiğini öğrenin (bağlantı ibm.com dışındadır)

Havaalanında buzu çözülen uçak
Banliyö evlerinin havadan görünümü

Kamu sektörü

Sürdürülebilirlik, yerel ve federal devlet kurumları dahilindeki politika öncelikleri ve en sonunda da satın alma kararları bakımından temel etkenler arasında yer alıyor. Tüm dünyada doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin artmasıyla birlikte, zorunlu çevresel raporlama gereklilikleri ve doğayı kurtarma çabalarına yapılan yatırımlar iklim değişiminin etkilerini azaltmaya, doğal kaynakların korunmasına ve kurtarılmasına ve biyolojik çeşitliliğin artırılmasına yardımcı oluyor.

→ İnsanların, işletmelerin ve devletlerin daha iyi kararlar alabilmeleri için IBM'in, hava durumu tahminlerinin halkın kullanımına sunulmasına nasıl yardımcı olduğunu öğrenin (Video, 22:00)

Paketlenmiş tüketici ürünleri ve perakende

Paketlenmiş tüketici ürünleri üreticileri, özellikle iklim değişikliğinden kaynaklanan geniş çaplı iş etkileri karşısında daha hızlı ve daha iyi kararlar almak için verilerinden yararlanmaları gerektiğini biliyorlar. Ham madde açığını, dalgalanan arz düzeylerini, değişen tüketici taleplerini, iş gücünden kaynaklanan aksaklıkları, kapanan tesisleri ve verileri içgörülere ve içgörüleri de eyleme dönüştürme ihtiyacını anlıyorlar. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk da odak noktası haline geldi ve perakendeciler hem operasyonları hem de ürünleri bakımından sürdürülebilirliği artıran çözümleri entegre etmeye çalışıyorlar. Paketlenmiş tüketici ürünleri üreticileri ile perakendeciler, yeni gelir kanallarını, müşteri memnuniyetini ve dünya çapındaki tedarik zincirlerinin direncini artırmak için tahmine dayalı analitikten yararlanıyorlar.

→ Analytic Partners firmasının perakende ve paketlenmiş tüketici ürünleri müşterilerine eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlamak için verilerden nasıl yararlandığını dinleyin

Limana yanaşmış konteyner gemilerinin havadan görünümü
Veri merkezi sunucu odasında çalışan mühendis

Finansal hizmetler

Günümüzün bankaları ve sigorta şirketleri, poliçe yazmaktan ve ödeme taleplerini karşılamaktan daha fazlasını yapıyorlar. Poliçe sahibi memnuniyetini artırmak, riski yönetmek, ödeme taleplerini azaltmak ve sahtekârlığı önlemek için yenilikçi yöntemler bulmak amacıyla verilerden ve analitikten yararlanıyorlar. Seller, orman yangınları ve fırtınalar gibi iklimle bağlantılı olağanüstü durumların artması, bankalar ve sigorta şirketleri üzerinde çok büyük bir stres yaratıyor. Yeni teknoloji çözümleri, kullanıcıların kendilerini ve mülklerini koruyabilmesi için şiddetli hava olayı riskine ve diğer tehditlere karşı otomatikleştirilmiş uyarılarla sigorta sağlayıcılarının poliçe sahiplerini korumalarına ve aynı zamanda hava koşullarıyla bağlantılı sigorta ödeme taleplerinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

→ Desjardins Insurance firmasının, müşterilerin olağanüstü hava koşullarının neden olduğu hasardan kaçınmasına yardımcı olmak için nasıl bir adım daha ileriye gittiğini okuyun

Sanayi ürünleri

Sanayi ürünleri sektörü, su kaynaklarıyla bağlantılı riskler, hava kirliliği, sera gazı emisyonları, iklim değişimi ve kirlilik dahil olmak üzere çok büyük çevresel zorluklarla karşı karşıya. Şeffaflık, dekarbonizasyon, emisyonların azaltılması alanlarında sürekli iyileştirmeye odaklanan şirketler için çevresel raporlama ve operasyonel verimlilik en önemli zorunlulukları oluşturuyor. Bu, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için enerji yönetimini, tedarik zincirini ve akıllı operasyonları destekleyecek çözümler ve hizmetler gerektiriyor. Kapsamlı raporlama ve çevresel izleme, daha sürdürülebilir uygulamalar ve ürünler geliştirilmesi için kritik önem taşıyor.

→ Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden biri olan Yara'nın hizmet olarak sunulan hava durumu verileri ve mahsul verimi ile sürdürülebilir bir dünya yaratmak için nasıl çalıştığını görün

Kovadaki kirazların yakın çekim görüntüsü

Environmental Intelligence Suite ile ilgili kaynakları keşfedin

Tropikal hava sisteminin havadan görünümü

Çevresel zeka, iş zekasıdır

Hava durumu nasıl olursa olsun, nasıl proaktif olunacağını, iş kesintilerinin nasıl önlenebileceğini ve nasıl dirençli olunabileceğini öğrenin.

Buz dağı üzerinde 2 kutup ayısı

İklim Değişimine Uyum Sağlayın ya da Yok Olma Riskiyle Yüzleşin

İklim değişimi karşısında sistemsel riski azaltmak ve pazar fırsatlarını en yüksek düzeye çıkarmak için sürdürülebilirlik stratejinizi nasıl resmi hale getirebileceğinizi öğrenin.

Rüzgâr türbini modellerini inceleyen adam

Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Çevre, Sosyal ve Yönetişim Girişiminde CIO ve Teknolojinin Rolü

Etkili bir kurumsal sürdürülebilirlik ve iklim stratejisinin asli unsurları olan temel teknolojilerin koordine edilmesinde CIO'nun önemi hakkında bilgi edinin.

Sonraki adımı atmaya hazır mısınız?