IBM Environmental Intelligence Suite ekran görüntüsü:   Geospatial Analytics eylemleri gösterge panosu

Geospatial Analytics işletmeniz için neler yapabilir?

Environmental Intelligence Suite içindeki Geospatial Analytics (önceki adıyla IBM PAIRS Geoscope) bileşeni, özellikle büyük jeo-uzamsal-zamansal (haritalar, uydu, hava durumu, insansız hava aracı, IoT) sorgu ve analitik hizmetleri için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli güncellenen jeouzamsal-zamansal bilgileri içeren zengin, çok çeşitli ve büyüyen bir kataloğa arama dostu erişim sağlayarak, veri bilimcileri ve geliştiricileri geleneksel veri hazırlığına hakim olan hantal süreçlerden kurtarır.

Yüzlerce veri katmanına sahip değerli içgörüler elde edin

Environmental Intelligence Suite içindeki Geospatial Analytics bileşeni, işinizi makine öğrenmesi ve yapay zeka çağında liderliği sürdürmek üzere zorunlu olan benzersiz bir bilgi seti ile donatmak için yaklaşık 800 jeo-uzamsal-zamansal veri katmanı sunar. Uydu görüntüleri, hava durumu verileri, demografik veriler, kara ve deniz verileri, tarımsal veriler ve daha fazlasını içeren yüzlerce uyumlu, analize hazır veri katmanından oluşan derlenmiş bir havuz barındırır. Kuruluşunuzun tescilli verilerini sağlanan jeo-uzamsal-zamansal verilerle birlikte kullanım için verimli bir şekilde içe alarak, düzenleyerek ve ayarlayarak kitaplığı genişletebilir, böylece ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir şekilde önemli kararlar hakkında daha derin bilgiler elde edebilirsiniz.

IBM Environmental Intelligence Suite ekran resmi:  Kullanılabilir veri kümelerini gösteren Geospatial Analytics
IBM Environmental Intelligence Suite ekran görüntüsü:   ABD'deki COVID-19 konsantrasyonlarını ve küresel kirliliği gösteren bir uydu haritası içeren Geospatial Analytics

Jeo-uzamsal analitik için sektörel kullanım senaryoları

Sektörlerin Environmental Intelligence Suite içindeki jeo-uzamsal analitikten faydalanmasının birçok yolu vardır:

  • Bir devlet, bir doğal afet veya pandemi sırasında halka daha iyi tavsiyelerde bulunmak için sağlık, hastalık ve hava durumu hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde edebilir.
  • Bir elektrik kuruluşu, bakım ve ekip programlarını optimize etmek için kesinti risklerini daha iyi tahmin edebilir.
  • Bir sigorta şirketi, sorunlar henüz ortaya çıkmadan önce riskleri daha iyi tahmin ederek ve sigorta sahibi kişileri uyararak verimliliği artırabilir.
  • Bir borç veren, kredi riski puanlama metodolojisini iyileştirebilir ve hatalı kredi planlarını azaltabilir.
  • Bir gıda şirketi, daha yüksek kalite için tüketici talebine daha iyi yanıt verebilir ve sürdürülebilirlik girişimlerinin karşılanmasını sağlayabilir.

Tüm sektörler, birden çok veri kümesinin sorgulanmasını optimize edebilir ve temel alınan veri kümeleri farklı uzamsal ve zamansal çözünürlüklere sahip olsa bile ilgili verileri hızla alabilir.

Verileri verimli bir şekilde keşfedin

Environmental Intelligence Suite içindeki Geospatial Analytics bileşeni, verileri verimli bir şekilde keşfetmenize, döndürülen verileri yalnızca eldeki kullanım senaryosuyla alakalı olana indirgemenize ve zaman serisi bilgilerini hızlı bir şekilde almanıza olanak tanır. Verileri karşıdan yüklemeyi gerektirmeyen ölçeklenebilir bir analitik platformunda karmaşık sorgular ve makine öğrenmesi tabanlı analitik ve yapay zeka iş yükleri çalıştırarak jeo-uzamsal-zamansal analitik kullanım senaryolarını ölçeklendirebilir ve işlevsel hale getirebilir ve değer elde etme süresini kısaltabilirsiniz. Veri bilimcilerinize, veri hazırlama ve işlemeye daha az, kuruluşunuzun zorluklarını çözmeye daha fazla odaklanmak için iş yüklerinin dengesini değiştirme yeteneği kazandırın.

Kasırga rotasını gösteren hava durumu grafiği

Örnek sorgular

Veri hizmeti

"Güneydoğu Asya'daki tüm havaalanları için hava durumu verilerini ve rakımı ver."

Arama hizmeti

"Iowa'da, Haziran ayı boyunca, normalleştirilmiş fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) 0,8'den büyük olan ve 20 mm'den az yağış alan tüm alanları göster."

Analitik platformu hizmeti

"California'daki tüm üzüm bağlarına yönelik sulama tahminlerini hesapla."

Sonraki adımlar