IBM Weather Operations Center gösterge panosunu gösteren ekran görüntüsü

Tarım sektörü, dijital dönüşümün dönüm noktasında

Tüketicilerin daha yüksek gıda kalitesine, besin içeriğine ve sürdürülebilirliğe yönelik giderek artan talepleri, yetiştiricilerin ve gıda şirketlerinin verimi artırırken aynı zamanda bu artan beklentileri karşılamaya çalışmasıyla birlikte tarımda bir dönüşümü başlattı.

İş kârlılığının ve hasat edilen mahsul miktarının artırılması için tarla ve mahsul verilerini kullanmaya yönelik çeşitli çözümler teklif edilmiş olsa da çeşitli engeller, yetiştiricilerin dijital dönüşüme direnmesine ve bunun yerine geleneksel yöntemlere bağlı kalmasına neden oldu. Örneğin, bu yaklaşımların çoğu, çözümün işlevini daha kolay yerine getirmesi için yetiştiricilerin atacağı manuel veri girişi adımlarına çok fazla bağımlı ya da gerekli bilgilerin görüntülenmesi veya bunlara erişilmesi için uzaktan internet bağlanırlığı gerektiriyor. Bunun sonucunda çok yüksek miktarda tarım verisi üretiliyor, ancak hiçbir zaman kullanılmıyor.

Tarım için daha hızlı, daha akıllı kararlar alın

Environmental Intelligence Suite kapsamındaki Regenerative Agriculture, yapay zekanın, veri analitiğinin ve tahmine dayalı içgörülerin gücünü benzersiz tarımsal nesnelerin interneti verileriyle, uzun süredir gıda ve tarım sektöründe bulunan liderlerin uzmanlığıyla ve onlarca yıllık IBM araştırmalarıyla birleştirerek dijital dönüşümün önündeki engelleri aşmanıza yardımcı oluyor.

Sonuçta, ekosistem çapındaki paydaşların daha hızlı, daha fazla bilgiye dayanan tarım kararları almalarına yardımcı olan düşük maliyetli, özelleştirilmiş çözümlerden oluşan bir paket ortaya çıkıyor.

Kapalı ortamdaki bir çiftlikte bitkileri bir tabletle izleyen işçi

Regenerative Agriculture ürününün avantajları

Daha yüksek kârlılık

Hedeflenen mahsuller için hektar başına daha fazla kile ya da ton verim elde etmenize yardımcı olacak içgörüler için uydu görüntülerine, hava durumuna, desteklenen tarım ekipmanı verilerine ve daha fazlasına analitik uygulayın.

Artırılmış sürdürülebilirlik

Mahsul girişi optimizasyonu, enerji tüketimi, arazi ve su kullanımı, toprağın korunması, toprak karbon içeriği ve sera gazı emisyonları gibi faktörlere dair daha derinlemesine içgörüler elde edin.

Daha yüksek kaliteli mahsul verimi

Arpada daha yüksek protein içeriği ya da pancarda daha yüksek şeker içeriği gibi daha yüksek kaliteli mahsuller üretmek için özgün tarım verisi içgörülerini uygulayın.

Tüm tarım ekosistemi çapındaki kararları iyileştirin

Environmental Intelligence Suite kapsamındaki Regenerative Agriculture, aynı zamanda farklı işlevlerdeki paydaşlar arasında veri alışverişini otomatikleştiriyor, daha şeffaf, bağlantılı bir ekosistem yaratırken şunun gibi rollerdeki yetiştirici olmayan paydaşlar için değeri artırıyor:

  • Gıda üreticileri: Daha iyi hasat zamanlaması ve hacim tahmin edilebilirliğiyle entegre tedarik zincirlerini benimseyin.
  • Emtia tüccarları: Çok katmanlı coğrafi konum analizi üzerinde özel, tahmine dayalı sorgular kullanarak yetiştiriciler için fiyat kararlılığını teşvik edin.
  • Tarımsal kredi verenler: Potansiyel doğrultusunda mahsul performansını doğrulayarak yetiştiricilere daha düşük maliyetli krediler sağlayın.
  • Sigorta acenteleri: Risk içgörüsünü ve ödeme taleplerinin işlenmesini iyileştirmek için doğrulanmış elektronik tarla kaydı verilerini kullanarak yetiştiriciler için daha akıllı tarifeler oluşturun.
  • Devletler: Yetiştiricilere ve kurumlara ortak bir araç kümesi sunarak gıda bağımsızlığı stratejilerini iyileştirin.

Kızılcık bataklığı operasyonu