Çift ekranda ekipman parçalarının bilgisayar destekli çizimlerini inceleyen çalışan

Otomatikleştirilmiş belge oluşturma için gereksinim izlenebilirliği

IBM Engineering Lifecycle Optimization — Publishing, devreye alınan Jazz™ ve üçüncü kişi araçlarınız genelinde, ister resmi incelemeler, ister sözleşme yükümlülükleri, düzenleyici gözetim ya da özel amaçlı kullanım için gerekli olsun, belge stilinde raporların oluşturulmasını otomatikleştirir. PDF, HTML, Word, Excel ya da XSL gibi biçimlerde yüksek kaliteli bir gereksinim izlenebilirliği matrisi oluşturmanıza olanak tanır. Yerleşik yetenekler, manuel çalışmanın ve hata riskinin azaltılmasına yardımcı olmak için bir dizi veri kaynağından verileri çıkarır. Kullanıma hazır şablonlar, projelerinizin daha hızlı bir şekilde işletilmesini sağlamaya yardımcı olur. Bir araç grubu; sürükle ve bırak, başlatma ve ön izleme yeteneği gibi kullanımı kolay özellikler sağlar.

Avantajlar

Yüksek kaliteli belgeler oluşturur

Birden fazla kaynaktan veri içeren bileşik raporların yanı sıra esnek biçimlendirmeye sahip yüksek kaliteli belgeler üretirken, gereksinim izlenebilirliğini destekler.

Birden fazla çıktı biçimini destekler

Tek bir şablondan birden fazla hedef biçimine eşzamanlı belgeler oluşturmanızı sağlar.

Önceden tanımlı şablonlar içerir

Özel rapor tasarımı için bir grafik şablonu düzenleme ortamı sunar.

Bir ya da bir çok kaynaktan veri çıkarır

Birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirmenizi ya da tek bir kaynaktan veri çıkarmanızı sağlar.

IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing özellikleri

Karmaşık stil ve biçim gereksinimlerini karşılar

Planlama kuruluşları, karmaşık stil ve biçim gereksinimlerini karşılayan belgeler üretmek için sistemlerini ve yazılım mühendisliği verilerini kullanmalıdır. Bu gereksinimler; müşteriler, çözüm ortakları ya da devlet/sektör düzenleyici organları (örneğin, mühendislik veya sözleşme belgeleri, denetimler, uyumluluk veya paydaş gereksinimleri gibi) tarafından uygulanabilir. Publishing, ELM ve diğer ürünlerinizde bulunan verilerden bu tür yüksek kaliteli belgelerin oluşturulmasını otomatikleştirir.

Şık, kolay okunan, çok kaynaklı belgeler oluşturur

IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing ile hem şık hem de kolay okunabilen ve birden çok kaynak içeren belgeler oluşturmanıza yardımcı olacak bir belge oluşturma uygulaması elde edebilirsiniz. Gözetimsiz kullanım için belge oluşturmayı manuel olarak ya da toplu iş modunda çalıştırabilirsiniz. Bu yazılım, temel iş hedeflerinize daha fazla odaklanabilmeniz için belgeleri güncel tutmayla ilişkili görevlere ve manuel olarak belge oluşturmaya daha az zaman harcamanızı sağlar.

Gereksinim izlenebilirliği matrisini güçlü biçimde oluşturur

Microsoft Word, PDF, HTML ve XSL-FO içeren biçimlerde birden fazla kaynak içeren izlenebilirlik belgeleri oluşturabilirsiniz. Belge stili esnektir. Gereksinim izlenebilirliği matrisi seçenekleri arasında zengin biçimli metin, içindekiler tabloları, Object Linking and Embedding (OLE; nesne bağlama ve katma) ve kullanıcı tanımlı stiller yer alır. Yazılım ayrıca, belgeler içindeki öğeler arasında gezinmeyi veya kaynak uygulamaya geri dönmeyi sağlayan köprü metinlerini de destekler.

Kullanım kolaylığı için farklı türde verilerle çalışan bir araç sağlar

IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing, farklı türde verilerle çalışan bir araçtır. Veriler biçimlendirmeden ayrılır ve hem veri kaynakları hem de çıktı biçimleri için genel kavramlarla çalışır. Belgeleri açmak için herhangi bir üçüncü tarafa ait aracı kurmanıza ve bu araçlarla çalışmak için verilerinizi değiştirmenize gerek yoktur. Ayrıca, doğrudan desteklenmeyen ek çıktı biçimleri oluşturmak için XSL-FO'yu kullanarak aracı genişletebilirsiniz.

Hızlı başlangıç için şablonları kullanır

Önceden tanımlanmış şablonlar ve kılavuzlu turlar hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. Şablonları oluşturmak ve düzenlemek için belgelerinizin içeriğini ve biçimini eksiksiz bir araç grubuyla tasarlayabilirsiniz. Sürükle-bırak ve ön izleme yetenekleri gibi özellikler sayesinde şablon araçları kolayca kullanılabilir.

XML ve REST aracılığıyla üçüncü kişi uygulamalarındaki verilere erişir

IBM Engineering Lifecycle Optimization-Publishing, IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) ürünlerinden elde edilen verilerle ilgili raporlama yapabilir. Yazılım ürün uyumluluğu raporları, Rational ürün veri kaynaklarının tam listesini sağlar. XML ve REST arayüzleri aracılığıyla üçüncü kişi uygulamalarındaki verilere de erişebilir. Raporları desteklenen uygulamalardan ya da doğrudan IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing olanağından oluşturabilirsiniz.

Belgelendirmeye ilişkin gereksinim izlenebilirliğini destekler

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing, belge yaşam döngüsü boyunca gereksinimler ya da test senaryoları gibi çeşitli varlıklar arasındaki ilişkileri belgelendirmenize ve bunların birbirini nasıl etkilediğini belirlemenize yardımcı olmak için gereksinim izlenebilirliği sağlar. Bu, verileri izlemenize, riski değerlendirmenize, etki ve iş dökümü analizini gerçekleştirmenize ve süreci takip etmenize ve yönetmenize olanak tanır.