Kamu Altyapısı Sektörü için IBM® ELM

Altyapı projeleri, genellikle pek çok hareketli parça, katılımcı ekibi ve çok sayıda tamamlama aşaması içerdiğinden son derece karmaşıktır. Bu tür projeler büyük miktarlarda fon gerektirirken, büyük bir insan sermayesi yatırımını da ifade eder. Bu projeler sıklıkla ilgili toplum içindeki herkesin, hatta başka yerlerden gelen insanların bile hayatını ve güvenliğini etkiler.

Bu tür önemli sonuçlar söz konusuyken, karmaşık kamu sektörü projeleri, ürün yaşam döngüsü genelinde mühendisliğe eksiksiz ve uçtan uca bir yaklaşımı gerektirir. IBM Engineering Lifecycle Management bunu ve daha fazlasını sunar. Hem güçlü hem de esnek bir yazılım ortamı ile, gereksinimlerden test ve devreye almaya kadar her aşamada operasyonlarınızı hızlandırın.

→ IBM ELM'nin kamu sektöründe karmaşıklığı nasıl yönettiğini görün (01:41)

→ IDC Bakış Açısını okuyun

IBM Engineering çözümlerinin Kamu Altyapısı için sunduğu avantajlar

Gereksinim yönetimi

Planlamayı iyileştirin. Tüm proje için gereksinimleri tanımlayın, analiz edin ve yönetin. İyi gereksinim yönetimi uygulamalarını kullanın. Gereksinimleri, geniş ekibin tüm üyeleri ile paylaşın.

Değişiklik yönetimi

Daha iyi kararlar alın. Gereksinimlerdeki değişikliklerin maliyet ve tamamlanma verileri üzerindeki etkisini anlayın. Değişikliklerin ve bunların etkilerinin tüm paydaşlara bildirilmesini sağlayın.

Süreç yönetimi

Üretkenliği geliştirin. Geliştirme süreçlerinde ölçülebilir iyileştirmeler uygulamak için esnek süreç metodu yazma aracılığıyla en iyi uygulamaları oluşturun. Özel süreç tanımlarını yaratın/yayınlayın.

Ölçeklenebilir işbirliği

Ekip çalışmasını optimize edin. Tüm paydaşlar, tedarikçiler ve yükleniciler arasında iletişimi ve işbirliğini iyileştirin. Herkesin güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak için özelleştirilebilen raporları ve gösterge panolarını uygulayın.

Risk ve güvenlik güvencesi

Güvenliği artırın. Tüm departmanlar ve işlevler genelinde tutarlı bir çerçeve sağlayın. Gereksinimlerdeki değişikliklerin tüm kuruluş çapındaki etkisini yönetin. Testler için başarı kriterleri belirleyin.

Doğrulama ve geçerlilik denetimi

Kaliteyi artırın. Teslim edilecek malzemelere dair gereksinimleri ve doğrulama kriterlerini açık bir biçimde bildirin. Bu teslim edilecek malzemelerin gereken şekilde tamamlandığını doğrulama sürecini otomatikleştirin.

Giderek artan çeşitlilikteki talepleri başarıyla yönetin

Kamudaki büyük altyapısı projeleriyle yerel yetkililer genellikle vergi mükellefleri için değeri en üst düzeye çıkarmak, yükleniciler küçük gözetimle iyi kar marjları yaklamak, idari kurumlar ise bütçe üzerinde kaliteli bir sonuç elde etmek isterler. Bu kamu projelerinin ölçeği ve karmaşıklığı, proje boyunca gereksinimlerin izlenebilir olmasını gerektirir. Teklif isteğinden tamamlanma aşamasına kadar uçtan uca bir gereksinim belirleme ve yönetim sistemi benimsemek, proje sırasında yapılan değişikliklerin etkisinin tek ve şeffaf bir görünümünü sunarak yönetimin hızla bilinçli kararlar almasına imkan tanır.

Bir sokağın sağ şeridindeki çizgili trafik direkleri
Endüstriyel bir makineyi inceleyen emniyet başlığı takmış işçi

Yapay zekaya dayalı gereksinim yönetimi

Gereksinimlerin doğru şekilde yakalanması ve yönetilmesi, başarılı bir mühendislik projesi için anahtar rolü oynuyor. IBM, yalnızca bir lider gereksinim yönetimi çözümü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda IBM Engineering Requirements Quality Assistant aracılığıyla birden fazla kılavuz doğrultusunda gereksinim girdilerinizi kontrol etme yeteneğini sağlamak için Watson yapay zekasının gücünden de yararlanarak gereksinimlerin nasıl düzeltileceğine dair önerileri gerçek zamanlı olarak sağlıyor.

→ Yapay zekayla gereksinimlere yön verilmesi hakkında bilgi edinin

Altyapı projelerinizin yönetilmesi

Başarılı kamu altyapısı projeleri, çok sayıda yüklenici ve tedarikçi çapında karmaşık bir gereksinim grubunun etkili bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Teklif İsteğinin oluşturulmasından itibaren proje ilerledikçe gereksinimlerin ve gereksinimlerdeki değişikliklerin yönetilmesi kritik önem taşır. Gereksinim değişikliklerinin risk, maliyet ve zaman etkisinin anlaşılmasının yanı sıra gereksinimlerin işin durumu ve doğrulanmasıyla ilişkilendirilmesi, gereksinimlerin tam olarak karşılanmasını sağlayarak proje ekiplerinin başarılı bir proje sunmalarına yardımcı olur.

İki demiryolu hattı üzerinden geçen otoyol köprüsünün havadan görünümü

Kamu Altyapısı kaynakları

Metin ve soyut grafikler gösteren açık dizüstü bilgisayar

Yapay zekaya dayalı gereksinim yönetimi

IBM Engineering Requirements Management ile gereksinimleri daha verimli, akıllı ve doğru bir şekilde yönetmek için yapay zekanın gücünden yararlanın.

Metin ve soyut grafikler gösteren açık dizüstü bilgisayar

Gerçek zamanlı çeviklik

Yerleşik yazılım ekipleri için temel ilke ve uygulamalar hakkında bilgi edinin.

Proje panosu ile çalışan Sanal Gerçeklik başlığı takmış kişiyi gösteren açık dizüstü bilgisayar

Farklı türlerde talepleri karşılama yeteneği

IBM Engineering biriminin kamu sektöründeki karmaşıklığı hem federal hem de yerel düzeylerde nasıl yönettiğini görün.

Sonraki adımlar