Tıbbi Cihazlar için IBM® ELM

Günümüzün yazılım ve sistem mühendisliği ekipleri, güvenlik bakımından kritik önem taşıyan tıbbi teknoloji ürünlerini geliştirmek ve bugüne kadar olduğundan çok daha hızlı pazara sunmak için olağanüstü bir baskıyla karşı karşıya bulunuyor. Bu karmaşık ürünler için optimum biçimde tıbbi cihaz geliştirme, tüm ürün mühendisliği yaşam döngüsü çapında uçtan uca görünürlük gerektiriyor. IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), size bu güvenlik bakımından kritik ve rekabetçi ürün geliştirme ortamında başarılı olmanız için ideal yönetim ortamını sunuyor.

IBM Engineering çözümlerinin Tıbbi Cihazlar için sunduğu avantajlar

İnovasyon süresini kısaltın

Stratejik yeniden kullanımdan yararlanan seçeneklerle pazara sunma süresini kısaltın. Sistemleri ve yazılımları sürecin erken aşamada modelleyerek, sonraki aşamalarında yapılacak daha pahalı yeniden çalışmaları azaltın. Verileri dağınık durumdaki ekipler çapında paylaşın.

Uyumluluk maliyetini düşürün

ISO 13485, ISO 14971 ve IEC 62304 endüstri standartlarıyla FDA (21 CFR Madde 11, 21 CFR 820) ve MDR mevzuatına uyumu hızlandırın. Özelleştirilebilen raporlama aracılığıyla geliştirmeyi yönetin.

Kaliteyi artırın

Geliştirme süreci genelinde şeffaflığı ve izlenebilirliği artırın. Gereksinim hiyerarşilerini yönetin ve değişikliklerin katlanarak geliştirme kapsamındaki tüm sistemi nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlayın.

Çevikliği benimseyin

SAFe uygulamalarını ya da kendi süreçlerinizi kullanarak çevikliği uygun ölçekte benimseyin ve geliştirme ekibi üretkenliğini artırın. Çalışmanın mevcut durumunu, sahipliğini görmek ve gereksinimleri takip etmek için gösterge panolarını kullanın.

Sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Yeniden yapılması gereken işleri azaltmak için ekip işbirliğine olanak sağlayın, kodu yönetin, ayaküstü toplantılar gerçekleştirin, sprint'leri planlayın ve çalışmayı takip edin. Temel yazılım sürümü denetimi, çalışma alanı yönetimi ve paralel geliştirme desteği elde edin.

Sıkı standartlara uygun yüksek kaliteli ürünler üretin

Günümüz elektroniği ve bunların yazılım ortamları giderek daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu durumun en bariz olduğu alanlardan biri, en savunmasız olduğumuz zamanlarda hayatımıza dokunan gelişmiş tıbbi cihazlar. IBM Engineering Lifecycle Management, eşzamanlı sistem ve yazılım geliştirmenin ortak zorluğunu aşmayı sağlayarak şirketler için ISO 14971, IEC 60812, IEC 62304, IEC 82304-1, ISO 13485, ISO 60601, EU MDR, FDA Madde 21 CFR gibi katı tıbbi cihaz standartlarının gereksinimlerini desteklemeyi kolaylaştırıyor.

Manyetik rezonans görüntüleme tarayıcısına giren hasta

Tıbbi cihaz kaynakları

Dizüstü bilgisayar ekranında görüntülenen ELM tıbbi cihazlar sayfası

IBM ile tıbbi cihazların uyumluluğunu yönetin

IBM Engineering Lifecycle Management'ın entegrasyon, işbirliği ve otomasyon aracılığıyla uyumluluk hedeflerine ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Dizüstü bilgisayar ekranında görüntülenen ELM yazılım portföyü raporu

IBM Engineering Lifecycle Management Yazılım Portföyü

IBM Engineering Lifecycle Management portföyü, şirketlerin akıllı ürünler geliştirmeye yönelik sistemlere odaklanan bir yaklaşıma geçmelerine yardımcı olabilir.

Tıbbi yazılımla çalışan bir kişiyi gösteren dizüstü bilgisayar ekranı

IDC Bakış Açısı: Akıllı tıbbi cihaz üretimi için ELM

Analiz firması IDC, tıbbi cihazların daha akıllıca üretilmesi için ELM kullanımını ele alıyor.

Sonraki adımı atmaya hazır mısınız?