Yetenekler

Tanımlama

Tüm paydaşlara sistem ve yazılım geliştirme projenizin tek bir görünümünü sağlarken, gereksinimleri tanımlayın, yönetin ve analiz edin. Gelişmiş izlenebilirlikle, test ve devreye alma yoluyla gereksinimlerdeki değişikliklerin etkisini tam olarak analiz edebilirsiniz.

Modelleme

Proje işlevselliğini daha iyi anlamak ve iletmek için prototipler ve simülasyonlar oluşturun. Tasarım ve mimarinizi görsel olarak modellemek için endüstri standardı modelleme dillerinden yararlanın. Pazara sunma süresini iyileştirmek ve ürün kalitesini artırmak için erken tasarım doğrulaması yapın.

Test

Özgün gereksinimlere karşı kesintisiz şeffaflık ve izlenebilirlik ile sürekli ve kapsamlı test yönetimi aracılığıyla son ürününüzün kalitesinden emin olun. Bilgiye dayalı karar alma için proje zaman çizelgelerini ve test ölçümlerinin raporlamasını geliştirin.

İşbirliği

Planları, görevleri ve proje durumunu daha iyi yönetmek için tüm ekip genelinde iletişimi ve işbirliğini geliştirin. Daha hızlı yayın döngüleri ve gelişmiş bağımlılık yönetimi sağlamak için kuruluşunuza en uygun süreçleri uyarlayın.

Genişletme

Kuruluşunuz için daha kapsamlı raporlama, mühendislik verilerinin daha iyi analizi, en iyi uygulamaların otomasyonu veya diğer üçüncü taraf yaşam döngüsü yönetimi araçlarıyla bütünleştirme gerektiğinde IBM Engineering Lifecycle Management ürününün temel yeteneklerini genişletin.

Gereksinimlerinizin değerini artırmak için yapay zekâyı kullanın

ELM çözümündeki dört ana olanağı kavrayın

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next grafiği

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next

IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next, iletişim, işbirliği ve gereksinimlerin doğrulanmasını optimize etmek için ölçeklenebilir bir üründür. Yasal düzenlemelere ve standartlara uyumluluğu sağlarken gereksinimlerdeki değişikliği yakalamanıza, izlemenize, analiz etmenize ve yönetmenize olanak verir. Bu ürün kuruluşunuzdaki ve tedarik zincirinizdeki proje kapsamı ve maliyet yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda gereksinimlerinizin kalitesini ve netliğini artırabilecek bir yapay zeka uzantısını da destekler.

IBM Engineering Systems Design Rhapsody

IBM Engineering Systems Design Rhapsody® ürünleri kanıtlanmış modelleme ve tasarım yetenekleri sunar. Bu ürünler, sistem ve yazılım mühendislerine, UML, SysML ve AUTOSAR desteği sunan, işbirliğine dayalı tasarım, geliştirme ve test ortamları sağlar. Ürünlerden biri olan Design Manager hızlı simülasyon, prototipleme ve yürütme yoluyla, daha önceki hataları ele almak için sürekli doğrulama kullanan bir modelleme ve tasarım aracıdır.

IBM Engineering Systems Design Rhapsody grafiği
IBM Engineering Test Management grafiği

IBM Engineering Test Management

IBM Engineering Test Management, gereksinimlerden hatalara kadar kapsamlı test planlaması ve test varlığı yönetimi sunan, iş birliğine dayalı, web tabanlı bir kalite yönetimi ürünüdür. Ekiplerin bilgileri sorunsuz bir şekilde paylaşmasını, testleri gereksinimlere bağlamasını, proje zamanlamalarını hızlandırmak için otomasyonu kullanmasını ve bilgiye dayalı yayın kararları için metrikler üzerinde raporlama gerçekleştirmesini sağlar.

IBM Engineering Workflow Management

IBM Engineering Workflow Management, zorunlu ve teslim edilen çalışmalar arasında kritik bağlantı olarak planları, görevleri ve proje durumunu yönetir. Şirketlerin hem küçük hem de karmaşık geliştirme projelerinde daha hızlı yayın döngüleri benimsemesine ve bağımlılıkları yönetmesine olanak sağlayan her türlü sürece uyum sağlama esnekliği sunar.

IBM Engineering Workflow Management grafiği

IBM ELM, standart ALM olanaklarının yeteneklerini genişletir

IBM Engineering Lifecycle Management Solution grafiği

IBM ELM açık ve genişletilebilir bir çözümdür

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), ürün ve yazılım geliştirme için uçtan uca, kapsamlı bir yönetim çözümüdür. Çözüm bileşenlerinin her biri, bağımsız bir ürün olarak ya da diğerleriyle birlikte uyum içinde çalışabilir. Bu, işletmelerin günümüzün en acil yönetim gereksinimlerine yanıt vermelerini sağlar, ancak gereksinimleri arttıkça çözümlerinin yeteneklerinin de artacağına güvenirler. 

OSLC'ye dayalı bir açık çözüm olarak IBM ELM diğer ALM olanaklarıyla da bütünleştirilebilir.

ELM teknik belgesini okuyun (PDF, 911 KB)

İnteraktif demoyu başlatın

IBM Engineering Lifecycle Management uzantıları

Sistem ve yazılım geliştirme ortamınızı zenginleştirin ve optimize edin.

IBM Engineering Lifecycle Optimization

ELM uzantıları