Pilot ile askeri havayolu kokpiti

Havacılık ve Savunma için IBM® ELM

Önde gelen şirketler, yeni nesil havacılık ve savunma sistemlerini ve ürünlerini geliştirmek için IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) çözümlerini kullanıyor. DO-178C ve ARP 4754A/4761 gibi sektör standartlarıyla süreç hazırlığınızı hızlandırın, gereksinimlerden teslime kadar tam takip edilebilirlikle geliştirmeyi hızlandırın ve kusurları azaltmak için sorunları erken aşamada saptayarak kaliteyi önemli ölçüde artırın.

IBM Engineering çözümlerinin Havacılık ve Savunma için sunduğu avantajlar

Dijital mühendislikle karar almayı iyileştirin

Değişiklik analizi sürecini hızlandırmak ve uyumluluğu standartlaştırmak için disiplinler arası dijital iş parçacıklarına olanak sağlayın. Gereksinimlerden teste kadar her aşamada tam şeffaflık ve izlenebilirlikten yararlanın.

Tasarım yeniden kullanımıyla geliştirme süresini kısaltın

Verimli paralel geliştirme ve türev yönetimi için mühendislik verisi yapılandırmalarının projeler arasında yeniden kullanımını destekleyin. Ürün hatlarında yeniden kullanım için programlardaki inovasyondan yararlanın.

Entegre doğrulama ve onay aracılığıyla kaliteyi artırın

Dijital incelemeler ve gereksinimlere dayalı test planlama, oluşturma ve yürütme aracılığıyla disiplinler arası değerlendirmeleri koordine edin. Kalite metriklerini sürekli olarak izleyin ve paydaşlara iletin.

Model tabanlı sistem mühendisliği sayesinde tasarımı iyileştirin

Sistem gereksinimlerini doğrulamak için tümleşik simülasyon ve prototipleme modellerini kullanın. Üretkenliği ve işbirliğini geliştirin, pazara sunma süresini kısaltın ve kaliteyi artırın.

Uyumluluğu hızlandırarak süreci iyileştirin

ARP 4754/4761, DO-178C/DO-331 gibi standartları desteklemek için tasarım planlama gereksinimleriyle emniyet açısından kritik gereksinimleri karşılamak üzere mevzuat, uyumluluk, raporlama ve denetim unsurlarını geliştirme sürecine entegre edin.

Çevik dönüşüm aracılığıyla verimliliği artırın

Gereksinimleri, işbirliğini, görünürlüğü ve geliştirmenin hızıyla kalitesini iyileştirmek için çevik ilkelere yönelik entegre destek ve ürün yaşam döngüleri çapındaki verilere dair daha fazla içgörü elde edin.

Giderek daha karmaşık hale gelen ürünlerin geliştirilmesini yönetin

IBM ELM çözümü, tüm geliştirme yaşam döngüsü çapında bütünsel bir yönetim modeliyle çevik dijital mühendisliği destekliyor. Şunları nasıl yapabileceğinizi keşfedin:

  • Geliştirme ekipleri için mühendislik verilerine ve süreçlerine ilişkin tam görünürlük ve takip edilebilirlik sağlayın
  • Geliştirme organizasyonunun tamamı çapında işbirliğine ve iletişime imkan tanıyın
  • Geliştirme kararlarının tüm veriler ve tavizler bilinerek alınmasını sağlayın
  • Standart ve özelleştirilebilen raporlarla gösterge panoları aracılığıyla geliştirme verilerine ve durumuna anında erişim olanağı sunun
  • Mühendislik ekiplerinin sistemleri ve sistemler sistemi (systems-of-systems) geliştirme süreçlerini optimize etmeleri için kapsamlı değişiklik yönetimine ve aynı zamanda yeniden kullanıma olanak sağlayın

ELM, yoğun yazılım kullanımı gerektiren işlevler nedeniyle karmaşıklığı giderek artan ürün tasarımlarını optimum biçimde gerçekleştirmelerinde mühendislik ekiplerinize yardımcı olacak ideal yönetim çözümünü sunuyor. Ulusal öneme sahip projeler üzerinde çalışırken her zamankinden çok daha fazla denetimle ve düzenlemeyle karşı karşıya kalırsınız. IBM ELM, uyumluluk yönetiminin geliştirme sürecinin doğal bir yan ürünü olduğu bir ortam sunuyor.

Yapay zeka ile IBM Engineering Lifecycle Management çözümü yaşam döngüsünü Gereksinimlerden Sistem Tasarımına, Testlere ve İş Akışına kadar gösteren dairesel akış şeması
Ofiste dizüstü bilgisayarlar kullanan profesyonellerin üstten görünümü

IBM, dijital dönüşüme öncülük ediyor

Dijital sistem mühendisliği için önde gelen tümleşik bir temel ile sistemlerinizi ve yazılım geliştirme yaşam döngünüzü iyileştirin. IBM ELM, yalnızca geliştirme sürecine ilişkin görünürlük elde etmenize, mühendislik nesnelerinin tutarlılığını sağlamanıza ve akıllıca karar almayı desteklemenize yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda Yaşam Döngüsü İşbirliği İçin Açık Hizmetler (OSLC) spesifikasyonunu tam olarak benimseyerek IBM ELM'yi üçüncü kişi araçlarıyla entegre etmeyi kolaylaştırıyor. IBM ELM, daha etkili mühendislik uygulamalarına ve müşteriye dönük uygulamalara olanak sağlamak amacıyla SAFe ile birlikte ilgili kavramlardan yararlanan yalın ve çevik yaşam döngüsü modellerini destekliyor.

Havacılık ve Savunma kaynakları

Koda bakan iki adamı gösteren dizüstü bilgisayar ekranı

Havacılık ve savunma için gereksinim yönetimi çözümü

IBM Engineering Requirements Management olanağının mühendislerin riski en düşük seviyeye indirmelerine, kaliteyi artırmalarına ve pazara sunma süresini kısaltmalarına nasıl yardımcı olduğunu görün.

Soyut grafiklerle interaktif bir akıllı belgenin açılış ekranını gösteren dizüstü bilgisayar

Havacılık için DO-178C uyumluluğu

Havacılık ve savunma projeleri için güveni artırmak, riski en düşük seviyeye indirmek ve yatırım getirisi elde etmek amacıyla gereksinimleri verimli ve daha doğru biçimde yönetin.

Dokunmaya duyarlı ekranı kullanan ofis çalışanını gösteren dizüstü bilgisayar ekranı

Ürün Geliştirmeyi Teşvik Eden Dijital Motor Nasıl Çalıştırılır

Küresel ekipler çapında verimlilikleri ortaya çıkarmak için donanım ve yazılım geliştirme metodolojilerini destekleyen entegre çözüm hakkında bilgi edinin.

Sonraki adımı atmaya hazır mısınız?