Öne çıkan özellikler

Akıllı ve bağlantılı ürünler oluşturmak için entegre bir çözüm

Belgeleri okuyun

IBM Engineering Lifecycle Management Extended, sistem ve yazılımların geliştirme yaşam döngüsünü kapsayan beş IBM ürününden oluşan bir gruptur. Bu ürünler, ekiplerin akıllı ve bağlantılı geliştirme sürecinin karmaşıklığını yönetmelerine yardımcı olur. Yerleşik ve özelleştirilebilir süreç desteği sayesinde bu çözüm, sistem mühendislerinin ve yazılım geliştiricilerinin bir yandan geliştirme maliyetlerini denetleyip uyumluluk ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan gereksinimleri karşılamalarına, değişikliğe etkili bir şekilde yanıt vermelerine ve yüksek kaliteli tasarımlar oluşturmalarına da yardımcı olur.

Gereksinimleri tanımlayın, yönetin ve analiz edin

Belgeleri okuyun

Requirements Management DOORS Next, gereksinimler için iletişim, işbirliği ve doğruma süreçlerini optimize etmeye yönelik ölçeklendirilebilir bir üründür. Yasal düzenlemelere ve standartlara uyumluluğu sağlarken gereksinimlerdeki değişikliği yakalamanıza, izlemenize, analiz etmenize ve yönetmenize olanak verir. Bu ürün, kuruluşunuzda ve tedarik zincirinizde proje kapsamı ve maliyetinin yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olur. Şirket içinde ve bulut ortamında kullanılabilir ve IBM Engineering Lifecycle Management Extended ürününün parçası olarak satın alınabilir.

Mimarileri ve tasarımları görsel olarak modelleyin, simüle edin ve test edin

Belgeleri okuyun

IBM Engineering Systems Design Rhapsody ürünleri, başarısı kanıtlanmış modelleme ve tasarım etkinlikleri sunar. Bu ürünler, sistem ve yazılım mühendislerine, UML, SysML ve AUTOSAR desteği sunan, işbirliğine dayalı tasarım, geliştirme ve test ortamları sağlar. Şirket içinde kullanılabilirler. Systems Design Rhapsody- Design Manager, hataları daha erken bir aşamada gidermek için hızlı simülasyon, prototip oluşturma ve yürütme yoluyla sürekli doğrulama kullanan bir modelleme ve tasarım ürünüdür. Bu ürün şirket içinde ve bulut ortamında kullanılabilir.

Test planınızda kalitenin güvence altına alınmasına yardımcı olun

Belgeleri okuyun

IBM Engineering Test Management, gereksinimlerden hatalara kadar kapsamlı test planlaması ve test varlığı yönetimi sunan, işbirliğine dayalı, web tabanlı bir kalite yönetimi ürünüdür. IBM Jazz™ platformu temelinde oluşturulan bu ürün, ekiplerin sorunsuz bir şekilde bilgi paylaşmalarına olanak sağlar. Bilinçli kararlar almak üzere proje programlarını hızlandırmak ve ölçüleri raporlamak için otomasyonu kullanır. Ürün şirket içinde ve bulut ortamında kullanılabilir ve IBM Engineering Lifecycle Management Extended ürününün bir parçası olarak satın alınabilir.

İşi planlayıp izleyin ve kaynak kodu yönetin

Belgeleri okuyun

IBM Engineering Workflow Management, zorunlu ve teslim edilen çalışmalar arasında kritik bağlantı olarak planları, görevleri ve proje durumunu yönetir. Şirketlerin hem küçük hem de karmaşık geliştirme projeleri genelinde daha hızlı yayın döngüleri benimsemelerine ve bağımlılıkları yönetmelerine olanak sağlayacak şekilde her sürece adapte olma esnekliği sağlar. Bu ürün, ücretsiz sunucu yazılımı ve esnek fiyatlandırma modelleri sunar. Şirket içinde ve bulut ortamında kullanılabilir ve ELM Extended çözümünün parçası olarak satın alınabilir.

Yaşam döngüsü verilerini görselleştirin, analiz edin ve bu verilerden içgörüler elde edin

Belgeleri okuyun

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights, mühendislik yaşam döngüsü verilerini görselleştirmenize, analiz etmenize ve bu verilerden içgörüler elde etmenize yardımcı olur. Mühendislik ekipleri, yaşam döngüsü verilerindeki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasına, daha etkili ve zamanında kararlar alınmasına yardımcı olabilir. Bu ürün, çeşitli yaşam döngüsü araçlarından mühendislik verilerinizi açığa çıkarır ve kuruluşunuzun yasal ve sektörel standartlarla uyumluluğu sürdürmesine ve sergilemesine yardımcı olur. Bu ürün şirket içinde ve bulut ortamında kullanılabilir.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

IBM Engineering Lifecycle Management Extended için yazılım gereksinimlerine buradan erişilebilir:

Donanım gereksinimleri

IBM Engineering Lifecycle Management Extended için donanım gereksinimlerine buradan erişilebilir:

Satın almadan önce deneyin