IBM Engineering Lifecycle Management gösterge panosu ekranı önizlemesi

IBM Engineering Lifecycle Management Sizin İçin Neler Yapabilir?

IBM Engineering Lifecycle Management Extended, ekiplerin akıllı ve bağlantılı ürünler geliştirmenin karmaşıklığına dair her zaman güncel bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur. İster bulut ortamında ister şirket içinde çalışsın, sistem mühendislerinin ve yazılım geliştiricilerinin bir yandan geliştirme maliyetlerini denetleyip uyumluluk ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan gereksinimleri karşılamalarına, değişikliğe etkili bir şekilde yanıt vermelerine ve daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli tasarımlar oluşturmalarına yardımcı olur. Sıkı bir biçimde entegre olan araçları; gereksinim yönetimi, modelleme ve simülasyon, kalite yönetimi, yapılandırma yönetimi ve işbirliğine dayalı iş akışı planlaması ve yönetimi dahil olmak üzere tüm sistem ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünü kapsar.

Avantajlar

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayın

Maliyeti, kaliteyi ve riski yönetmek için ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca gereksinimleri analiz edip yönetin ve izlenirliği koruyun.

Ölçeği ve karmaşıklığı yönetin

Süreç odaklı planlama, iş akışı ve değişiklik yönetimi ile ekipleri destekleyin ve küresel yapılandırma yönetimi ile ürün serileri oluşturun.

Kaliteli ve hızlı teslim edin

Çevik yöntemleri benimseyin, mimari ve tasarım modellemesi, simülasyonu ve testi ile kalite yönetimini entegre edin. Ürün yelpazesi mühendisliğinin verimliliğini artırmak için bileşenleri yeniden kullanın.

Değer elde etme süresini kısaltın

Daha hızlı bir şekilde harekete geçip kullanmaya başlamak ve teknolojik inovasyona odaklanmak için buluttan yararlanın. Daha hızlı değere dönüştürme ve teslim süresi elde edebilmeniz için Scaled Agile Framework (SAFe®) olanağını kullanın.

Uyumluluğu kolaylaştırın

Gereksinimleri doğru bir şekilde yakalayın, izleyin, analiz edin ve yönetin. Değişikliklerin etkisini anlayın, düzenleme ve standartlarla uyumluluk için gerekli bilgileri tutun.

Süreç yönetimini iyileştirin

Entegre ve özelleştirilebilir süreç uygulaması sayesinde mühendislik süreçlerinin doğruluk, verimlilik ve öngörülebilirliğini artırın, uygulayıcılar arasında işbirliğini güçlendirin.

Temel Özellikler

  • Akıllı ve bağlantılı ürünler oluşturmak için entegre bir çözüm
  • Gereksinimleri tanımlayın, yönetin ve analiz edin
  • Mimarileri ve tasarımları görsel olarak modelleyin, simüle edin ve test edin
  • Test planınızda kalitenin güvence altına alınmasına yardımcı olun
  • İşi planlayıp izleyin ve kaynak kodunu yönetin
  • Yaşam döngüsü verilerini görselleştirin, analiz edin ve bu verilerden içgörüler elde edin

Alıntılar

Sizin için doğru seçenek hangisi?

Ücretsiz Deneme Sürümünü deneyin

Ücretsiz deneme sürümüyle karmaşıklığı nasıl azaltabileceğinizi ve bağlantılı IoT ürünleri geliştirme hızını nasıl artırabileceğinizi görün. Taahhüt ya da kredi kartı gerekmez.

Kurumsal Hizmet Olarak Sunulan Yazılım

IBM Engineering Lifecycle Management Extended SaaS, IPsec VPN Tunnel ile birlikte tek kiracılı bir sanal özel bulutta.

Satın almadan önce deneyin