Forrester'ın katıldığı IBM web seminerini izleyin

Ürün geliştirme alanındaki karar alıcılar için uyumluluk hazırlığı sürecini hızlandırmak üzere 3 + 3 adımlarını öğrenin

IBM Engineering Lifecycle Management

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), günümüzün karmaşık ürün ve yazılım geliştirme işlemleri için lider platformdur. ELM, tüm mühendislik verileri içinde tam şeffaflık ve izlenebilirlik sunan, bütünleştirilmiş, uçtan uca bir çözüm sağlayan standart ALM araçlarının işlev alanını genişletir. ELM, karar alma, verimlilik ve genel ürün kalitesini iyileştirerek, gereksinimlerden test ve devreye almaya kadar, tüm paydaşlar genelinde işbirliğini ve iletişimi optimize eder.

IBM Engineering Lifecycle Management ile neler yapabilirsiniz?

Karmaşıklığı yönetin

Değişiklikleri etkili bir şekilde yönetmek, ürünün tüm gereksinimleri karşıladığından ve tam olarak test edildiğinden emin olmak için tüm geliştirme ekibi genelinde şeffaflığı ve izlenebilirliği koruyun.

Karar almayı güçlendirin

Tasarım değişikliklerinin sistem genelinde ve ürün yaşam döngüsü boyunca etkisini daha iyi anlamak için model tabanlı sistem mühendisliğini kullanarak daha iyi kararlar alın.

Teslimi hızlandırın

Mimari ve tasarım modellemesini, simülasyonu ve test ve kalite yönetimini bütünleştirirken çevik yöntemler benimseyin. Ürün grubu mühendisliğinin verimliliğini artırmak için bileşenleri yeniden kullanın.

Kaliteyi artırın

Ürünün tüm gereksinimleri karşıladığından ve tam olarak test edildiğinden emin olmak amacıyla, geliştirme sürecinin eksiksiz bir görünümü için yapıtlarda görünürlük sağlayan bütünleştirilmiş test ve yaşam döngüsü izlenebilirliği elde edin.

Sürekli işbirliğini güçlendirin

Dağıtılmış ekibinizin belirli gereksinimlerini destekleyen çevik işbirliği araçlarıyla ekipler, roller ve disiplinler arasında yapılandırılabilir süreç otomasyonu sağlayın.

Uyumluluğu kolaylaştırın

Denetlenebilirlik, izlenebilirlik, doğrulama ve raporlama olanağı sağlamak için uyumluluk standartları ve düzenleyici standartları geliştirme süreçleriyle bütünleştirerek, uyumluluğu geliştirme sürecinin yan ürünü haline getirin.

Hareket halinde bir dişliyi tasvir eden piktogram

Daha iyi kalite kontrolü sağlamak için ürün uyumluluğunu hızlandırın

Kapsamlı bir mühendislik yaşam döngüsü yönetimi (ELM) çözümünün kuruluşunuzun daha uyumlu ve şeffaf olmasına nasıl yardımcı olabileceğini görün.

IBM Engineering Lifecycle Management temel özellikleri

 • Tüm geliştirme işlevleri ve coğrafi olarak dağınık ekipler genelinde işbirliğine dayalı ekip geliştirmesini destekler
 • SAFe desteği de dahil olmak üzere uygun ölçekte çevikliği destekler
 • Geliştirme sürecine sektör standartlarının ve mevzuat gerekliliklerinin uygulanmasını destekler
 • Tüm gereksinimlerin, tasarımın ve test verilerinin tam yaşam döngüsü izlenebilirliğini sağlar
 • Birden çok ürün sürümünün ve çeşidinin sağlanmasını desteklemek için gereksinimlerin, tasarım verilerinin ve süreçlerin yeniden kullanımını destekler
 • Tasarımları geliştirme sürecinde erkenden optimize etmek için mimarilerin ve tasarımın görsel modellemesine, simülasyonuna ve testine olanak sağlar
 • Özelleştirilebilir raporlama ve gösterge panoları sağlar
 • Gereksinimlerden teste, tam değişiklik etkisi değerlendirmesini ve değişiklik yönetimini destekler
 • OSLC gibi açık standartlar aracılığıyla genişletilebilirliğe imkan tanır
 • Karar almayı geliştirmek için verilerin analizini sağlar
 • En iyi uygulamaların otomasyonuyla sürekli gelişimi teşvik eder
 • Geliştirme yaşam döngüsünün uçtan uca yönetilmesini sağlar

Mercedes-Benz, mühendislikte dijital dönüşümü benimsiyor

Mercedes-Benz, karmaşık, bağlantılı sistemlerin geliştirilmesi için IBM araçlarının bütünleştirilmiş bir kombinasyonunu seçerek, inovasyon için bir gelişme alanı oluşturuyor.

IBM Engineering Lifecycle Management araçları

Alıntılar