Küresel e-faturalama düzenlemelerine uygunluk sağlayın

Kurallar her ülke için farklı olmakla birlikte elektronik ticaret, denetim ve vergilere ilişkin uyumluluk düzenlemeleri sürekli değişmektedir. Çeşitli becerilere sahip birden çok sağlayıcıya ihtiyaç duyarsınız. Bu düzenlemeleri nasıl takip etmeniz bekleniyor?

IBM® Sterling eInvoicing, şirketlerin, çeşitli ülkelerin vergi düzenlemelerine uygunluğu sağlamak amacıyla elektronik ticaret ve faturalama süreçlerini tek bir iş ağı aracılığıyla basitleştirmelerine ve otomatikleştirmelerine yardımcı olur.  

Değişen vergi düzenlemelerine uygunluğu sürdürürken tek bir çözümde alıcı ve tedarikçi uyumluluğunu desteklemek için küresel entegrasyon standartlarını kullanarak iş süreçlerini ve vergi uyumluluğunu otomatikleştirin. Gerekli dijital imzalar, arşivleme ve vergi dairesi borçlarının ödenmesi ile daha fazla güvenlik ve doğrulama elde edin.  

IBM Sterling eInvoicing'in temel değeri

Elektronik fatura işlemlerini otomatikleştirin

Hem alıcı hem de tedarikçi için değişen, ülkeye özgü vergi ve denetim düzenlemelerine uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olmak üzere elektronik faturalama sürecini kolaylaştırın ve otomatikleştirin.

eFaturalama uyumluluk çözümlerini birleştirin

Birden çok ülkeye yönelik elektronik faturalama için uyumluluk yönetimini tek bir çözümde basitleştirin. Hizmetler ve destek genelinde tutarlılık elde edin. Tek görünüm aracılığıyla küresel faturalama genelinde içgörüler elde edin.

Temel avantajlar

  • Uyumluluğu sağlamaya yardım etmek için süreçleri modernleştirin
  • Cezaları, para cezalarını ve yasal işlemleri önleyin
  • Tek çözüm, tek gösterge panosu
  • Riski, maliyeti ve karmaşıklığı azaltın
  • Destek sözleşmeleri ve hizmet seviyesi sözleşmeleri arasında sinerji
  • Operasyonel verimlilikleri geliştirin
  • Uyumluluk hatalarının giderilmesini sağlayın