Müşterilerimiz değerlendirdi! Gartner Peer Insights değerlendirmesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

IBM Db2 Event Store nedir?

IBM Db2® Event Store, streaming verilerini olay güdümlü uygulamalar için hızlı bir şekilde içe alıp analiz etmek için tasarlanmış, bellek açısından optimize edilmiş bir veritabanıdır. Makine öğrenimi modelleri oluşturma desteğiyle birlikte entegre, işbirliğine dayalı bir geliştirme deneyimi için IBM Db2 Event Store ürününe IBM Watson Studio dahil edildi. Forrester infografiğini görüntüleyin: Hızlı Veri Çözümleri, Streaming Analitiği Yeteneklerini Geliştirebilir (PDF, 440 KB)

IBM Db2 Event Store ürününü kullanmaya başlamak için bir ürün turuna katılın veya demoları ve interaktif uygulamalı laboratuvarı keşfedin. tıklama akışı analizi gibi kod kalıbı demolarındaki kodu yeniden kullanın. Verileri Apache Kafka ile IBM Db2 Event Store içinde yayınlamak için geliştiricilere yönelik ücretsiz yüklenen sürümümüzü adım adım bir eğitici programla birlikte kullanın.

IBM Db2 Event Store şimdi Red Hat® OpenShift® Container Platform üzerinde oluşturulan ve işletmelerin veri toplama, organize etme ve analiz etme biçimini modernize ederken diğer yandan iş süreçlerine yapay zekayı entegre etmelerine imkan tanıyan genişletilebilir veri ve yapay zeka platformu olan IBM Cloud Pak™ for Data üzerinde kullanıma sunuluyor.

 

Streaming verilerinden daha fazla değer elde edin

Büyük çaplı veri alımları

Düğüm başına saniyede bir milyon satır; hesaplama ve depolamanın doğrusal ölçeği

Yerleşik gerçek zamanlı analitik - hibrit hareket/analitik işleme (HTAP)

Streaming veri performansı için optimize edilmiştir

Apache Spark platformunu temel alır

Spark API'si ve yerel Db2 Event Store API'lerini (Spark: SQL, streaming, analitik ve makine öğrenimi) destekler

Açık veri formatından yararlanır

Apache Parquet açık kaynak depolama veri biçimi; verileriniz için satıcı firmaya bağımlı kalmama; depolama ve bilgi işlemi ayırma

Entegre ortam

Makine öğrenimi modelleri tasarlamak, eğitmek ve devreye almak için entegre edilen IBM Watson® Studio

Sizin için doğru seçenek hangisi?

IBM Db2 Event Store Developer Edition


Geliştiricilere yönelik IBM Db2 Event Store işlevlerini denemek için bu sürümü Mac, Windows veya Linux makinenize kurun.

IBM Db2 Event Store Enterprise Edition


Bu sürümü bir Linux® kümesinde kurun (3 düğüm). Entegre veri bilimi ve makine öğrenimi yapılarını içerir. Üretimde kullanıma yönelik fiyatlandırmayla ilgili olarak bize başvurun.

IBM Db2 Event Store on IBM Cloud Pak for Data


IBM Cloud Pak for Data, platformu ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirmenize yardımcı olmak amacıyla temel sürümün bir parçası olarak diğer temel hizmetlerin yanı sıra Db2 Event Store Enterprise Edition ile IBM Streams olanaklarını içerir.

Yapay zekanın IBM Db2 Event Store ile entegrasyonu

IBM Db2 ürün ailesi, veri yönetimini iyileştirmek ve yapay zeka uygulamaları geliştirmeyi hızlandırmak amacıyla yapay zekadan destek alır ve yapay zeka için tasarlanmıştır. IBM Watson Studio'nun dahil edilmesiyle IBM Db2 Event Store makine öğrenimini yüksek hacimli, yüksek hızlı veriler üzerindeki gerçek zamanlı analitiğinize entegre etmenize olanak sağlar. Bu, Nesnelerin İnterneti sensörlerinden, uyarı izleme sistemlerinden, müşterilerin tıklama akışı hareketlerinden ve diğer birçok streaming kaynağından gelen veriler üzerinde daha hızlı ve akıllı bir şekilde harekete geçmenize olanak sağlar.

IBM Db2 Event Store ile aşağıda belirtilenleri yapabilirsiniz:

  • Python, GO, Java, Jupyter notebook'lar, Watson Studio, Spark ML ve diğer popüler seçeneklerle yapay zeka tabanlı uygulamalar oluşturun
  • Ortak bir SQL altyapısı aracılığıyla kurumsal düzeyde dayanıklılık, ölçeklenebilirlik ve güvenlik elde edin ve yeniden yazmalara son verin
  • Doğal dil sorgusu ve zenginleştirilmiş veri keşfini (beta) kullanarak daha hızlı veri keşfi elde edin
  • Verileri taşımaya son verin ve veri sanallaştırma aracılığıyla tüm verilerin tek görünümünden yararlanın - şimdi IBM Cloud Pak for Data ile sağlanır

İlgili ürünler

IBM Watson Studio

IBM Db2 Event Store ürününe dahildir. Makine öğrenimi modellerini oluşturun ve eğitin.

IBM Streams

Fırsatları daha hızlı keşfetmek için tüm kaynaklardaki sürekli kullanılabilir verilerden yararlanın.

IBM Cloud Pak for Data

Streaming verilerini herhangi bir bulutta çalışan açık, genişletilebilir bir platformda hızla depolamak ve analiz etmek için IBM Db2 Event Store ürününü kullanın.

Next Steps

Satın almadan önce deneyin

Başlamak için demoyu izleyin

Dipnotlar

Microsoft, Windows, Windows NT ve Windows logosu, Microsoft Corporation firmasının ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki markalarıdır.

Linux® tescilli markası, markanın dünya çapındaki sahibi olan Linus Torvalds'ın münhasır lisans alan tarafı olan Linux Foundation tarafından sağlanan bir alt lisans uyarınca kullanılmıştır.

Java ve tüm Java tabanlı markalar ve logolar, Oracle firmasının ve/veya bağlı kuruluşlarının markaları ya da tescilli markalarıdır.