Kaynaklar

IBM Cloud Pak for Data üzerinde IBM Db2

Teknik belge

IBM Db2® uzantısının IBM Cloud Pak® for Data platformuna eklenmesinin avantajlarını keşfedin.

IBM Db2 on IBM Cloud Pak for Data

Uygulamalı laboratuvar

Operasyonel verilerin IBM Cloud Pak for Data üzerinde nasıl konteynerleştirileceğini ve devreye alınacağını ve daha fazlasını öğrenin.

Blog

Db2'nin konteynerleştirilmiş bir sürümünü IBM Cloud Pak for Data ile eşlemenin avantajlarını keşfedin.

Video

Konteynerleştirilmiş Db2'nin kurumsal iş yüklerine bulut basitliğini ve standardizasyonunu nasıl getirdiğini görün.

Video

Db2'deki veri sanallaştırmasının, farklı kaynaklardan veri kaynaklarını nasıl gerçek zamanlıya yakın bir şekilde bağladığını keşfedin.

IBM Cloud Pak for Data üzerinde IBM Db2

Video

IBM Cloud Pak for Data platformu üzerinde Db2 ile ilgili bu tanıtım videosunu izleyin.

Db2 sertifikaları

Db2 SQL Atölyesi

Tüm Db2 ortamlarıyla alakalı olan, SQL diliyle ilgili tanıtıma ulaşın.

Db2 SQL Bootcamp

SQL sorgularını yazmak, desteklemek veya anlamak için bir sertifika edinerek temel SQL bilgisinin ötesine geçin.

IBM Sertifikalı Veritabanı Uzmanı

Db2 11.1 Linux, Unix ya da Windows ürünlerinden herhangi biri için bu giriş seviyesi sınavına girin.

IBM Sertifikalı Uygulama Geliştirici

Db2 9.7 veritabanı uygulamalarını tasarlama, oluşturma, yürütme ve devreye alma yeteneklerine sahip olduğunuzu onaylatmak için bu sınava girin.

Videolar

Grafik veritabanı analitiği

Db2'de grafik veritabanı analitiğinin avantajlarını keşfedin.

Kubernetes yük devri

IBM Cloud Pak for Data üzerinde Db2'nin nasıl arıza durumunda bir Kubernetes ortamına yük devrettiğini görün.

Db2 11.5, yapay zeka veritabanı

Yapay zeka donanımlı Db2 veritabanıyla ilgili tanıtıma ve genel bakışa erişin.

SAP uygulamaları için Db2

Müşterilerin SAP uygulamaları için Db2'ye geçiş yapmak istemelerinin nedenlerini öğrenin.

Db2 Dış Tabloları

Dış veri dosyalarıyla nasıl sorgulama yapıldığını ve çalışıldığını görün. Jupyter Notebook örneklerini içerir.

Db2 eğitim modülleri

IBM Cloud Pak for Data üzerinde Db2

Db2 Gelişmiş Sürümünün IBM Cloud Pak for Data üzerinde nasıl kurulduğunu ve yönetildiğini görün.

Temel Bilgiler

Db2 güvenliği, veritabanı nesneleri, Db2 ile SQL ve Db2 koşut zamanlılığı ile ilgili genel bilgiler edinin.

Veritabanı yönetimi

Sunucu yönetimi, veri yerleştirme, veritabanı erişimi, Db2 işlemlerinin ve Db2 yardımcı programlarının analizi gibi özellikleri keşfedin.

Uygulama geliştirme

Db2 bünyesinde uygulamaların tasarlanması, uygulama ortamının yapılandırılması ve desteklenen veritabanı API'leri hakkında bilgi edinin.

Bloglar

Grafik ve blockchain verilerine daha iyi erişim

Db2'nin çok modelli veri yönetimi yeteneği hakkında bilgi edinin.

Ek kaynaklar

Önemli Db2 teknolojileri

Db2 içindeki 8 temel teknolojinin, yapay zeka ve dijital dönüşüm için veri toplama sürecinizi nasıl iyileştirdiğini görün.

Yenilenen veri yönetimi

Veri mimarinizi güncel ve gelecekteki sorunlar için modernleştirmenin 8 yöntemini keşfedin.

Yapay zeka planlarınızı hızlandırın

Yapay zeka ve veri yönetiminin rekabet avantajı sağlamak üzere birlikte çalışması hakkında bilgi edinmek için 451 Research tarafından sunulan önerileri keşfedin.

Ürün yol haritası

Db2 şirket içi ürünleriyle ilgili yenilikleri ve yakında yapılacakları öğrenin.

Db2 Database deneme sürümünü ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.