IBM Db2 Big SQL artık IBM® Cloud Pak for Data üzerinde kullanılabilir

Genel bakış

Avantajlar

Platformlar arasında hızla sorgu gerçekleştirin

Çizgilerle birbirlerine bağlanan çeşitli şekiller

Hadoop, nesne depoları ve veri ambarları gibi kaynaklar genelinde verilere erişip bunları analiz edin, toplu ve gerçek zamanlı veriler üzerinde sorgu gerçekleştirin.

Esnek bir biçimde ölçekleyin

İki üç boyutlu şekil

İhtiyaç duyduğunuz hibrit bulut esnekliğini elde etmek amacıyla, iş yüklerini gereksinimlerinize dayalı olarak genel ve özel bulut ve şirket içi ortamlar arasında hareket ettirin.

Gerçek zamanlı analitiği güçlendirin

Saat simgesi

Gerçek zamanlı olarak analitik elde etmek için tek bir veritabanı bağlantısı, hatta tek bir sorgu kullanarak Hive, Hbase ve Spark'taki Hadoop SQL sorgularından eşzamanlı olarak yararlanın.

Verilerinizi birbirine bağlayın

Bir altıgen içine yerleştirilmiş üçgen

RDBMS ile ve Oracle, Db2 ve IBM® Netezza ile birleştirmek için, IBM® Watson Studio ve var olan Jupyter Not Defterleri sayesinde, verileri veri bilimciler ve analistlerin kullanımına sunun.

Performansı iyileştirin

Üstel eğilim çizgisi olan grafik

100 TB'ye kadar 99 adet TPC-DS sorgusunun tamamını çalıştırma yeteneği sayesinde, çok sayıda kullanıcı aynı anda sorgulama yapabilir; verimli bir biçimde kullanılabilmesi için bir düğümde birden çok çalışanı destekler.

Kullanım senaryoları

Daha iyi veri odaklı kararlar

Daha iyi veri odaklı kararlar

Gelişmiş sorgulama yeteneklerini kullanarak yeni formlardaki yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri (sosyal medya, duygu, ses/video akışı, log ve daha fazlası) yapılandırılmış klasik verilerinizle entegre edin.

Veri ambarı modernizasyonu

Veri ambarı modernizasyonu

Bant genişliği ve depolama alanını boşa çıkarın. Cloudera Enterprise Data Hub ve Db2 Big SQL, Oracle veri reyonları ve ambarlarındaki geçmiş veya seyrek erişilen verilerin Hadoop'a aktarılması için üstün bir platform sunar.

Gerçek zamanlı veri sorguları

Gerçek zamanlı veri sorguları

Veri kullanıcılarınızı, işin ihtiyaçlarını karşılayacak anlık ve gerçek zamanlı sorgular yapabilmeleri için Apache Spark ile entegre Db2 Big SQL de dahil doğru araçlarla donatın.

Operasyonel iyileştirmeler

Operasyonel iyileştirmeler

Daha doğru veri odaklı kararlar için veri erişimini mantıksal kurumsal veri ambarı, bulut ve Hadoop genelinde birleştirmek üzere sanallaştırma ve birleştirmeyi kullanın.

Ürün resimleri

Karmaşık sorgulama

Db2 Big SQL hizmeti açılış sayfasının ekran görüntüsü

Karmaşık sorgulama

Db2 Big SQL'nin güçlü motoru, ilişkisel veriler ve Hadoop verileri için karmaşık sorgular yürüterek kuruluş genelinde kurumsal veri sorgulamasını kolay ve güvenli bir deneyim haline getirir.

İzleme yetenekleri

Db2 Big SQL ölçüm gösterge panosunun ekran görüntüsü

İzleme yetenekleri

Kullanımı kolay gösterge panolarına sahip izleme hizmeti ölçümleri, yavaşlamaların temel nedenlerini belirlemeye yardımcı olarak kaynakları ve performansı en üst düzeye çıkarır.

Daha basit devreye alım

Hizmet eşgörünümü oluşturulmasına ilişkin ekran görüntüsü

Daha basit devreye alım

Db2 Big SQL, hizmet eşgörünümlerini kolayca oluşturmaya ve kaynakları tahsis etmeye yardımcı olan basitleştirilmiş bir devreye alım deneyimine sahiptir.

Dinamik ölçekleme

Eşgörünüm yapılandırma aracının ekran görüntüsü

Dinamik ölçekleme

İş yükü ihtiyaçlarına göre ek veya daha az kaynak tahsis ederek eşgörünümü dikey ya da yatay ölçekleyin.

IBM Db2 Big SQL ile çalışmaya başlayın