Öne çıkan özellikler

Hadoop ekosistemiyle derinliğine entegrasyon

Hive, Hbase ve Spark'tan tek bir veritabanı bağlantısı kullanarak yararlanın. İster bulutta ister şirket içinde isterse her ikisinde olsun, Hadoop ve ilişkisel veritabanları içindeki verilere erişin.

Gelişmiş maliyete dayalı optimizasyon aracı ve büyük ölçekte paralel işleme (MPP)

Hadoop ile ilgili diğer SQL çözümlerine göre daha az donanımı ve daha fazla eşzamanlı kullanıcıyı destekleyen akıllı sorgular çalıştırın. 100 TB'ye kadar 99 adet TPCDS sorgusunun tamamını, çok sayıda eşzamanlı kullanıcı ile çalıştırın. Yeni API'leri kullanarak, yapısal olmayan akış verilerinden sorgu çalıştırmak için ANSI uyumlu bir SQL ayrıştırıcısı sağlar.

Veri bilimine hazır

Bütünleşik tek bir ortamda yapay zeka modelleri oluşturun, eğitin, devreye alın, yönetin ve makine öğrenimi için verileri hazırlayıp analiz edin. Daha kolay veri sağlama ve daha hızlı işleme için Apache Spark ile bütünleştirin.

Diğer üreticiler, ürünler ve lehçelerle uyumlu SQL

Oracle, IBM Db2 yapay zeka veritabanı dahil IBM Db2® ailesi ve IBM Netezza® ile entegre edin ve IBM Fluid Query ile Hadoop dışındaki ilişkisel veritabanı yönetim sistemi (RDBMS) kaynaklarına birleştirilmiş erişim sağlayın. HDFS, RDBMS, NoSQL veritabanlarına, nesne depolarına ve Web HDFS' e bağlanın.

Hibrit esnekliği

IBM Hybrid Data Management Platform tipi, kaynağı veya yapısı ne olursa olsun, mevcut tüm verilerden yararlanmanızı sağlar. Tek yapmanız gereken IBM FlexPoints satın almak ve aboneliğe dayalı tek bir lisansla birden çok kaynağa tahsis etmektir.

Kullanıcı dostu, bilinen SQL arabirimi ve araçları

Bir sistem yöneticisi, standartlarla uyumlu açık veritabanı bağlanırlığına (ODBC) ve Java veritabanı bağlanırlığına (JDBC) dayalı olarak hizmetleri kolayca başlatabilir ve durdurabilir; kullanıcıları ve görünümleri kurabilir; uyarılar ve bildirimler tanımlayabilir.

Kurumsal güvenlik

Apache Ranger entegrasyonu ile güçlü rol tabanlı erişim denetimi (RBAC), satır tabanlı dinamik filtreleme, sütun tabanlı dinamik maskeleme, veri gölleri için merkezileştirilmiş güvenlik yönetimi ve denetim sağlar. Gelişmiş satır ve sütun güvenliği self servis veri erişimini güçlendirir.

IBM Power Systems'da kullanılabilir

IBM Power Systems üzerinde çalışın ve bugün çalıştırdığınız kritik misyonlu iş yüklerinden yeni nesil yapay zekaya kadar, en gelişmiş veri uygulamalarını aşma yeteneğini güçlendirin.

Kullanım senaryoları

 • Uzakta gözden kaybolan ikili kod

  Daha iyi veri güdümlü kararlar

  Sorun

  Geleneksel yapısal verilerle bütünleştirilmesi gereken, yapısal olmayan veya yarı yapısal verilerin yeni formları.

  Çözüm

  Gelişmiş sorgulama yeteneklerini kullanarak yeni formlardaki yarı yapısal ve yapısal olmayan verileri (sosyal medya, duygu, ses/video akışı, log ve daha fazlası) geleneksel yapısal verilerinizle entegre edin.

 • Üstte ışıkları olan veri merkezi

  Bant genişliği ve depolama alanını boşa çıkaracak veri ambarı modernizasyonu

  Sorun

  Çok büyük miktardaki geçmiş verileri veya "soğuk" veriler, Netezza, Oracle ExaData ve Teradata tabanlı kurumsal veri ambarınızda (EDW) yer kaplıyor ve maliyetleri artırıyor.

  Çözüm

  Bant genişliği ve depolama alanını boşa çıkarmak için veri ambarınızı modernleştirin. Cloudera Enterprise Data Hub ve Db2 Big SQL, Oracle veri marketlerinde ve ambarlarındaki geçmiş veya "soğuk" verilerin Hadoop'a ve kapı uygulamalarına kolaylıkla aktarılması için üstün bir platform sunar ve değer elde etme süresini hızlandırır.

 • Kulaklık takan ve monitördeki koda bakan genç adam.

  Gerçek zamanlı ve anlık veri sorguları

  Sorun

  Hadoop içindeki verilere erişim, veri bilimcisi, iş kolu analisti ve geliştirici gibi veri kullanıcıları için zor oluyor.

  Çözüm

  Veri kullanıcılarınızı, işin ihtiyaçlarını karşılayacak anlık ve gerçek zamanlı sorgular yapabilmeleri için Apache Spark ile entegre Db2 Big SQL de dahil doğru araçlarla donatın.

 • Fütüristik görünümlü siyah bloklar

  Operasyonel iyileştirmeler ve süreç iyileştirmeleri

  Sorun

  Git gide artan operasyon ve süreç iyileştirme ihtiyaçları.

  Çözüm

  Daha doğru veri güdümlü kararlar için veri erişimini mantıksal kurumsal veri ambarı, Cloud ve Hadoop genelinde birleştirmek için sanallaştırma ve birleştirmeyi kullanın.

Next Steps

Bir uzmana sorun